Kruistabel maken excel

Met Excel -draaitabellen kunt u uw gegevens goed samenvatten, analyseren, verkennen en presenteren. De gegevens in draaitabellen kunnen eenvoudig vanuit verschillende perspectieven worden bekeken. Hoe maak je een simpele draaitabel in excel ? In dit filmpje wordt het haarfijn uitgelegd op basis van. Wil je de samenhang of het verschil zien tussen twee variabelen dan gebruik je een kruistabel. Een kruistabel wordt gemaakt op basis van de "Draaitabel" functie. Stel je wilt kijken of er een verschil is tussen mannen en vrouwen in hun woonsituatie dan begin je met het maken van de volgende draaitabel: Kies in het. Als voorbeeld gebruik ik even de korte lijst van landen en verkopers uit een van de vorige blogs. Misschien wel het krachtigste hulpmiddel in Excel.

Gebruik de opdracht Draaitabel voor het maken van kruistabellen van gegevens die in de Excel -lijsten zijn opgeslagen. Om handmatig een draaitabel te maken, dient u eerst de data vanuit administratie handmatig te exporteren en waarschijnlijk handmatig te verrijken met uw andere data. Bijvoorbeeld de naam van de vestiging. Zoals reeds aangehaald in een vorige post, is het voordeel hiervan tegenover andere rapportagemethodes duidelijk de flexibiliteit. Hoe maken we op een eenvoudige manier een dynamische kruistabel ? Ziehier een paar eenvoudige gegevens die gekozen werden om de verklaring te illustreren.

Hoe kun je nu gemakkelijk een draaitabel maken in Excel ? En waarom is een draaitabel zo handig? Draaitabellen zijn interactieve tabellen die gebruikers de mogelijkheid bieden om grote hoeveelheden gegevens te groeperen en samen te vatten in overzichtstabellen, voor eenvoudige rapportage en analyse. Een draaitabel maken – de eerste stappen. In het dialoogvenster "Draaitabel maken " dat verschijnt, is reeds het Bereik. Vóór aanvang van de workshop zelf oefenen? Lees het bijgaande artikel over draaitabellen toepassen in Excel.

Leer hier wat een draaitabel is en hoe je een draaitabel moet maken in Excel. Stap per stap zodat iedereen kan volgen. Bij het maken van een draaitabel is het vaak gewenst tijd gerelateerde velden te groeperen, zodat je de resultaten per maand, kwartaal of jaar kunt bekijken. In Excel kan je met behulp van draaitabellen snel en gemakkelijk kruistabellen maken. In de voorgaande paragraaf is duidelijk geworden dat een kruistabel niet te groot mag zijn om een geldige chi-kwadraat-kruistabeltoets te kunnen uitvoeren. Wanneer je te maken hebt met een variabele op interval- of ratiomeetniveau zoals het aantal bezoeken of het rapportcijfer dan is de kruistabel van deze variabelen. Ik wil een kruistabel maken zoals in het volgende voorbeeld: Geslacht – Positie Man – Kelder Man – Zolder Man – Zolder Vrouw – Keuken Vrouw – Kelder.

Om complexe gegevens binnen Excel inzichtelijk te maken, biedt een draaitabel uitkomst.

Kruistabel maken excel

Bovendien kun je hiermee razendsnel dezelfde gegevens op een andere manier presenteren. We gaan hiervoor gebruik maken van de functie =DRAAITABEL. Allereerst hebben we een databron nodig, oftewel een lijst met gegevens. Eerste tip: maak van de draaitabel bron eerst een Tabel, en gebruik dan de Tabel als bron voor de draaitabel. Een interactieve draaitabel, gebaseerd op een gegevenstabel (die je al dan niet hebt omgezet naar een MS Excel -tabel, want deze omzetting is geen noodzaak) laat toe om dergelijke statistische analyses uit te voeren: een groot aantal cases in een tabel samenvatten in een frequentie- of kruistabel, de in de draaitabel. We maken een nieuwe draaitabel voor de tabel met de personeelsgegevens.

We wensen het totaal loon te zien naargelang het aantal dienstjaren per afdeling en per geslacht. Selecteer een willekeurige cel van de tabel "Personeel". Omdat een Tabel in Excel een dynamisch bereik heeft. Je kunt draaitabellen gebruiken om een grote gegevensset kleiner te maken of relaties tussen gegevenspunten te bekijken. Hoe meer we meten, hoe meer we weten, is het adagium. Helaas begint langzamerhand ook duidelijk te worden dat meer kennis niet automatisch tot meer wijsheid leidt. Hoe word je nog wijs uit al die gegevens?

In Excel kunt u eenvoudig tabellen reorganiseren door middel van draaitabellen. Onderwerpen die wij gaan bespreken in dit artikel zijn:L het maken, het (her)berekenen en het wijzigen van draaitabellen. Heerenveen 4, 18 – 9, 26 – 9, 23 – 8. Het aantal ploegen in deze klasse is te groot om een kruistabel te maken.