Kwantumkorting voorbeeld

Bij kwantumkorting kun je soms beter iets meer exemplaren bestellen dan je nodig hebt, omdat je daarmee in totaal voordeliger uit bent. Geef hier met behulp van tabel 1 een voorbeeld van. Een andere manier om klanten korting te geven is staffelen. Daarbij kan een klant ook korting krijgen, maar. Zo de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord, is de aan de tussenpersoon toegekende kwantumkorting dan in strijd met het discriminatieverbod van.

Voorbeeld zinnen met " kwantumkorting ", vertaalgeheugen.

Kwantumkorting voorbeeld

Op dit aanvullende product krijg je altijd korting. De korting wordt automatisch doorberekend door ons dynamisch winkelmandje. Je verstrekt korting, verlaging opbrengst. Kortingen bij verkoop, dus debiteren in rubriek 8. Een student van de Zwolse hogeschool Windesheim neemt voor een tentamen nog even zijn stof.

Korting bij afname van grote hoeveelheden: Leveranciers geven vaak een kwantumkorting bij afname van grotere hoeveelheid. Wanneer dit geldt bij een grotere afname ineens, wordt dit staffelkorting genoemd. Salesgids heeft talloze artikelen met praktische tips voor de verbetering van je totale verkoopproces. Ben je op zoek naar voorbeelden en. Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten " kwantumkorting " – Nederlands-Engels woordenboek en zoekmachine voor een miljard Nederlandse vertalingen. Functionele korting, functioneel rabat of marge, prestatie op grond van functionele plaats in de bedrijfskolom.

Omzetbonus, afgenomen hoeveelheid per periode. Kwantumkorting, afgenomen hoeveelheid per keer. Prestatiebonus, mate van functievervulling. Korting contante betaling, wijze en snelheid van betalen. Vertalingen in context van "AS dezelfde kwantumkorting " in Nederlands-Engels van Reverso Context: Ten slotte verwijst de Autoriteit naar haar beoordeling hierboven waarin zij aanvaardde dat de gemeente aan Haarlemsen AS dezelfde kwantumkorting heeft gegeven als zijzelf voor de aankoop van het hele binnenste. Een kwantumkorting is een korting voor klanten die grote hoeveelheden kopen. Een typisch voorbeeld hiervan is twintig euro per eenheid voor minder dan honderd.

Hierbij moet ook worden meegenomen of, en zo ja, voor welke omvang, een schatting van een variabele vergoeding moet worden beperkt. Bij kwantumkorting krijgt men echter korting. Bepalen seriegrootte bij onregelmatige. Maar ook een soort veiligheid die de klant. Vul voor nadere info het contactformulier in, want bij het afrekenen wordt de korting niet automatisch verrekend. De gewenste smaak invullen bij uw opmerkingen. Klik op Gereed en vervolgens op Bewaren.

Wij maken gebruik van mijnwebwinkel.

Kwantumkorting voorbeeld

We hebben dat opgelost door setjes boeken met korting aan te bieden. Plat gezegd: hoe meer je bestelt, hoe meer korting je krijgt. Omdat het een tijdelijke maatregel is denkt Hans dat het verlenen van kortingen het beste instrument is om het doel te bereiken.

Welke korting is een vorm van prijsdifferentiatie? Of neem je geen risico dat je met producten blijft zitten en bestel je 200 stuks? Bij dagverse producten is kwantumkorting risicovoller dan bij lang houdbare producten, hoewel je dan wel. Het tegenovergestelde is het geval met Last minute korting.

Bij aanschaf van 3 pakken koffie ontvang je 10% korting, dan ben je toch gek.