Laattijdige neerlegging jaarrekening

Gevolgen van de niet- of laattijdige neerlegging en tarieftoeslagen. De niet- of laattijdige neerlegging van de jaarrekening kan verschillende gevolgen hebben. Het opstellen en neerleggen van een jaarrekening is een belangrijke verplichting die binnen strikte termijnen moet worden nagekomen. Het bestuursorgaan heeft er alle belang bij om die termijnen te respecteren gelet op de mogelijke sancties. In dat geval kunt u een terugbetaling verkrijgen.

Laattijdige neerlegging jaarrekening

De rechter kan nu een gerechtelijke ontbinding uitspreken van een vennootschap die voor één boekjaar haar jaarrekening niet of laattijdig heeft neergelegd.

Opgepast bij laattijdige neerlegging jaarrekening ! Ingevolge een nieuwe wet is de jaarrekening van uw vennootschap op tijd neerleggen belangrijker dan voorheen! Vanaf wanneer riskeert u een boete en vooral. Als een klant failliet gaat, doet u er goed aan na te kijken of u geen verhaal heeft tegen de bestuurders van die klant. Kunt u de aansprakelijkheid van de bestuurders van uw klant inroepen als die klant zijn jaarrekening laattijdig neergelegd heeft?

Een goede cijferberoeper kent de gevolgen van een niet- of laattijdige neerlegging van de jaarrekening.

Laattijdige neerlegging jaarrekening

Vooreerst moeten de bestuurders of zaakvoerder de jaarrekening binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring voor te. Krachtens het nieuwe artikel 101 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt de niet- of laattijdige neerlegging van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen zoals u weet niet langer bestraft met geldboetes. Een vennootschap moet binnen de dertig dagen nadat de jaarrekening is goedgekeurd door de algemene vergadering en ten laatste zeven maanden na de datum van de afsluiting van het boekjaar haar jaarrekening neerleggen. Indien er geen tijdige neerlegging gebeurt, dan kan de vennootschap. Het merendeel van de vennootschappen dient een jaarrekening neer te leggen bij de Nationale Bank. Bij overschrijding van die wettelijke termijn betaal je een toeslag die verschilt voor kleine en grote vennootschappen. Alle vennootschappen, met uitzondering van de vennootschap onder firma (vof), de.

De door derden geleden schade wordt geacht voort te vloeien uit het niet neerleggen van de jaarrekening binnen de wettelijk gestelde termijn. De bewijslast is bijgevolg omgekeerd: de onderneming moet bewijzen dat de niet of laattijdige neerlegging van haar jaarrekening de door een derde ingeroepen. Deze tarieftoeslag vertegenwoordigt een bijdrage in de kosten die de federale overheid maakt voor de opsporing en opvolging van ondernemingen in financiële. Uit lezing van artikel 144, 8° van het. Anderzijds kan je een lidmaatschap aanvragen. Neem contact op met de UNIZO ondernemerslijn.

Dientengevolge werd het voormelde art. Het principe De zaakvoerders of bestuurders van een vennootschap zijn verplicht om elk jaar een jaarrekening op te stellen.

Laattijdige neerlegging jaarrekening

Deze jaarrekening moet binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering. Sancties voor niet- of laattijdige neerlegging van de jaarrekening.

Vennootschappenwet (Venn. W.) bepalen dat de jaarrekening binnen zes maand na de afsluiting van het boekjaar aan de algemene vergadering moet worden voorgelegd en binnen de dertig dagen na de goedkeuring. Elke onderneming moet jaarlijks een jaarrekening neerleggen. Maar wat als de jaarrekening laattijdig of niet wordt neergelegd? In deze context analyseren wij de praktische gevolgen van: – Schending van de statuten of het Wetboek van Vennootschappen – Laattijdige neerlegging van de jaarrekening, alarmbelprocedure, enz. Kennelijk grove fout: de bijzondere faillissementsaansprakelijkheid – Bijzondere aansprakelijkheid ten aanzien van de RSZ.

De kosten voor die publicatie worden elk jaar geïndexeerd en bekendgemaakt door de Nationale Bank. Sancties bij laattijdige neerlegging jaarrekening. Laattijdige neerlegging van uw jaarrekening kan leiden tot de ontbinding van uw vennootschap! Binnen welke periode dient uw neerlegging te gebeuren? Balanscentrale van de Nationale Bank van België. De vennootschap moet dan binnen de dertig dagen nadat de jaarrekening is goedgekeurd en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar haar jaarrekening neerleggen. Dit is een verantwoordelijkheid van de raad van bestuur die daarvoor aansprakelijk gesteld kan worden.

Vroeger kon men een dergelijke ontbindingsprocedure pas na drie jaar opstarten, nu kan dat na amper één laattijdige neerlegging van een jaarrekening. Het IAB roept ondernemers op de deadline van eind juli niet uit het oog te verliezen. Anders dreigen ze in een ongewilde ontbindingsprocedure te.