Langdurigheidstoeslag aanvragen rotterdam 2017

U heeft mogelijk recht op de individuele inkomenstoeslag als u langdurig een laag inkomen heeft en u geen mogelijkheden heeft om uw inkomen te verhogen. U kunt de individuele inkomenstoeslag eens per twaalf maanden aanvragen. De gemeente maakt dit bedrag direct aan u over. Voor Rotterdammers met een laag inkomen zijn er diverse (financiële) voorzieningen, zoals inkomenstoeslag, woonkostentoeslag, vergoedingen, jeugd – en AOW-tegoed Rotterdampas en nog veel meer.

Als u door bijzondere omstandigheden extra kosten moet maken die u niet kunt betalen, dan kunt u soms een vergoeding aanvragen.

Langdurigheidstoeslag aanvragen rotterdam 2017

Rotterdam weigert individuele inkomenstoeslag aan oudere bijstandsgerechtigden. De aanvraag zal in eerste instantie worden afgewezen, maar hiertegen kan bezwaar gemaakt worden. Dit is de zogenaamde Langdurigheidstoeslag. Dus: wilt u in aanmerking komen voor de Langdurigheidtoeslag dan moet u dus eerst een aanvraag doen voor de 350-euroregeling en moet u:. Als uw aanvraag wordt toegekend krijgt u in december ook de langdurigheidtoeslag bijgeschreven. Amsterdam en Den Haag hanteren bijvoorbeeld een grens van drie jaar en Rotterdam vijf jaar.

Het verschil ten opzichte van de langdurigheidstoeslag is dat er nu ook wordt gekeken of u zich voldoende heeft ingespannen om uw. In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a.

Langdurigheidstoeslag aanvragen rotterdam 2017

Het verzoek, bedoeld in het eerste lid, heeft de vorm van een schriftelijke aanvraag, tenzij het college ook een andere vorm openstelt om het verzoek kenbaar te maken. De langdurigheidstoeslag, die een categoriaal karakter had, is vervangen door een individuele inkomenstoeslag. Aanvraag toeslag of vergoeding voor (gemaakte) kosten. Het niet of onvolledig invullen en leveren van de. Rotterdam betaaldata en aanvragen uitkering Rotterdam, betaaldatum vakantiegeld rotterdam Wanneer wordt mijn bijstandsuitkering gestort? Om welke maatregelen van de gemeente Rotterdam gaat het?

Minima krijgen niet langer de afvalstoffenheffing kwijtgescholden. Jaarlijks scheelt dat minstens 120 euro. De zogeheten langdurigheidstoeslag van €500 voor Rotterdammers die langer dan 5 jaar van een minimum moeten rondkomen. Indien een belanghebbende zelfstandig een huishouden voert en op het moment van de aanvraag jonger is dan 19 jaar, is de referteperiode gelijk aan het aantal maanden dat de belanghebbende ouder is dan 18 jaar. De individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor mensen die langdurig van een laag inkomen rond moeten komen zonder uitzicht op verbetering. Gemeenten mogen zelf bepalen wat de hoogte van de individuele inkomenstoeslag is en wat zij verstaan onder langdurig en laag inkomen. Voor meer informatie, neem contact. Eiser stelt in beroep geen aanvraag om een langdurigheidstoeslag te hebben ingediend, waaruit de rechtbank begrijpt dat hij daarvoor niet (langer) in aanmerking wenst te komen.

Vaak gaat het dan om een gedeeltelijke vergoeding. U krijgt deze toeslag als u geen uitzicht hebt op inkomensverbetering. Sinds de zogeheten Langdurigheidstoeslag is omgezet in de individuele inkomenstoeslag voelen veel armere Rotterdammers zich gedupeerd door. D66 en GroenLinks willen dat de rechten van daklozen in Amsterdam voldoende worden gewaarborgd lees meer >>. Individuele inkomenstoeslag aanvragen. Het belangrijkste verschil is dat de gemeente nu ook kijkt of u zich genoeg heeft ingespannen om uw inkomen te verbeteren. Dit betekent dat de langdurigheidstoeslag wordt vervangen door de individuele inkomenstoeslag.

De wetgever licht deze wijziging niet heel. Zo hebben ze in Rotterdam (waar anders?) een forse besparing weten te bewerkstelligen, puur door bijstandstrekkers aan een nieuwe baan te helpen bij de plaatselijke reinigingsdienst. En dan ook niet de mogelijkheid dat ze de volgende dag er weer een kunnen aanvragen (want zo werkt dat namelijk). Inhoudsindicatie: Afgewezen aanvraag om langdurigheidstoeslag.