Laptop aanvragen gemeente

Als u een laag inkomen hebt, kan uw kind een gratis laptop krijgen en een vergoeding voor een internetabonnement. Lees hier over de voorwaarden en de computercursus die uw kind krijgt. Hebt u een laag inkomen en een kind op de middelbare school? Vraag dan voor uw kind een gratis laptop aan.

Dan kan hij of zij gratis een laptop of tablet krijgen van de gemeente.

Laptop aanvragen gemeente

U kunt voor maximaal € 500 een computer of laptop met randapparatuur en internetaansluiting aanvragen. Dan kunt u misschien een vergoeding krijgen voor een computer, laptop, tablet of internetabonnement voor uw schoolgaande kind( eren). Wacht met aankopen totdat uw aanvraag is goedgekeurd. Ontvangt u een uitkering, dan kunt u deze vergoeding online aanvragen. Als u door bijzondere omstandigheden extra kosten moet maken die u niet kunt betalen, dan kunt u soms een vergoeding aanvragen. Ouders of verzorgers kunnen bij de lokale Leergeld stichting in hun gemeente een aanvraag indienen om hun kind(eren) te laten meedoen. De computerregeling geldt voor ouders of verzorgers van schoolgaande kinderen vanaf groep 5 van de basisschool tot en met de middelbare school (vwo, havo, vmbo of mbo).

Laptop aanvragen gemeente

De regeling geldt tot het kind 18 jaar is. Heeft u geen uitkering maar wel een laag inkomen? Uw wasmachine, televisie, computer (of desktop of laptop ), kooktoestel of koelkast gaat kapot. En u hebt al 5 jaar of langer een laag inkomen. De laptop en het geld voor het internetabonnement kunt u niet elk jaar aanvragen. De gemeente betaalt dan voor u een vervangend apparaat.

Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u na vier jaar de pc-voorziening weer aanvragen. Dat betekent dat uw gezin de afgelopen vier jaar geen computer mag hebben gekregen van de gemeente. Er zijn ook acties waarbij u korting krijgt. Uw kind tot 18 jaar kan gebruikmaken van het Kindpakket.

Dit is een bedrag voor sport, schoolkosten, fiets of een laptop. Dan krijgt u de U-pas automatisch en hoeft u geen aanvraag te doen. Ouders van kinderen in het voortgezet onderwijs. Bijzondere bijstand is voor noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt betalen. Iedereen met een laag inkomen en weinig vermogen kan bijzondere bijstand aanvragen. Dus ook mensen met een minimumloon of AOW.

Laptop aanvragen gemeente

Wanneer kunt u bijzondere bijstand krijgen? Als u alle gevraagde gegevens heeft ingeleverd, duurt de afhandeling van een aanvraag maximaal 8 weken.

Deze tijd is nodig om uw gegevens te controleren en vast te stellen of u recht heeft op bijzondere bijstand. De kosten moeten noodzakelijk zijn voor u. Dit betekent dat u de kosten wel moet maken, u heeft geen andere keus. Schoolgaande kinderen uit gezinnen met een laag inkomen moeten zoveel mogelijk mee kunnen doen met hun leeftijdsgenoten, vindt de gemeente Zwolle. Uw gemeente kan dan de kosten vergoeden voor bijvoorbeeld een babyuitzet, de extra kosten voor een maaltijdvoorziening of voor bewindvoering. Neem contact op met uw gemeente om de individuele bijzondere bijstand aan te vragen. Daarom gaat ze aan de kinderen in de leeftijd van 10 tot en met 13 jaar van ouders met een laag inkomen, eenmalig een computer, laptop, tablet of computertoebehoren zoals een printer.

In de eerste plaats zijn goed eten en goede kleding belangrijk voor kinderen om gezond te blijven en om niet aan de kant te staan.