Laptop aanvragen voor school

Met de gratis laptop zorgt de gemeente ervoor dat alle middelbare scholieren in Amsterdam thuis een laptop met internet kunnen hebben. Dan kunt u voor uw gezin een gratis laptop aanvragen. Hebt u een laag inkomen en een kind op de middelbare school ? Vraag dan voor uw kind een gratis laptop aan. Dan kan hij of zij gratis een laptop of tablet krijgen van de gemeente.

Laptop aanvragen voor school

Lees hier over de voorwaarden en de verplichte computercursus. Aanvragen kunnen dus in principe variëren van een aanvraag voor een vergoeding voor een fiets, computer of schoolreisje tot een aanvraag voor een vergoeding voor de contributie voor een. Het Nationaal Fonds Kinderhulp helpt kinderen op het gebied van een fiets of kleding, ontspanning (dagje uit of vakantie) en ontwikkeling, door sport, muziekles of een laptop voor school. De Stichting Leergeld ondersteunt ouders zodat alle kinderen deel kunnen nemen aan een schoolkamp (of sport – of toneelvereniging). Bijvoorbeeld hulp van een schrijf- en gebarentolk, orthopedische werkschoenen of een aangepaste auto.

Of u kunt gebruikmaken van een regeling van UWV. U kunt een vergoeding aanvragen voor hulpmiddelen en aanpassingen die meestal niet op een school aanwezig zijn. Voorwaarden meeneembare hulpmiddelen. Uw kind moet aan de algemene voorwaarden voldoen. Verder kunt u alleen een vergoeding voor meeneembare middelen aanvragen als uw kind regulier. U kunt voor maximaal € 500 een computer of laptop met randapparatuur en internetaansluiting aanvragen. Als Dienst Werk en Inkomen (DWI) al weet dat u recht hebt op de gratis laptop, dan krijgt u half april automatisch een aanvraagformulier opgestuurd. Bij een computer worden in de bijstand betrokken een standaard beeldscherm, een printer, een muis, een toetsenbord en standaardsoftware (office-pakket) dan wel een laptop met dergelijke benodigdheden.

Extra software wordt niet in de bijstand betrokken. Daarmee kunnen zij meedoen op school, informatie uitwisselen met hun vrienden, spreekbeurten voorbereiden en werkstukken maken en lekker spelen. Daarom kunt u bij Leergeld terecht voor het aanvragen van een computer. Woont u in Den Haag en kan uw kind.

Na de vakantie gaan we maar weer eens opnieuw proberen een aanvraag te doen. Onze dochter gebruikt ook een laptop op school. Ze gebruikt een mini cherry toetsenbord. Dit wordt op een usb poort aangesloten.

Nu is het DUO geloof ik vroeger IBgroep. Volgens mij kom je in aanmerking voor een bijdrage in de schoolkosten. Via de school een formulier aanvragen en ouderbijdrage is niet verplicht. Wacht met aankopen totdat uw aanvraag is goedgekeurd.

Laptop aanvragen voor school

Ontvangt u een uitkering, dan kunt u deze vergoeding online aanvragen. De computerregeling geldt voor ouders of verzorgers van schoolgaande kinderen vanaf groep 5 van de basisschool tot en met de middelbare school (vwo, havo, vmbo of mbo). De regeling geldt tot het kind 18 jaar is. Een kindpakket bestaat uit een aantal onderdelen die u in één keer kunt aanvragen : schoolkosten, zwemlessen, sportieve of culturele activiteiten, een fiets, een kledingbon, een identiteitsbewijs en een computer.

Heeft u geen uitkering maar wel een laag inkomen? Wethouder Arjan Vliegenthart (Werk, Inkomen en Participatie): "We zien dat basisschoolleerlingen op school en thuis een tablet of laptop nodig hebben om mee te kunnen doen. Een van de prioriteiten van het college ligt bij het voorkomen dat kinderen de dupe worden van de krappe beurs van hun. Schoolgaande kinderen uit gezinnen met een laag inkomen moeten zoveel mogelijk mee kunnen doen met hun leeftijdsgenoten, vindt de gemeente Zwolle. Dit zijn kosten voor bijvoorbeeld pennen, schriften of tekenmaterialen, of voor een schoolreisje of culturele activiteiten die de school organiseert. U vraagt de tegemoetkoming digitaal aan.

U kunt per kind, per schooljaar maximaal 1 keer € 100 of € 200 aanvragen. Gaat uw kind naar de brugklas dan kunt u eenmalig een.