Laptop vergoeding voor studie

Tel dan bij elkaar op: de studiekosten en andere scholingsuitgaven van de studie die je volgde. Vervolgens trek je hiervan af de vergoeding die je hiervoor hebt gekregen, bijvoorbeeld van je werkgever. Tot slot trek je hiervan de drempel af. Het is verplicht een laptop te hebben als je aan een opleiding ICT doet. Ik ben van plan om studiefinanciering aan te vragen maar dan moet je al ingeschreven staan bij een opleiding.

Ik heb dus de laptop eerder nodig dan dat het studie begint (waarschijnlijk). In dat document staat ook dat je hulpmiddelen die je nodig hebt bij je studie ook mag aftrekken, zoals studieboeken, vakliteratuur en schrijfgerei. Ook apparatuur als een printer of laptop mag je aftrekken. Veel studenten weten dit helaas niet, maar vaak zijn de kosten die je maakt voor een studie of opleiding aftrekbaar. Je ontvangt geen vergoedingen van je werkgever. Welke studiekosten zij niet aftrekbaar? Drempel bij de berekening van de aftrekpost.

U telt al uw verplichte studiekosten op, haalt daar de vergoedingen vanaf en tot slot ook de drempel van 250 euro. Je zou het wel verwachten want hoe zou je de digitale lesstof dan moeten lezen, maar helaas is de laptop niet aftrekbaar. Moet ik reiskosten (voor een studie ) die door mijn werkgever vergoed worden, opgeven als ontvangen studiekosten vergoeding bij de belasting aangifte?

Laptop vergoeding voor studie

Ik zou een laptop voor mezelf willen aanschaffen, mijn vriend heeft er een maar die doet zelf een hbo opleiding dus hij heeft ook vaak de laptop nodig.

Voor de studiekosten – na aftrek van eventuele vergoedingen van bijvoorbeeld je werkgever of studiefinanciering – geldt een drempel van 250 euro. Wie een laptop nodig heeft voor zijn studie, mag het bonnetje niet in mindering brengen op zijn inkomen. Je kunt op verschillende manieren goedkoper studeren. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat jouw werkgever een bijdrage levert aan jouw studie.

Ook wanneer je werkgever niet mee wil betalen aan jouw studie, kun je een bijdrage in de kosten krijgen. De belastingdienst biedt namelijk ook de nodige mogelijkheden. Het lijkt mij zelf fijn om met mijn eigen laptop te kunnen werken aangezien die vrij snel is en fijn werkt. Een onkostenvergoeding is hiervoor bespreekbaar. Mijn werkgever weet alleen eigenlijk niet zo goed wat er mogelijk is op het gebied van (belastingvrije) onkostenvergoedingen op dit gebied. Schoolgaande kinderen kosten veel geld.

Voor gezinnen met een klein budget zijn er tegemoetkomingen. Als u een laag inkomen hebt, kan uw kind een gratis laptop krijgen en een vergoeding voor een internetabonnement. Bijvoorbeeld alimentatie, studiefinanciering of inkomen uit het buitenland. Nee, je kunt in het MBO alleen zelf een vergoeding krijgen als je 18 jaar of ouder bent.

Wanneer je door een beperking hulpmiddelen nodig hebt om te kunnen studeren, dan kun je een vergoeding hulpmiddelen krijgen via het UWV of de gemeente. U kunt een vergoeding aanvragen voor hulpmiddelen en aanpassingen die meestal niet op een school of opleiding aanwezig zijn. Bent u ouder dan 30 jaar, en is er geen recht meer op studiefinanciering meer, dan komt u niet in aanmerking voor deze vergoeding. Dan kunt u hiervoor bij ons een vergoeding aanvragen.

Laptop vergoeding voor studie

Een laptop vergoeden we alleen als:. Of u kunt gebruikmaken van een regeling van UWV. Het kan wel handig zijn om de kinderen een schenking te geven. Als ouder kan je de studiekosten van je kind niet aftrekken van de belasting.

Maar kind kan dat wel mist deze de studie zelf betaald. Kind kan studie zelf betalen van schenking van jullie. Daarnaast kan je extra kosten voor kind zoals laptop. Je ziet dan een lijst van regelingen die jij zou kunnen aanvragen. Bij iedere regeling staat een website en een telefoonnummer of e-mailadres. Daarmee kun je uitzoeken of je inderdaad recht hebt. Lesgeld en de uitgaven voor studiemateriaal zoals boeken en laptop zijn fiscaal aftrekbaar, zowel voor de particulier als de werkgever.

Niet van de sociale dienst, maar van een andere instantie.