Literatuurlijst voorbeeld

Vervolgens geef je het paginanummer aan je in-text citatie. In je literatuurlijst heb je dan gewoon de normale bron staan. Weet je niet precies hoe een literatuurlijst in een scriptie eruit moet zien? Datum geraadpleegd: Internetbronnen veranderen nogal eens. Noteer daarom wanneer je de bron gelezen hebt.

Als we alle informatie verzameld hebben kunnen we een literatuurlijst aan gaan maken.

Literatuurlijst voorbeeld

We laten van ieder type internetbron een voorbeeld zien van een literatuurverwijzing. In deze analyse behandel je de belangrijkste artikelen en publicaties uit het onderzoeksveld waarop jouw onderwerp betrekking heeft. Naam van de onderwijsinstelling, plaats van de onderwijsinstelling.

Psychosociale aspecten bij type 1 diabetes mellitus (Ongepubliceerd eindwerk). Al deze gegevens vind je vooraan in het boek : op de. Een literatuurlijst geeft bij een tekst een overzicht van alle bronnen die worden geraadpleegd, geciteerd, geparafraseerd of samengevat. Enkele voorbeelden van hoe de beschrijving van een boek in een literatuurlijst er kan uitzien:. Zet de cursor in het Word-document op de plaats waar je de literatuurlijst wilt invoegen;. Tijdschrift voor Fysiotherapie, 116(5).

Meerdere werken van verschillende auteurs. Scheid verwijzingen naar twee of meer werken van verschillende auteurs met een punt-komma. Plaats de verwijzingen in alfabetische volgorde (d.w.z. dezelfde volgorde als in de literatuurlijst ). Deze bronvermeldingen komen in de lijst met referenties die je gaat gebruiken. Dit zijn de gegevens waar je op terugvalt om je beweringen te ondersteunen en idee├źn op te doen.

Omdat het publicatienummer voldoende is voor identificatie, worden aflevering- en paginanummer in dit geval niet overgenomen in de verkorte verwijzing. Achternaam auteur, voorletter(s) (Jaar van uitgave). Voorbeeld 3: Verkort: Van Almelo, Adv. Er wordt echter nog wat aan toegevoegd. Blader door de literatuurlijst met 12. In bovenstaand voorbeeld is dat Hema, maar dit kan net zo goed CBS, Belastingdienst of ANWB zijn. Lees hiervoor goed de eisen van de opleiding door of kijk in de (digitale) bibliotheek van je opleiding naar een goedgekeurde scriptie met een hoog cijfer en neem daar voorbeeld aan. Daarna lees je je hele scriptie vluchtig door en.

Literatuurlijst en aanverwante zaken, het (profiel-)werkstuk en Word. Er zijn vele richtlijnen over hoe je, bijvoorbeeld in een profielwerkstuk, je bronnen moet vermelden. Helemaal aan het einde van dit stukje is een hele goede, volledige en beknopte handleiding opgenomen. Mag je gewoon linkjes plakken onderaan een stuk tekst of moet dit onderaan een pagina?

Heeft iemand een voorbeeld van doe dit officieel moet? Deze krijgt geen plaats in de literatuurlijst. Let op: Staat er bij een bron geen publicatiedatum vermeld? Is de auteur van een bron niet bekend? Vermeld dan de verantwoordelijke organisatie. Je ziet dat de verwijzing in de tekst direct achter de parafrase gegeven wordt (auteur, jaartal). De verwijzing maakt deel uit van de tekst. Identiteit en imago: een inleiding in de corporate communication.

Bij het opstellen van de literatuurlijst is het belangrijk te weten dat deze op alfabetische volgorde is geordend, op de achternaam van de eerste auteur. De bronnen die je gebruikt schrijf je op zodat de lezer van je scriptie of verslag de bron kan achterhalen en opzoeken. Daarnaast geef je de auteurs van de bron(nen) de eer die hen toekomt.