Loonbarema horeca 2017

In de horecasector heeft elke werknemer recht op ecocheques met een maximale waarde van 250 euro. Een werknemer die niet de volledige periode werkt of deeltijds werkt, heeft. De lonen van pc 302 werden in januari geïndexeerd. Een overzicht van de aangepaste baremalonen vindt u hier. Een loonschaal is een schaal van minimumlonen.

Loonbarema horeca 2017

Aan elke functiecategorie is één loonschaal gekoppeld. Onder minimumloon dient verstaan te worden het bruto. Wanneer een werknemer gelijktijdig en bestendig meerdere functies van diverse klassen vervult, dient hiermede rekening gehouden bij de vaststelling van zijn loon.

Zoekt u een overzicht van de uurlonen, maandlonen en vergoedingen? Heeft u vragen over de lonen of andere sociale materie en bet u aangesloten bij Horeca Vlaanderen? De verhoging van het loon is afhankelijk van de uitkomst van de beoordeling die de werkgever heeft gemaakt van de bereikte resultaten in relatie tot de werkafspraken en de afspraken die over de persoonlijke ontwikkeling in het begin van het jaar zijn gemaakt. Op 1 januari van elk kalenderjaar worden de minimumbarema? PC 302 geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex. Als jij je loon in de horeca ontvangt, krijg je ook een loonstrook.

Volgens de cao horeca moet je als medewerker zelf, voor 1 april, schriftelijk bij je werkgever melden dat je in aanmerking wilt komen voor een prestatieverhoging. Je krijgt verhoging totdat het eindloon van je loonschaal is bereikt. De sectorale minimumlonen van de werknemers uit de horecasector worden afgesproken op het niveau van de sector. Als horecaondernemer krijg je misschien weleens vragen over het uurloon. Een wettelijk minimumuurloon kent de wet niet.

In West-Vlaanderen verdien je gemiddeld 2. Binnen de Horeca is er een indeling gemaakt in 11 functiegroepen en daarbij behorende loonschalen. Iedere loonschaal kent een minimumsalaris, het basisloon, en een maximumsalaris. Bij aanvang van je dienstverband ontvang je meestal het basissalaris. Onderstaand vindt u alle informatie over de CAO recreatie (CAO Recron), bijvoorbeeld de volledige tekst van de CAO, actuele berichten, salarisverhogingen tijdens de looptijd van de CAO, premie-overzichten en links naar relevante websites. De CAO voor de recreatie geldt voor alle werknemers in dienst bij zwembaden. Regio: Brussel Salaris: Volgens het loonbarema Horeca P. De AC is actief in de bouwnijverheid, de industrie, de dienstensectoren en de social profit. Zo verenigen we arbeiders en arbeidsters uit wel 50 verschillende sectoren.

Andere centrales zijn BBTK (bedienden). ABVV-metaal, ACOD ( openbare diensten). BTB (transport) en Voeding (voeding en horeca ). Dit zijn de minimumlonen die horeca -uitbaters aan hun personeel moeten uitbetalen. Als je een goede chef-kok wilt aantrekken en.

Als gelegenheidswerknemer in de horeca krijgt u van de overheid per kalenderjaar een pakket van 50 dagen waarvoor u minder sociale bijdragen betaalt. Uw sociale bijdragen worden berekend op een forfaitair bedrag. Of zoek hieronder via je sector of beroepsgroep naar je functie. Zo is het op bepaalde zondagen van het jaar (koopzondagen en dergelijke) wel toegelaten om te werken en kan zondagswerk onder meer ook in de horeca, de zelfstandige kleinhandel en de toeristische centra.

Categorie: Studentenjobs De Rijksdienst voor.