Loonschalen horeca

U kunt de loontabellen downloaden in pdf. De minimumlonen in de horecasector zijn vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). Om te weten wat het minimumloon is voor een bepaald beroep, volg je deze stappen: Zoek bij beroepen het beroep dat je interesseert. De verhoging van het loon is afhankelijk van de uitkomst van de beoordeling die de werkgever heeft gemaakt van de bereikte resultaten in relatie tot de werkafspraken en de afspraken die over de persoonlijke ontwikkeling in het begin van het jaar zijn gemaakt. Als jij je loon in de horeca ontvangt, krijg je ook een loonstrook.

Loonschalen horeca

Denk daarbij aan vakantiegeld en afgedragen premies. Kortom alles over het indelen en beschrijven van horecafuncties vindt u hier. Met welke loonsverhoging krijg je te maken ? En hoe bereken je het nieuwe loon als er meerdere verhogingen. Veel horecawerknemers hebben door het ontbreken van een cao al ruim drie jaar geen loonsverhoging ontvangen. Dit houdt volgens FNV Horeca in dat ze ruim euro 4. Horecawerknemers hebben net als werknemers in andere sectoren recht op een salaris dat ligt op het. Binnen de Horeca is er een indeling gemaakt in 11 functiegroepen en daarbij behorende loonschalen.

Loonschalen horeca

Iedere loonschaal kent een minimumsalaris, het basisloon, en een maximumsalaris.

Bij aanvang van je dienstverband ontvang je meestal het basissalaris. De informatie die je onder deze rubriek vindt, is van toepassing op alle ondernemingen die vallen onder de sector Horeca (Paritair Comité 302). Deze rubriek bundelt alle actualiteit over de sector Horeca. Publicaties over de Horeca Onze publicaties zijn een belangrijke informatiebron voor de loon -. Het loon gaat er namelijk in totaal 4,6 procent op vooruit. De cao-delegatie van KHN heeft met CNV Vakmensen een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe horeca cao. Deze indexatie heeft op de flexi-jobbers geen invloed, omdat voor het flexi- loon de consumptieprijsindex wordt gevolgd. In de komende twee jaar krijgen ze een loonsverhoging van in totaal 4,6%.

Pas in mei van dit jaar kwamen CNV en FNV Horeca weer in overleg met Koninklijke. Daarom heeft FNV Horeca een loontabel ontwikkeld die horecamedewerkers kunnen inzetten bij het maken van loonafspraken. Ook roept FNV Horeca werkgevers op deze tabel toe te. Uurloon is het loon dat je berekent naar het aantal uur dat iemand werkt. Hoe zit het met het uurloon in de horeca ? KHN-model Arbeidsvoorwaarden- reglement.

Koninklijke Horeca Nederland heeft het model Arbeidsvoorwaardenreglement met de modelarbeidsovereenkomsten. De functiegroepen en loonschalen staan in de loontabellen in.

Loonschalen horeca

Spring naar Loonschaal – Loonschaal. Een loonschaal is een schaal van minimumlonen. Aan elke functiecategorie is één loonschaal gekoppeld. Onder minimumloon dient verstaan te worden het bruto minimumuurloon voor werknemers vergoed op basis van een vast loon, tewerkgesteld in de 38-urenweek.

Ook de site van Vakbond FNV Horeca geeft hier veel informatie over. In het Referentie Handboek staan alle functies in de horeca globaal omschreven, het eerste cijfer van een. Werknemers – Zo werkt het bij MF horeca personeelsdiensten. U toetst of uw (uur) lonen aan het nieuwe minimum voor vakkrachten voldoet en past deze zo nodig aan. Horecapersoneel – Werkgevers in de horeca worden geconfronteerd met fors hogere personeelskosten nu jongeren het komend jaar flink in salaris omhoog gaan.

Zo wordt het basisloon van een beginnend medewerker bediening met 6,4 procent verhoogd. Een beginnend barkeeper gaat ruim 7 procent. Jongeren die werken in de horeca kunnen komend jaar rekenen op flink meer salaris. Voorwaarde is wel dat iemand beschikt over een vakdiploma. Download hier de NHG CAO Onze CAO is beperkt en uiterst overzichtelijk.

Slechts het minimale wordt geregeld.