Machtiging sondevoeding

Op deze pagina kunt u formulieren downloaden die nodig zijn voor het aanvragen van medische voeding, toebehoren of een wachtwoord voor het Digitaal Aanvraagsysteem Sorgente. Verklaring dieetpreparaten Sorgente: omdat de verklaring verschillend is per zorgverzekeraar, verwijzen wij u naar. Informatie voor apothekers over drink- en sondevoeding. Vind hier eenvoudig de formulieren die u nodig heeft om therapieën aan te vragen bij Mediq Tefa. Verlenging machtiging drinkvoeding, sondevoeding en dieetpreparaten. U kunt via deze website uw machtiging voor drinkvoeding te verlengen aanvragen.

U hoeft hiervoor niet meer naar ons secretariaat te bellen. De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) betaalt enterale sondevoeding voor gebruik thuis terug in de vorm van een forfait. In welk geval krijgt u de enterale sondevoeding terugbetaald? Als de adviserende geneesheer de terugbetaling toestaat, dan krijgt u een machtiging.

Welke hulp of begeleiding je ook nodig hebt, MediReva staat voor je klaar. Dieetpreparaten (polymere, oligomere, monomere en modulaire) vergoeden wij uit de basisverzekering. Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen. Ik geef de machtiging (recept) af voor drink- en sondevoeding af.

Machtiging sondevoeding

Ik probeer dit bij de lokale apotheek te doen, maar is dit niet mogelijk, dan kijk ik naar leveranciers voor medische voeding (Sorgente, Mediq Tefa, Eurocept). Ook een sondevoedingspomp en toebehoren kan ik hier aanvragen.

Sondevoeding kan heel goed thuis gegeven worden. Daarom leert u in het ziekenhuis sondevoeding aan uw kind te geven. De arts schrijft een machtiging voor uw zorgverzekeraar voor het gebruik van de voeding, materialen en voedingspomp. Bij het verlopen van de machtiging krijgt u een brief van de. Organisatie van zorg De behandelend specialist of huisarts neemt in de regel in overleg met de diëtist het besluit tot het starten met sondevoeding. Financiering De huisarts of specialist is verantwoordelijk voor het aanvragen van een machtiging voor vergoeding van de sondevoeding, materialen en zo nodig de.

Als het gebruik van normale voeding niet goed mogelijk is, is het soms nodig om dieetpreparaat te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan sondevoeding of drinkvoeding in verband met ernstige koemelkallergie, voedselallergie of een tekort aan lactase zoals dat kan voorkomen bij zuigelingen, peuters en kleuters. Contra-indicaties De voornaamste contra-indicaties voor sondevoeding zijn een niet- of slecht functionerend maagdarmkanaal en sommige metabole of. Soms is het gebruik van drinkvoeding nodig. Drinkvoeding is een medische voeding en bedoeld als aanvulling op uw dagelijkse voeding. De voeding wordt door de zorgverzekeraar uit de basisverzekering vergoed.

De diëtist en een arts kunnen een machtiging aanvragen bij uw zorgverzekeraar. Indien nodig geven wij een machtiging hiervoor af en regelen de (aanvullende) medische drinkvoeding bij de apotheek of leveranciers van medische voeding. Deze (aanvullende) voeding is verkrijgbaar in verschillende smaken.

Machtiging sondevoeding

Er kan eerst een proefpakket met verschillende smaken aangevraagd worden, zodat. Bespreekt wat u mag drinken en eten naast de sondevoeding. Bestelt de sondevoeding, de voedingspomp en overige benodigdheden bij de leverancier. Zorgt er voor dat de bestelling op een met u afgesproken tijdstip en plaats wordt geleverd.

Zorgt voor de machtiging om sondevoeding te bestellen en vraagt zo nodig. Zij geven tips en trucs om deze handelingen makkelijker voor u te maken. De diëtiste van het ziekenhuis gaat over de machtiging van de sonde en de pomp. U krijgt van uw leverancier te horen wanneer de machtiging is verlopen. Welke vergoeding voor dieetpreparaten biedt IZA? De pomp, de sondevoeding en toebehoren levert het facilitair bedrijf op de afgesproken datum bij u thuis af.

De volgende leveringen van sondevoeding en toebehoren moet u zelf. In de Regeling hulpmiddelen is nauwkeurig omschreven waaraan een dergelijke aanvraag moet voldoen. Ook voor het verstrekken van voe- — V. V dingsmiddelen, zoals sondevoeding en aanvullende. Voor een verlenging dient een nieuwe aanvraag ingediend te worden.