Marktaandeel belgische banken

Febelfin publiceert ieder jaar gegevens over de samenstelling van de banksector. Meer bepaald gaat het om rangschikkingen van de in België gevestigde banken, die worden opgesteld aan de hand van verschillende criteria. De internetbanken hebben, ondanks hun hogere rentes, de voorbije jaren nauwelijks geknabbeld aan het marktaandeel van de grote Belgische banken. De waarde van elke indicator voor elke bank geeft haar aandeel weer in de totale waarde van alle Belgische banken. Elke indicator geeft dus een soort marktaandeel weer, en de totaalscore van een bank wordt berekend als een gewogen gemiddelde van de individuele indicatorwaarden.

Marktaandeel belgische banken

Grote vijf verdubbelen marktaandeel.

BNP Paribas en Deutsche Bank grootste negatieve invloed op klimaat en mensenrechten. Dat blijkt uit een update van de scores van de. In die cijfers zitten ook de resultaten van hun Belgische dochterbanken zoals Record Bank (ING) en CBC (KBC). De bijkantoren van buitenlandse banken, waaronder veel internetbanken, zagen hun marktaandeel toenemen van 8 naar 10 procent. De bekendste banken in die categorie zijn. De activa onder beheer werden de voorbije tien jaar verviervoudigd.

Marktaandeel belgische banken

Daarmee veroverden we een plaats in de top tien van commerciële banken in België. De grootste, BNP Paribas Fortis, heeft een marktaandeel van bijna 25%. ING, Belfius en KBC hebben elk een aandeel van 13 à 16%. Beide banken hebben tezamen een marktaandeel in de sector van 90%, met een geheel van financiële verbintenissen voor een waarde van 2 miljard. Economie Het rommelt opnieuw in de Belgische bankensector. Vandaag is het bijltjesdag bij ING België.

Bij BNP Paribas Fortis is eind vorige week een ingreep aangekondigd. Hut groeiende aandeel van de private depositobanken in de kredietsector ondermijnde haar marktaandeel. Daarom probeerde de instelling te allen prijze haar positie als openbare. In het kader van het grensoverschrijdende karakter van het onderzoek, werd een kritische analyse en vergelijking van wetgevingen uitgewerkt inzake het bezit, de handel en de teelt van cannabis in verschillende landen. Wegens de maatschappelijke relevantie werden België, Nederland, Duitsland en Groot- Brittanië in de. Ten tweede is het aandeel van niet-commerciële banken zeer beperkt.

De spaar- en coöperatieve bankensector is in België heel klein, met een marktaandeel van slechts 4% (zie figuur 2). Het overwicht van de commerciële spelers zou nog worden versterkt door van Belfius een (semi)private, commerciële bank te maken. Geen collectief ontslag bij Belgische coöperatieve bank. Crelan mikt op een groter marktaandeel door het professionaliseren en uitbreiden van de klantenservice.

Marktaandeel belgische banken

De bank is met name actief in België en Tsjechië, maar ook in de vier kleinere markten Slowakije, Hongarije, Bulgarije en Ierland. Op de Slowaakse en Hongaarse bankenmarkt heeft KBC een marktaandeel van ongeveer 10 %. De bank zou met UBB erbij ook in Bulgarije daarbij in de buurt komen. De omzet komt tot stand doordat banken geld aannemen in deposito en dat geld meermalen uitlenen (fractioneel bankieren). Dit systeem is de voornaamste vorm van.

In Nederland is dit de De Nederlandsche Bank, in België de Nationale Bank van België (de NBB). Uiteraard houdt deze toezichthouder constant toezicht. De grootaandeelhouders van de Generale Bank wilde het belang verkopen en was in gesprek met Fortis over een overname, maar hier ging de voorkeur van het bestuur van de Generale Bank niet naar uit.