Marokkaanse straattaal

Veel Arabieren hebben in hun sms-taal, waar het Latijnse alfabet nog steeds koning is, deze letters vervangen voor cijfers. Nu dit duidelijk is, kunnen we het Marokkaanse slang-ABC beginnen. Hier volgt een selectie van woorden die vaak in liedjes en straattaal terugkomen. Marokkanen in NL ook woorden gebruiken die in Marokko tot straattaal worden gerekend. Download anders de IOS of Android-App met 2. Het verandert voortdurend, nieuwe woorden worden bedacht en oude niet meer gebruikt.

Marokkaanse straattaal

Vaak wordt het niet alleen gesproken, maar ook. Dialectenwoordenboek en gezegden voor Amsterdamse straattaal. La9lawi dbibat ijen neef van mij roept dat altijd wanneer de zaken niet verlopen zoals ze moeten verlopen.

Is Marokkaans Nederlands een eigen variant van het Nederlands? Of dikken jongeren hun Marokkaanse accent alleen aan in bepaalde situaties? Om daar achter te komen onderzoekt Khalid Mourigh Marokkaans Nederlands aan de Universiteit Leiden. Hij interviewt Marokkaans -Nederlandse jongeren in. Die functie heeft het Modern Standaard Arabisch veel meer, maar die taal wordt door veel Marokkaanse Nederlanders niet of nauwelijks beheerst.

Marokkaanse straattaal

Ongeveer 75 procent van de leerlingen, uit alle etnische groepen, zegt straattaal te gebruiken, jongens over het algemeen iets meer dan meisjes. Die ongelijke verdeling blijkt ook uit buitenlands onderzoek.

Vooral leerlingen die naast het Nederlands ook Surinaams als thuistaal hebben, spreken straattaal. Als docente, werkzaam op een school in Amsterdam West hoor ik regelmatig straattaal om mij heen. Straattaal is geboren uit verschillende talen zoals Engels, Surinaams, Marokkaans en Turks, met het Nederlands als basis. Mijn leerlingen hebben de straattaal dan ook zo eigen gemaakt, dat ze heel vaak geen eens door.

En dat terwijl ik de taalkundige in huis ben. Tijd dus voor een bijspijkercursus van man en dochter. Straattaal (of jongerentaal) is een combinatie van Engels, Surinaams, Antilliaans, Turks en Marokkaans. In de grote Nederlandse steden heeft zich een multi-etnische jongerentaal ontwikkeld: met woorden uit het (Amerikaans) Engels, het Sranan, het Turks en het Marokkaans Arabisch.

Eind jaren negentig trok het taalgebruik van allochtone jongeren veel. Vissers uit Urk zijn ernstig bedreigd door leden van de Amsterdamse cocaïnemaffia. Oranje vuvuzela om de winst van Marokkaanse voetballers te vieren. Marokko naar WK De klanten van een shishalounge in Rotterdam vieren de winst van het Marokkaanse elftal. In straattaal worden veel nieuwe woorden gebruikt die niet in het gangbare Nederlands voorkomen. In de media werd deze manier van praten ook wel smurfentaal genoemd. In Vlaanderen is de Antwerpse straattaal een combinatie van het Antwerps dialect, Marokkaans, Berbers, Frans en het Amerikaanse Engels.

Een opvallend verschil met de Nederlandse straattaal is dat de Vlaamse variant veel dichter aanleunt bij het lokale dialect. De bekendste Vlaamse straattaal is het Algemeen Cités. Deze imitatie beperkt zich voornamelijk tot het vlak van intonatie en uitspraak. Utrecht vooral Marokkanen ) wordt geïmiteerd.

Sprekers van het Murks gebruiken echter ook algemeen bekende woorden uit de straattaal (waarmee men Murks niet mag verwisselen) en maken opzettelijk grammaticale.