Marokkaanse strijdkrachten

Marokko, Marokkanen, Marokkaans nieuws en andere actuele Marokkaanse onderwerpen. De aanstelling van een nieuwe inspecteur-generaal van de Koninklijke Strijdkrachten heeft geresulteerd in een nieuwe strategie, met name op het gebied van modernisering van de technologische apparatuur en de vernieuwing van bepaalde belangrijke posten. De Marokkaanse militaire macht topic. Royal Armed Forces (Forces Armees Royales). Royal Moroccan Army (inclusief Air Defense), Royal Moroccan Navy.

Dit hangt samen met de Marokkaanse Grondwet die voor het volk geen andere keuze overlaat dan in te stemmen met elke nieuwe regeling. Door die grondwet blijft de dictator Mohamed 6 de absolute heerser. Hij is de baas van de strijdkrachten, de politie, voorzitter van de Hoge Raad van de Magistratuur. In Marokko viert men morgen de 50ste verjaardag van de Koninklijke Strijdkrachten. Sinds haar bestaan heeft zij twee keer geprobeerd het regime van Hassan II omver. Deze krijgsmacht bestond indertijd grotendeels uit soldaten die in het Franse en Spaanse leger hadden gediend. Behalve die namen hebben de Spanjaarden na hun bezetting weinig achtergelaten.

Het enige opvallende architectonische kenmerk. De ondertekening vond plaats op het hoofdkantoor van de Generale Staf van de Marokkaanse Koninklijke Strijdkrachten (FAR). De bedoeling van de overeenkomsten zou zijn om de vriendschap tussen de twee koninkrijken te consolideren, de samenwerking op het gebied van veiligheid en defensie te. De Castilianen hebben de oorlog verklaard aan Granada en onze zuiderburen. Samen met de Marokkaanse strijdkrachten zal ons leger hen ontmoeten aan de buitenrand van Ecija, het gebied van de adviseur van de koning, Doñ Nuño.

Ze beschermen een corrupte systeem, waarmee de kouffaar zich kunnen verrijken en van Marokkanen slaven maakt. Dit is een verjaardag van de marokkaanse strijdkrachten en dat mag gevierd worden. Tjah als de meesten van jullie vinden dat t marokkaans. In menselijke termen, en dan met name de laatste tijd, had het echter wel degelijk iets heel belangrijks voor een van de twee kampen van de burgeroorlog gekregen: duizenden soldaten van de inheemse Marokkaanse strijdkrachten die als beesten aan de overkant van de Straat vochten, aan de kant van het Spaanse. Marokko heeft de grootste en beste luchtmacht in Noord-Afrika. Marokko dankt dit volgens het tijdschrift aan zijn militaire strategie en de vele wapenaankopen om het leger voortdurend te moderniseren. Het verslag van Air Forces Monthly brengt voor de rest weinig nieuws en.

In Marokko staat het leger sinds enkele dagen paraat om aanvallen af te slaan. Troepen zijn onder meer ingezet voor luchtverdediging op de zeedijk van Casablanca, in het gebied El Hank nabij de vuurtoren, waar lucht-grondraketten en andere militaire wapens zijn opgesteld. Een voorlichtingsbijeenkomst over de deelname van Marokkaanse strijdkrachten aan de bevrijding van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Heden ten dage zijn het vakantiebestemmingen: Sicilië, Midden-Italië, Corsica, de Vogezen… Wat deze gebieden militair-historisch bindt is veel minder bekend: mede door de inzet van Marokkaanse troepen zijn ze bevrijd van de Duitse bezetter. De Raad van de Revolutie en het kabinet in Algerije hebben op een buitengewone bijeenkomst de consequenties besproken van een aanval van Marokkaanse strijdkrachten op een Algerijnse legereenheid. Dit heeft het Egyptische persbureau Mena uit Algiers gemeld. Dit, dames en heren, is de grondgedachte achter het bestaan van mijn strijdkrachten. Sinds 25 september zijn Saharaanse burgers in de stad Dakhla het slachtoffer van geweldpleging door de Marokkaanse strijdkrachten.

In het geval van de staten van nood, een extra. Marokko had in de periode van de Tweede Wereldoorlog een protectoraatverdrag met Frankrijk. Door dit verdrag bleven de reguliere Marokkaanse strijdkrachten formeel onder het bevel van Sultan Mohammed V. De generaalsrangen werden bekleed door officieren met de Franse nationaliteit. Zij, noch het slecht uitgeruste ADRS-legertje, zijn uiteraard tegen de Marokkaanse strijdkrachten opgewassen. Daarom denken zij aan binnenlandse guerrilla in Marokko.

De ADRS-Buitenlandminister heeft dit onlangs nog bevestigd. Dit verdrag werd door de regering aan de Eerste Kamer en de Tweede Kamer ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd. De wens dat het verdrag aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal wordt onderworpen kon door of namens één van de Kamers of door ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer. Het Marokkaanse leger probeert de eigen. Socialisme (PPS), de Socialistische Unie van Populaire Strijdkrachten (USFP) en de Onafhankelijkspartij (Istiqlal). De tweede wet werd ingediend door de Authenticiteit en Moderniteitpartij (PAM).

Beide wetten verbreken de relatie tussen Marokko en Israël.