Meerdere draaitabellen in 1 werkblad

In deze Excel tip leg ik hoe je van één enkele gegevensbron meerdere draaitabellen kunt invoegen zonder dat ze elkaar beïnvloeden. Deze draaitabel bestaat uit de velden “Datum”, “ Bedrag” en een berekend veld “10% van bedrag”( 1 ). Vervolgens heb ik met dezelfde methode en van. Wanneer we in Excel draaitabellen aanmaken, gaat Excel verschillende zaken voorbereiden in de achtergrond. Wanneer we een tweede draaitabel toevoegen aan ons Excel werkblad zal Excel automatisch diezelfde. Nu heeft iedere draaitabel een filtermogelijkheid op. Klik op het pictogram van de wizard Draaitabel en draaigrafiek op de werkbalk Snelle toegang.

Klik op de pagina Stap 1 van de wizard op Meervoudige samenvoegingsbereiken en klik op Volgende. Deze bereiken kunnen zich op hetzelfde werkblad bevinden, op verschillende bladen of zelfs in verschillende werkmappen. Meerdere gegevensbronnen in een draaitabel samenvoegen. In stap 1 van de wizard klikt u op Meervoudige samenvoegingsbereiken en klikt u vervolgens op Volgende. En dat dit gebeurt via een draaitabel. Maak volgende tabellen in twee aparte werkbladen.

Klik de opdracht "Wizard Draaitabel en Draaigrafiek". Het dialoogvenster "Wizared Draaitabel en draaigrafiek Stap 1 van 3" verschijnt. Stip het item "Meervoudige samenvoegingsbereiken" aan. Eenvoudige select schermen te hebben voor de aansturing van de draaitabellen. Om meerdere draaitabellen tegelijkertijd te kunnen filteren en bewerken. Op deze manier kunt u op heel eenvoudige wijze zonder VBA en SQL. Een draaitabel is een informatieblad binnen Excel die gebruikers in staat stelt om snel te verplaatsen, bekijken en ordenen van gegevens. Combineren draaitabellen is zo eenvoudig wetende een simpel commando.

Open de draaitabel u zou willen werken met. Ook opent een werkblad dat u wilt alle andere. Wij gebruiken deze werkwijze op ons werk omdat we juist twee verschillende bronnen hebben met onderling. Deze kwartaaltip is voorlopig de laatste die over draaitabellen gaat. Uitleggen hoe je meerdere draaitabellen koppelt aan dezelfde slicer;.

In de voorgaande twee kwartaaltips heb ik wat mogelijkheden laten zien van een draaitabel die gegevens samenvat vanuit één tabel. Maar wat moet je nu doen wanneer je de begroting op tabblad één hebt staan, en de realisatie. Een klassieke draaitabel is meestal gebaseerd op één bron tabel. Wat als je twee of meer tabellen in een draaitabel wilt opnemen? Als het document uit meerdere werkbladen bestaat kan eenvoudig in bijvoorbeeld cel A1 van werkblad4 een optelling worden gemaakt van de waarden uit de. Deze gelinkte tabellen kunnen we vervolgens in een draaitabel presenteren. Het omzetten van een werkblad naar een tabel en filteren van de data is een optie die vrijwel iedere Excel gebruiker met enige regelmaat zal gebruiken. Door middel van een draaitabel kun je de gegevens in een spreadsheet visualiseren.

Je kunt berekeningen uitvoeren zonder formules in te voeren of cellen te kopiëren. Je hebt een spreadsheet met meerdere ingevulde cellen nodig om een draaitabel aan te. Laten we eens beginnen met het tonen van alle tabellen die in een werkblad te vinden zijn:. Nu heb ik ontdekt dat als ik in dit willekeurig opgezet bestandje 1 slicer aan meerdere draaitabellen koppel, dat dan het script ook dezelfde fout geeft. In dit stapsgewijze artikel wordt beschreven hoe één blad in Excel meerdere werkbladen samenvoegen. Opmerking: gegevens samenvoegen per categorie is vergelijkbaar met het maken van een draaitabel. A$ 1 : $C$ 6 en klik vervolgens op toevoegen.

Excel heeft een krachtig gereedschap om gegevens te analyseren: de draaitabel. Dat is een interactieve tabel waarmee u een grote hoeveelheid aan gegevens zeer compact. Als u binnen een draaitabel een kolom aan het werkblad toevoegt, verdwijnt deze zodra u.