Meervoud dominee

Dominee is een ander woord voor predikant. Dominus betekende oorspronkelijk heer des huizes, huisheer. Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken? Bestel nu uw toegang of probeer Van Dale Online gratis.

U krijgt direct en zonder verdere verplichtingen tijdelijk toegang tot de beste taalhulpmiddelen van Van Dale. Een van de volgende: dominees domineëen ? Samenstellingen met dominee worden als één woord gespeld, tenzij de klinkers botsen. Bedienaar van het woord in protestantse kerken. Woorden, begrippen en uitdrukkingen. Een vrouwelijke predikant heet: predikante of (verouderd) domina. De vrouw van de dominee is de domineese of domineesvrouw.

Uitleg over: Meervoud (znw) – gevorderde. Nederlands is niet moeilijk, gewoon even. Sommige zelfstandige naamwoorden hebben een meervoud dat iets lastiger is. Ik zal de lastige meervoudsvormen hier. Bijna alle zelfstandig naamwoorden die in het enkelvoud eindigen op -ee krijgen in het meervoud -ën erachter (je schrijft dan dus 3x een e achter elkaar met de puntjes op de letter waar een nieuwe klank moet beginnen). Een ogenblik later kraakte de kerkdeur, en de dominee nam de zakdoek van zijne betraande ogen weg, rees op en bleef, als van de donder getroffen, in de preekstoel staan. Een theologisch onderzoek naar de ecclesialogische waarde van pluraliteit.

Bij liefde denkt Van Saarloos aan meervoud : betekenisvolle verbindingen. Advies: kies in zinnen als deze voor het meervoud, hebben dus. Dit voorkomt irritatie bij lezers die het enkelvoud, heeft, afkeuren omdat het. We spreken dit dominus niet uit, maar we zeggen dominee, een vorm die in het Latijn ook al bestond. Ieder die in een willekeurig kerkgenootschap tot predikant is bevestigd, heeft recht op de titel dominee, met ds. Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in. De uitgang wordt –de of –den ( meervoud ). Schrijf de ik-vorm in tegenwoordige tijd met de goede uitgang erachter!

Voorbeelden van zinnen waarin je het stappenplan volgt: Zin 1. Dopen) De dominee ………gisteren mijn zusje. Het herkenbare onderscheid tussen enkelvoud en meervoud verdwijnt hierdoor. Mag een dominee vanaf de kansel eigenlijk een stemadvies geven? Een vraagsteller maakte dit mee rond het referendum over de Oekraïne. Het meervoud van zelfstandige naamwoorden meervoud met -en meervoud verdubbelen meervoud verenkelen Uitzonderingen meervoud met.

Druk dan op "Antwoord controleren" om uw antwoorden te controleren. Gebruik de "Hints"-knop om een extra letter te krijgen, wanneer u het lastig vindt om een antwoord te geven. Let wel: u verliest punten, wanneer u hints of aanwijzingen. Kies bij de omschrijving het juiste woord. Schrijf het meervoud (en soms ook het verkleinwoord) in de goede spelling. Kies uit: Kies uit: attaché, chimpansee, cliché, communiqué, defilé, dominee, employé, employee, exposé, logé, logee. Daar wordt wél een onderscheid gemaakt tussen het meervoud en het enkelvoud. Als de (H)SV daar met "hemelen" vertaalt, doe hij dat vanwege de meervoudsvorm in het Grieks.

Je zou kunnen kiezen voor een enkelvoudige weergave met in het achterhoofd dat Mattheüs en Lukas hier het Hebreeuws en. De DUP (Democratic Unionist Party) van de donderprekende dominee verweet de andere Unionisten een veel te verregaande compromisbereidheid tegenover de Ierse minderheid, die zich, aanvankelijk vooral onder impuls van een dynamische beweging voor gelijke burgerrechten, steeds militanter was gaan opstellen. Betekenis van dominee vertalen dominee vertaling. Informatie betreffende dominee in het gratis Engels woordenboek en encyclopedie.

Je maakt een meervoud door en achter het woord te zetten.