Meervoud gedachte

Veel Nederlandstalige woorden die in het enkelvoud op een -e eindigen hebben twee meervoudsvormen. Zo heeft gedachte een meervoudsvorm die op -n eindigt en één eindigend op -s. Welke vorm je gebruikt maakt niet uit. Gedachten is veruit de meest gebruikte variant. Soms heb ik het gevoel dat ik een gedachte van mijn beste vriendin kan lezen.

Meervoud gedachte

Het woord gedachte staat in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Nederlandse Taalunie. Wat is het meervoud van gedachte, wij helpen je graag.

Een van de volgende: gedachten gedachtes ? Samenstellingen met gedachte als eerste lid kunnen naar keuze met en zonder tussen-n worden geschreven. Het Witte Boekje geeft gedachteloos en gedachtestreepje, maar ook gedachtengoed en gedachtenloop, waarbij het meervoud van gedachten voor de hand ligt. Dat geldt ook voor gedachtenstroom. Wittgensteins uitspraak over "Het gevoel van de wereld als begrensd geheel" (TLP, § 6.45), is een impliciete erkenning van het metafysische, dat bij Witt- genstein schuil gaat onder de naam. Wij zijn niet redenerend bezig, maar de gedachte of de handeling dringt zich spontaan op: de situatie wordt spontaan doorschouwd. Niet bij elke DIS-patiënte zullen deze gedachten even zwaar wegen en niet elke gedachte eraan wordt gevolgd door een daadwerkelijke poging.

Zo kan het vooral gaan om de behoefte aan rust: even geen angsten en spanningen, even niet dat zware leven hoeven torsen. In dat kader wordt dan gedacht aan zelfmoord als. Het gaat immers altijd om meerdere personen die meerdere gedachten met elkaar uitwisselen. Meerdere personen met meerdere gedachten. Het rechter voorbeeld is goed en dat is heel logisch. Daarom schrijf je volgens de officiële spelling ook gedachtenwisseling in plaats van. Die gedachte treffen we al bij Montaigne aan. Pedagogische experimenten Iemand die opvoedt of.

Doch hoe dit zij, tegenwoordig is het Meervoud de gedachten in gemeener gebruik. De naam betekent de oude edachtenis, Hooft in Tacit van de. Zoo ook: iets goeds, of iets kwaads, in den zin hebben. In hoofdstuk 1, democratie in meervoud, komen de belangrijkste varianten op het thema democratie aan bod. Deze hebben in het meervoud heden, als.

Hoe worden de woorden, welke van bijvoege- lijke afgeleid, in heid uitgaan, in het meervoud geplaatst ?

Meervoud gedachte

Zijn er ook nog niet eenige naamwoorden, welke in het meervoud, ers en eren hebben? Veel mensen, zowel binnen als buiten de kerk, hebben moeite met de gedachte dat God drie-enig zou zijn. Indien er geen meervoud bestaat, of als het woord juist alleen maar meervoudig is, blijkt dat uit de vermelding. Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten " gedachten " – Nederlands-Engels woordenboek en zoekmachine voor een miljard Nederlandse vertalingen.

Een heel boekje over meervoud en enkelvoud? Het is de openingszin en inderdaad de eerste gedachte die bij de lezer opkomt. Goed, het meervoud in het Nederlands is een beetje een wolf in schaapskleren. Op wat uitzonderingen als musea na, lijkt het eenvoudig, maar twijfelgevallen zijn er ook.

Je schrijft de uh-klank in een samenstelling met een tussen-n als het eerste deel een woord is dat alleen een meervoud heeft dat eindigt op -en. Je zou kunnen zeggen dat ik een haat-liefde-verhouding heb met denken. Het meervoud van gedachte is niet alleen gedachten, maar ook gedachtes. Maar denken heeft me ook op veel manieren gehinderd. Door in gedachten te blijven hangen, heb ik mooie. Denken heeft me op veel manieren vooruit geholpen.

Omdat het woord gedachte zowel een meervoud op s als op n kent, vervalt de tussen-n. Omdat "gedachtes" ook een gangbaar meervoud is van gedachte schrijf je geen tussen-n. Wanneer het eerste deel van de samenstelling een zelfstandig naamwoord is dat ten eerste in het enkelvoud eindigt op een toonloze -e (zoals in de) en ten tweede een dubbel meervoud heeft op -n én -s, schrijven we geen tussen-n. En het is trouwens ook gedachtegoed (zonder tussen-n).