Meervoud op s oefeningen

Noteer het meervoud van het vetgedrukte woord in het witte vak. De (auto) stonden aan de verkeerde kant van de straat geparkeerd. Met deze (camera) werden de (bankovervaller) gefilmd. Gebruik de hintknop als je er niet uitkomt. Let op de stomme e: In veel woorden hoor je een u aan het eind van een lettergreep, maar je schrijft een e. Je kunt de, het of een voor het woord zetten: de kurk, een bloem, het dorp.

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen. Oefening 1 Schrijf de woorden in het meervoud in de goede kolom. Oefeningen spelling meervouden met weglatingsteken oefenen. Door te oefenen kun je de regels leren toepassen en onthoud je de uitzonderingen beter. Op deze pagina vind je een overzicht van alle beschikbare oefenreeksen. Een woord die in het enkelvoud eindigt op een – s krijgt in het meervoud meestal een z. Veel woorden eindigen in het meervoud op een – s.

Meervoud op s oefeningen

Meestal komt die direct achter het zelfstandig naamwoord (dus zonder apostrof).

Toegevoegd door Frederika Van Marcke – Downloadbaar lesmateriaal. Bij de oefeningen vind je ook een schema met de regels voor het correct schrijven. Het meervoud van zelfstandige naamwoorden moet je op verschillende manieren spellen. Sommige zelfstandige naamwoorden krijgen een – s achter het woord (bv. appel – appels), andere -en (bv. boek – boeken). Een heleboel meervouden moet je simpelweg uit je hoofd leren. Wil je de zelfstandig naamwoorden oefenen ? Meervoud van zelfstandig naamwoorden oefenen.

Doel van deze les: Aan het eind van deze les weet je hoe je het meervoud van een zelfstandig naamwoord maakt. Oefenen met enkelvoud, meervoud en telbare en ontelbare zelfstandige naamwoorden. Oefen Engelse grammatica in het Engels Klaslokaal. Dan schrijf je alleen s : stempels, rietjes. Bij het noteren van meervouden op -IE of -EE ga je soms twijfelen. Heeft de laatste lettergreep geen klemtoon dan schrijf je in het meervoud een -N of – S. Woorden die eindigen op -ie of -ee hebben meestal een meervoud met een s, maar in sommige gevallen hebben ze een meervoud op -n of -ën. Zonder trema zou de uitspraak niet kloppen.

Als je het over mee hebt dan één, dan voeg je bij de meeste woorden een – s toe:.

Meervoud op s oefeningen

Vervolgens zijn er nog zelfstandige naamwoorden die onregelmatig zijn in hun meervoud, dat wil zeggen, ze volgen geen enkel regel. Bij meervoudsvormen en bij genitiefvormen wordt een – s toegevoegd aan het woord. Bij het schrijven zijn daarvoor twee mogelijkheden: ofwel staat de s vast aan het woord, ofwel wordt ze voorafgegaan door een apostrof.

Hoofdregel De s van meervoud of genitief wordt vastgeschreven aan het woord. Let op: staat er voor de y een klinker dan voeg je gewoon een vaste s toe. Gratis online oefenen meervoudsvorming Duits zelfstandig naamwoord. Een – s krijgen de woorden van twee lettergrepen of meer, die eindigen op -um, -el, -em, -en, -er, en op -a, -e, -i, -o, -u en -y, als je het woord niet verkeerd kán.

Een apostrof gebruiken we in het meervoud als een klinker eigenlijk verdubbeld zou moeten worden vanwege de uitspraak. Regels zijn heel leuk en makkelijk maar het is echt het allerbeste om heel veel te oefenen en steeds weer opnieuw de meervouden te schrijven. Samenstellingen: als je de klinkers samen verkeerd kunt lezen, moet je er een streepje tussen zetten: radio-omroep. Uitzondering: telwoorden krijgen een trema: drieëndertig. Als een woord in het enkelvoud voorkomt, heeft het (in de meeste gevallen) ook een meervoudsvorm. Helaas is dit in het Duits iets moeilijker en zijn er meer regels voor het maken van een meervoud.

In deze eerste video ligt de focus op.