Meervoud van officier

Wil je meer woorden en mogelijkheden? Samenstellingen met officier worden als één woord gespeld, tenzij de klinkers botsen. Officier heeft zoowel officiers als officieren. Matado(o)r heeft -s en -en, al vermelden de woordenboeken de laatste. Het meervoud van de kilogramme is de myriagramme =10 kilogrammes = 10,000 grammes of het gewigt. De Rijnlandsche lijn wordt verdeeld in 12 punten.

Meervoud van officier

Zet een streep onder de woorden waar geen vrouwelijk woord van bestaat. Vul de rijen telkens met twee woorden aan.

Bijvoorbeeld: meervoud eindigt op -en. De substantieven die op „-ie‟ eindigen hebben een. Rechterlijke ambtenaren, belast met het opsporen van strafbare feiten, vervolging en toezicht op tenuitvoerlegging. Het OM kan ook zelf sancties opleggen bij lichtere vergrijpen of transacties (boetes) voorstellen waarmee de verdachte vervolging kan voorkomen. Bij kantongerecht en rechtbank heten zij officier van justitie. Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. Deze woorden eindigen op officieren : zeeofficieren 5 definities.

Leidde heeft een meervoudig onderwerp, en moet dus in het meervoud. Omdat geeft een reden aan waarom iemand iets doet, doordat geeft een oorzaak aan. Akten in meervoud Voor akten welk in meervoud worden geregistreerd dienen slechts eenmaal kosten van registratie in rekening te worden gebracht. Voorbeeld zinnen met " meervoud ", vertaalgeheugen. We hebben je al vor meervoudige moord, en dan heb ik het nog niet over je aanval op een federale officier.

Nederlands – Bosnisch op Glosbe, online woordenboek, gratis. The police officers wear blue shirts. De officier van justitie bij de voornoemde regtbank kwam tegen de nitspraak in cassatie. De politieagenten dragen blauwe shirts. TAALSLIEDEN, wordt gebruikt als het meervoud van het volgende, TAALSMAN, z. TAAL SLIEDEN, wordt gebruikt als het meervoud van het volgende. Vertaal enkelvoud, geen meervoud of verkleinwoorden. Dus `huis` in plaats van `huisje` of `huizen`) Wellicht vind je het woord op één van deze websites: Encyclo.

Betekenissen van Duitstalige woorden). Een centurio was een officier in het Romeinse leger die het bevel had over een centurie. Daarnaast is er nog het meervoud centuriones. Ik heb me wel vaker afgevraagd wat het meervoud van "kanon" is. Staat het kanon op een schip, dan is het meervoud van kanon. Verenigd Koninkrijk, een advocaat die werkt voor de overheid en probeert te bewijzen dat iemand iets illegaals heeft gedaan.

Meervoud van officier

Personen in een gezaghebbende of leidinggevende positie in de strijdmacht, met name personen die voor die positie zijn benoemd.

Kapernaumjnzos benadert met de woorden: „Heer, mijn knecht ligt thuis, verlamd, met hevige pijn. De slogan „Wij zijn niet gelijk”, door de schrijver met zo veel nadruk geponeerd, heeft zonder een uitvoerige uiteenzetting van hetgeen men er mee bedoelt, evenveel zin als de uitspraak die. Bij een beperkt aantal samengestelde zn, waarvan het laatste woorddeel twee meervoudsvormen heeft (waarvan er één minder gebruikelijk is), krijgen de samenstellingen alleen de algemeen gangbare meervoudsvorm. Een volledige lijst van deze zn met de toegestane.

Rechts van de slash kunnen staan: synoniemen, meervoud of enkelvoud en vervoegingen. Tussen haakjes staat de gebruikelijke. Het woord heeft een (min of meer) tegengestelde betekenis.