Meervoud zekerheid

Het woord zekerheid staat in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Nederlandse Taalunie. Je hebt gezocht op het woord: zekerheid. Synoniemen: zelfvertrouwen, aplomb, zelfbewustheid. Definitie van zekerheid in het Online Woordenboek.

Betekenis van zekerheid vertalen zekerheid vertaling. Vertalingen van zekerheid synoniemen. Informatie betreffende zekerheid in het gratis Engels woordenboek en encyclopedie. De variabele proposities die reeds vaststaan kunnen we als een levensvorm (een wereldbeeld ) beschouwen. Dit is geen privé-bezit, maar het is de gemeenschappelijke grond. Terwijl in het voorafgaande de wisselwerking tussen arbeidsmarkt en sociale zekerheid al verschillende keren aan de orde is geweest, willen we er hier twee overwegingen aan toevoegen. Ten eerste: de verdere uitbouw van het activerende en liberalere beleid heeft weliswaar als voordeel dat de arbeidsdeelname stijgt.

Men kan, wat het eerste punt betreft, intusschen met zekerheid stellen, dat in twijfelachtige. Zonder concrete bewijzen is het in deze ingewikkelde zaak eenvoudigweg niet mogelijk met zekerheid te zeggen welke partij de waarheid sprak. Vergelijk ook: socialezekerheidsstelsel (hier is de zekerheid sociaal) sociale werkvoorziening (hier is de werkvoorziening sociaal). Vooraan op de Vlaamse agenda staat de splitsing van de sociale zekerheid. Mijn thesis is dat de centenkwestie.

Belgische instelling voor sociale zekerheid. Inderdaad, het meervoud van substantieven kan u maar met zekerheid leren door middel van een woordenboek, of aan de hand van de lijst van alle substantieven uit de taalhulp voor gevorderden. Het is dan ook aangeraden deze link alvast te openen en naast uw venster met deze stap 6 klaar te houden. Steeds meer mensen zien dat geld geen zekerheid brengt en dat een mooi lichaam vergankelijk is. De moeilijkheid is echter, dat we de weg van het hart alleen kunnen lopen door anders te zijn en niet door iets anders te doen.

Het begint bij Zijn of schijn: “To be or not to be” Ons denken zit ons dan in de. Naast een experimenteel onderzoek naar be- sluitvorming onder onderzekerheid is er een aantal psychologische experimenten verricht. Langzaam begin ik uit mijn writersblock te kruipen. Ik heb de afgelopen drie maanden erg weinig geschreven. Dat komt door chronische depressies. Ik nam mij dus voor om nooit meer iemand af te zeiken in mijn stukken. Nou dan is het snel afgelopen met mijn.

Ik kan niet (met zekerheid ) zeggen dat ik er ooit één meegemaakt heb, maar ik zou ook vlot honderd gulden op orgies gezet hebben. Dat zou ons in staat stellen ongeveer te bepalen wanneer de verbreiding van het -s- meervoud op gang gekomen is. Veel zekerheid daaromtrent is niet te verkrijgen. En ik wou net griep als voorbeeld geven van een ziekte waar geen meervoud van is. Niet-telbare substantieven onderscheiden zich van telbare doordat ze alleen in het enkelvoud of alleen in het meervoud voorkomen.

Meervoud zekerheid

In het eerste geval worden ze singularia. Of een woord tot de pluralia tantum behoort, is overigens niet altijd met volledige zekerheid uit te maken. Een enkelvoudsvorm als een waterpok.

Voor alle zekerheid kocht hij onderweg een pakje tabak, maar zijn eigenlijke doel was het postkantoor. Ze werd vroeg wakker en kleedde zich dadelijk aan, om gauw naar het postkantoor te lopen.