Minimum leeftijd toegang horeca

Voor de toegang tot horecagelegenheden is er geen landelijke grens meer. Sommige horecaondernemers, met name disco-eigenaren, hanteren zelf grenzen (vaak 16, 18 of 21 jaar). Gemeenten kunnen na inwerkingtreding van bovengenoemde wet bij verordening toelatingsleeftijdsgrenzen (maximaal 21 jaar) bepalen tot. Uit een rondgang van de NOS blijkt dat veel kroegen en discotheken de toegangsleeftijd verhogen naar 18 jaar.

Om boetes en een eventuele sluiting te voorkomen, kiezen verschillende horecazaken hun deurbeleid aan te passen en een minimum leeftijd van 18 jaar in te. De minimale leeftijd volgens de wettelijke leeftijdsgrens discotheek en kroeg is dan ook 16 jaar.

Minimum leeftijd toegang horeca

Andere leeftijdsgrenzen die worden gehanteerd door horecagelegenheden, zijn leeftijdsgrenzen als 18 jaar, 21 jaar, 23 jaar en zelfs 25 jaar. Omdat de leeftijdsgrens discotheek en kroeg kan. De minimumleeftijd om te werken in een horecabedrijf waar alcohol wordt geschonken, is niet veranderd.

Dit betekent dat jongeren, dit zijn 16- en 17-jarigen, mogen werken in een café of restaurant en alle soorten. Cafés die zich specifiek op jongeren richten hebben het moeilijk sinds de minimumleeftijd voor alcohol werd opgeschroefd van 16 naar 18 jaar. Gemeenten mogen hogere leeftijdseisen stellen als het gaat om toegang tot horecagelegenheden. De maximale leeftijd die gemeenten mogen stellen, is overigens 21 jaar. In dit artikel is ook geregeld dat de minimale toegangsleeftijd voor een slijterij 16 jaar is.

Als je jonger bent moet je in gezelschap zijn van iemand van.

Minimum leeftijd toegang horeca

Daar zijn geen leeftijdsgrenzen voor. Er is wel een leeftijdsgrens voor het schenken van alcohol. Je moet minimaal 18 jaar zijn om alcohol te kunnen kopen. Deze regels zijn voor verkopers van alcoholhoudende dranken zoals Horeca en Slijters. Voor het verkopen van sterk alcoholhoudende drank is een drank- en horecavergunning of slijtersvergunning verplicht. Hieronder staan de belangrijkste regels over de leeftijdsgrenzen en eisen die aan het personeel gesteld worden. Er is natuurlijk wel een leeftijdsgrens voor het schenken van alcohol.

Iedereen mag in principe een café bezoeken, tenzij de horecagelegenheid daar zelf andere regels voor stelt. De leeftijd waarop het is toegestaan een café, bar of discotheek te betreden is gekoppeld aan de handhavingsstrategie. Waar moet ik als verkoper op letten bij het naleven van de leeftijdsgrens voor alcohol? Volgens de Drank- en Horecawet is alcoholhoudende drank namelijk een drank die bij een temperatuur van 20 graden Celsius voor meer dan 0,5 % uit.

Zonder begeleiding moet u jongeren onder de 18 jaar de toegang weigeren. Op grond van de Gemeentewet en de Drank- en Horecawet kan de gemeenteraad regels in een verordening vastleggen. Café De Dokter in Hilversum zal jonge scholieren "niet direct de toegang weigeren", maar verhoogt wel de minimumleeftijd voor de vrijdagmiddagborrel van 16 naar 18 jaar. Mochten pubers haar zaak in de toekomst mijden, dan zou eigenaar Debby Krijnen dat niet erg vinden. Daarentegen zijn de bedrijfseffecten van de leeftijdsvaststelling en de toegangseis voor discotheken niet in de volgende cijfers begrepen, omdat er ten tijde van de. In de wet is voorzien in de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur de minimum leeftijdsgrens van het bedienend personeel in de horeca en. Ze verhogen de toegangsleeftijd om boetes te voorkomen, in verband met het verbod op alcohol voor minderjarigen.

Minimum leeftijd toegang horeca

Zolang de leeftijdsgrens voor de toegang tot de horeca 16 jaar blijft, zal deze groep op zoek blijven naar alternatieven voor het biertje aan de bar. En de jongeren weten zelf ook niet waar. Dit zijn kenmerken waarop een exploitant zijn deurbeleid kan baseren. NRC Handelsblad vanaf € 8,- per maand nrc.

Het aanbieden van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar is strafbaar! U bent als ondernemer een belangrijke.