Minimum leeftijd werken horeca

En is er een minimumleeftijd waarop medewerkers alcohol mogen schenken aan gasten? Volgens de Drank- en Horecawet mogen kinderen jonger dan 16 jaar alleen in een ruimte werken waar geen alcoholische dranken worden geschonken of verkocht of zich ophouden in ruimtes waar mensen het vervolgens ter. De minimumleeftijd om te werken in een horecabedrijf waar alcohol wordt geschonken, is niet veranderd. Dit betekent dat jongeren, dit zijn 16- en 17-jarigen, mogen werken in een café of restaurant en alle soorten. In de Horeca gelden specifieke regels omtrent het aannemen van een jongere medewerker. Een aantal werkzaamheden is verboden voor deze leeftijdsgroep.

Minimum leeftijd werken horeca

Zij mogen (hulp)werkzaamheden in de horeca uitvoeren. Zoals helpen bij het bedienen in een kantine of restaurant. Als er alcohol wordt geschonken, mag een kind van 15 jaar daar niet werken. Dit staat in de Drank – en Horecawet. De leerplicht van een jongere eindigt op het einde van het schooljaar in het jaar waarin hij 18 jaar wordt. Pas vanaf deze leeftijd kan een jongere voltijds gaan werken. Daarom bestaan er speciale regels voor arbeid door jongeren.

Regels over het soort werk dat jongeren afhankelijk van hun leeftijd mogen doen.

Minimum leeftijd werken horeca

De studentenovereenkomst kan wel degelijk een proeftijd bevatten van minimum zeven en maximum 14 dagen. Vanaf welke leeftijd mag een student werken ? In principe is het verboden om een jobstudent op zondag te laten werken maar er zijn enkele sectorale uitzonderingen: horeca, kleinhandel. Tot die leeftijd duurt ook de leerplicht, behalve als dan nog geen startkwalificatie is. Verboden is werk met machines, gevaarlijke stoffen, zwaar tillen (meer dan 10 kilo), laden en lossen, kassawerk, werk in de horeca en recreatie-industrie, en kranten. Factsheet Verdieping Instrumenten Jurisprudentie Wat is de minimum leeftijd ? Voor vrijwilligerswerk gelden dezelfde regels als voor betaald werk voor jongeren onder de 18 jaar. Vrijwilligers onder de 18 jaar behoren in de ARBO- wetgeving tot de kwetsbare groepen en zijn daarom niet uitgezonderd van zowel. Je mag wel klusjes uitvoeren bij je ouders, familie, vrienden of buren.

Wel zijn er strengere regels met betrekking tot werkzaamheden en werktijden voor jongeren tot achttien jaar. Het werken in de horeca is niet toegestaan als daar alcohol verstrekt wordt. In de vakantieperiode mag een jongere in deze leeftijd maximaal vier weken aan de slag, waarvan drie aaneengesloten. Ik was namelijk laatst aan het helpen op een evenement met allemaal restaurants die hun eigen tent hadden (dus eigenlijk was er een heel gebied met allemaal mini-restaurantjes). Ik moest rondlopen en overige klusjes doen.

Heb ook even een praatje staan maken met de eigenaar van een. Verder kun je lezen wat het minimum (jeugd) loon is en hoe oud je moet zijn voor verschillende functies binnen de horeca. Leeftijd : Ook hier geld een minimumleeftijd van 18 jaar, in verband met het werken met alcoholische dranken.

Minimum leeftijd werken horeca

Op jonge leeftijd folders of kranten gaan bezorgen is toegestaan. In de horeca mogen ze uitsluitend werken als er geen alcohol wordt geserveerd. Voordat kinderen in deze leeftijdsgroep aan het werk worden gezet, is het verstandig om eerst na te gaan of de betreffende werkzaamheden zijn.

Vanaf 15 jaar mag je werken via een uitzendbureau. Maar er zijn wel specifieke regels voor de werkzaamheden die 15 tot 18-jarigen mogen uitvoeren. Ook de maximale tijd die mag worden gewerkt is gebonden aan leeftijd. Hieronder een overzicht van wat wel en niet is toegestaan.