Modulariteit definitie

De mate waarin een systeem of een computerprogramma is opgebouwd uit afzonderlijke eenheden (modules), die elk een eigen functie vervullen. Een modulair systeem of programma kan worden aangepast of uitgebreid met minimale aanpassingen aan het totaal. Controlemaatregel die in de applicatiesoftware-laag genomen kan worden om de betrouwbaarheid van het database-systeem te verhogen. Fodor does not argue that this is formal definition or an all inclusive list of features necessary for modularity.

He argues only that cognitive systems characterized by some of the features above are likely to be characterized by them all, and that such systems can be considered modular. He also notes that the characteristics. MODUL – MODULA – Modula-2 – modulair – modulair onderwijs – modulair organisme – modulair programmeren – Modulair rekenen – modulair stelsel – Modulair systeem – modulaire constructies. De betekenis van modulariteit vind je op deze pagina. Er werd 0 definitie van modulariteit gevonden in de woordenlijst.

Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken. De waarde kwantificeert de kwaliteit van de verdeling van het. Betekenis van modulariteit : modulariteit (ontelbare) Het pand van zijn modulair. Bij de opbouw een product staat de ontwerper een schier oneindig aantal alternatieven ter beschikking. Het einddoel van een product is het bevredigen van een klantenbehoefte, of het oplossen van een klantenprobleem.

One cookie will be set to store your preference). Ticking this sets a cookie to hide this popup if you then hit close. Daarvoor is het nodig om enkele van de eerder geïntroduceerde kenmerken van het adaptieve bedrijf – met name modulariteit, standaardisatie en digitalisering – ook op de processen van toepassing te laten zijn. In deze paragraaf worden enkele mogelijkheden uiteengezet.

Definition of modularity : Degree to which an article or system is made up of relatively independent but interlocking components or parts. Een functie- definitie bestaat uit twee delen, een header en een body. Een programmeerstijl waarbij verscheidene kleinere functies gebruikt worden, heeft voordelen: de modulariteit wordt versterkt, de documentatie kan worden verbeterd en het is. Overal in dit boek waar ontwerp wordt besproken, speelt modulariteit een rol. Modulariteit is van wezenlijk belang in ieder geslaagd groot programma.

Recent onderzoek laat zien hoe de originele definitie van modulariteit voor negatieve. Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten "concept of modularity " – Engels- Nederlands woordenboek en zoekmachine voor een miljard Engelse vertalingen. De bovenbeschreven vormen van vrijwillige inzet, zoals wederzijdse hulp verlenen, delen met elkaar, informele hulp bieden aan naaste en verre familieleden en buurtgenoten, zijn precies die soorten vrijwilligerswerk die vallen buiten de boven geciteerde eerste definitie van vrijwilligerswerk die de overheid hanteerde en. De definitie van een module bestaat uit de volgende informatie. Omschrijving van doel en toepassingsgebied van de module Identificatie van de metadatavelden die. Feldman, maar wel één die een duidelijk onderscheid van multiple. De modulariteit : (de fractale structuur van de nieuwe media) elk element maakt deel uit van een groter geheel, maar behoudt binnen dit geheel zijn eigen identiteit, elk element kan apart behandeld worden. Persoonlijk hanteer ik de definitie van Indira Reynaert.

Zo behoeven die gegevens in beginsel slechts eenmalig aangetekend en opgeslagen te zijn. Dankzij modulariteit kan gegevensbeheer decentraal blijven. Als een medewerker overigens een gegeven uit een rapportage wijzigt is per definitie een ànder gegeven ontstaan. Dan is er dus geen sprake meer van een doublure.

De verdeling van het gehele productieproces in afzonderlijke segmenten, en de toewijzing van elk segment een werk cel, introduceert de modulariteit van processen. Als een segment van het proces moet worden veranderd, zou alleen de bepaalde cel worden getroffen, niet de hele productielijn. Zeker zolang software nog nauwelijks gebruik maakt van meerdere cores staat een hogere klok per definitie voor een betere prestatie (zie o.a. Conroe vs. Kentsfield). Alleen als je het over dezelfde cpu hebt (qua design) zal een hogere clock een beter prestatie leveren. Als je twee verschillende modellen gaat vergelijken.

Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen.