Moeilijke stoelgang bij ouderen

Naarmate we ouder worden, treedt verstopping ook vaker op: 40% van de 65- plussers en meer dan 80% van de ouderen in verzorgingstehuizen heeft er last van. Vaak nemen zij hun toevlucht tot laxeermiddelen, zelfs bij een normale stoelgang. Dit is niet aan te raden omdat laxeermiddelen op den duur. Het effect van sporten bij constipatie of moeilijke stoelgang is groter bij ouderen dan bij jongeren, zo wijzen recente studies uit. Eigenlijk is dat niet meer dan logisch ook.

Moeilijke stoelgang bij ouderen

Bejaarde mensen zullen minder geneigd zijn om nog aan lichaamsbeweging te doen, zodat een klein verschil een wereld van verandering kan. Onder obstipatie dienen wij te verstaan: Elke vermindering van de defecatiefrequentie die de betrokken patiënt tot dusver normaal vond. Obstipatie wordt vaak gekenmerkt door pijnlijke krampen, een opgeblazen gevoel in de buik, rommelingen en lozing van te harde en meestal te weinig ontlasting.

Als je regelmatig meer dan drie dagen geen ontlasting hebt, dan spreken we van verstopping of obstipatie. Tot 80% van de immobiele ouderen hebben obstipatie. De enige klacht is moeilijk naar toilet kunnen gaan. Bij oudere personen kan het ontbreken van ontlasting voor meer dan drie opeenvolgende dagen of een moeilijke stoelgang wijzen op chronische of occasionele constipatie.

Of het nu occasioneel of chronisch is, constipatie kan leiden tot ernstige complicaties op die leeftijd en moet dus serieus genomen. De aandoening treft ongeveer één persoon op de vijf en één vrouw op de drie. Oudere mensen lopen eveneens meer risico op constipatie. Dat bemoeilijkt de uitdrijving van de stoelgang. In werkelijkheid vormen algemene, chronische ziekten de grootste risicofactoren voor obstipatie. Aandoeningen, zoals diabetes, een slechte werking van de schildklier, een onvoldoende nierwerking, de ziekte van Parkinson, vaatziekten in de hersenen, een depressie, enz. En veel ouderen worstelen met verstopping.

Bij harde ontlasting is de stoelgang meestal te traag, en bij wat zachtere ontlasting is de stoelgang beter. Zij kunnen vocht opnemen en vergroten het volume van de ontlasting, waardoor ze een goede stoelgang bevorderen. Er zijn mensen die maar twee of drie keer per week naar de wc hoeven voor ontlasting. Door het extra lange verblijf in de dikke darm wordt vrijwel al het vocht aan de inhoud wordt onttrokken, wat het kwijtraken van de ontlasting extra moeilijk. Verstopping of obstipatie is bij ouderen een veelvoorkomend probleem. Een ander woord voor obstipatie is constipatie – ook wel moeilijke stoelgang of verstopping van de darmen genoemd. In de meeste gevallen zijn het verkeerde voedingsgewoonten, maar ook medicijngebruik speelt een grote rol bij constipatie onder ouderen. Ook ouderen met obstipatie raden we een middel met lactulose aan.

Moeilijke stoelgang bij ouderen

Houdt u uw ontlasting op omdat de stoelgang pijnlijk is en heeft u daardoor verstopping gekregen, dan kunt u een geneesmiddel via de anus toedienen: een zetpil met bisacodyl werkt binnen een uur. Daarnaast is bij veel mensen het verschil tussen obstipatie en een lastige stoelgang lastig in te delen. Hierdoor wordt de ontlasting hard en is het moeilijk om naar het toilet te gaan. Vooral bij vrouwen, ouderen en klein.

Artsen spreken van obstipatie als de stoelgang gedurende minimaal drie maanden moeilijk en pijnlijk is. Met moeilijk bedoelen ze dat de ontlasting niet makkelijk vanzelf komt, je zit lang op het toilet of je moet persen en de ontlasting is hard en droog. Bij constipatie is het maken van ontlasting moeilijk. In de dikke darm wordt vocht geabsorbeerd uit de ontlasting, hetgeen resulteert in droge en harde stoelgang. Ook medicijngebruik kan invloed hebben op de stoelgang.

Naar aanleiding van de vernieuwde richtlijn urinelozing en stoelgang bij ouderen, kwamen er veel vragen van verzorgenden binnen bij Tijdschrift voor Verzorgenden. Het spastisch bekkenbodem syndroom ontstaat wanneer de bekkenbodemspieren en de inwendige sluitspier van de anus vrijwel altijd aangespannen zijn. Mensen die last hebben van het spastisch. Ook als je in korte tijd flink afvalt.

Ouderen die wekenlang last hebben van buikpijn of een veranderde stoelgang, doen er goed aan een behandelaar te raadplegen. Wie familie heeft met darmkanker of bijvoorbeeld de ziekte van Crohn, kunnen uit voorzorg ook beter langsgaan bij de huisarts. Constipatie treedt vaker op bij ouderen en bij vrouwen.