Nationale bank zwarte lijst

De Nationale Bank biedt enkel ondersteuning voor de internettoepassing die ze ontwikkeld heeft. In geval van problemen bij de installatie van de eID-software of het eID-certificaat, kan u terecht op de website eid. Maar in bepaalde gevallen kan u toch nog een lening aangaan. Boeren op een Kruispunt kent banken, die dit doen. Voorwaarde is wel dat u een goed dossier. Als u een krediet hebt afgesloten en u betaalt uw schuld te laat of helemaal niet terug, dan moet de kredietverlener (de bank, de verzekeringsonderneming, de financieringsmaatschappij…) dat melden aan de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (externe website) van de Nationale Bank.

Nationale bank zwarte lijst

Komt u terecht op de zwarte lijst van de Nationale Bank, dan moet u daar schriftelijk van verwittigd worden.

Uiteraard kunt u gratis de gegevens die op uw naam geregistreerd staan raadplegen en controleren. Telefonisch kan dit echter niet omwille van de vertrouwelijkheid van de informatie. Maar waarover gaat het juist en waarvoor dient die lijst? Als u uw leningen niet op tijd afbetaalt kan dit zomaar leiden tot een plekje op de zwarte lijst van de Nationale Bank. Een plek op de zwarte lijst van de Nationale Bank van België (NBB) beperkt u sterk in uw mogelijkheden om krediet op te nemen.

Als wanbetaler wordt het immers onmogelijk om een nieuwe lening te verkrijgen, bijvoorbeeld voor de aankoop van een nieuwe auto of het bekostigen van een verre reis. Volgens mij is het niet mogelijk om vervroegd geschrapt te worden van de " zwarte lijst " bij de NBB.

Nationale bank zwarte lijst

De gegevens komen van de kredietverstrekkers. Iedereen die een krediet aangaat wordt geregistreerd. Het is een veelbesproken fenomeen: de zogenaamde zwarte lijst van de Nationale Bank. Je kan het vergelijken met de buitenspelregel in voetbal. Wij vertellen je hier van naaldje tot draadje wat die. Welke zwarte lijst houdt u tegen om geld te lenen?

Kredietverstrekkers in België moeten ieder consumentenkrediet, persoonlijke lening of hypothecair krediet aan particulieren melden aan de Nationale Bank van België. Die melding komt in een database, die dezelfde kredietgevers raadplegen als u zich tot hen wendt voor. Deze “ zwarte lijst ” wordt bijgehouden door de Nationale Bank van België, maar ook door de Beroepsvereniging van het Krediet waar de kredietverstrekkers zijn aangesloten en onderling. De grootste betalingsachterstand is te vinden bij de leningen op afbetaling, gevolgd door woonkredieten en de. Centrale voor kredieten aan particulieren met een gezamenlijke schuld van om en bij de 2,7 miljard euro. Wist u dat de Nationale Bank een zwarte lijst heeft met daarop de namen van alle wanbetalers in België?

Je staat op de Nationale Bank van België. Wat betekent "staan op de Nationale Bank van Belgié" en wat zijn de gevolgen voor jou? Alle kredieten, zoals leningen op afbetaling, kredietopeningen, kredietkaarten en hypothecaire leningen die mensen nemen worden vermeld in een gegevensbestand dat bijgehouden wordt. Deze zwarte lijst wordt bijgehouden door de Nationale Bank van België, maar ook door de Beroepsvereniging van het Krediet waar de kredietverstrekkers zijn aangesloten en onderling informatie uitwisselen. Invloed van verschoonbaarheid op de zwarte lijst.

Nationale bank zwarte lijst

Tussen de Nationale Bank van België en de kredietgevers (de banken dus) werd het volgende overeengekomen : "In geval van verschoonbaar faillissement van de gefailleerde en zijn echtgeno(o)t(e) dient de kredietgever, indien hij geen derdenverzet aantekent tegen de.

Tijdens dalingen kan het gebeuren dat u de aflossing van uw kredieten niet tijdig kunt betalen, bijvoorbeeld omdat een klant niet heeft betaald. Er weer af geraken, blijkt vaak veel. Zoek zo snel mogelijk een kredietbemiddelaar in hypothecair krediet op. Creafin kan jou misschien helpen door het hergroeperen van jouw kredieten.