Navorming verpleegkundigen

Instituut, Plaats, Type opleidingen. Centrum voor Nascholing en Posthogeschoolvorming, Brugge. Navormingen Verpleegkunde : inschrijving lesdagen. Doelgroep : Alle verpleegkundigen ongeacht hun werkveld, hetzij ziekenhuis, thuiszorg, onderwijsinstelling, WZC of rusthuis. Bachelor-na-bachelor Oncologie (in Gent). Een referentieverpleegkundige in de diabeteszorg is een verpleegkundige die in het kader van de reguliere beroepsuitoefening een bijkomende opleiding heet gevolgd van tenminste 40 uur in de diabeteszorg.

Lees meer over de navorming Referentieverpleegkunde Diabeteszorg. Ziehier ons aanbod voor levenslang leren van de opleidingen verpleegkunde en vroedkunde van Thomas More. We bieden op onze 3 campussen (Lier, Mechelen en Turnhout) een grote waaier aan vervolgopleidingen en navormingen aan. Hieronder vinden we korte opleidingen, vormingsdagen, en symposia, maar ook. Het biedt verpleegkundigen en vroedvrouwen kwalitatieve en vernieuwende opleidingen aan. De docenten – experten in hun domein – geven colleges en persoonlijke begeleiding.

Ze vertrekken vanuit ieders ervaring en werken met praktijkvoorbeelden. Ze helpen problemen verkennen, uitdiepen en oplossen. Levenslang leren is geëvolueerd van een noodzaak tot alledaagse realiteit. Via een brede waaier van bachelor-na- bacheloropleidingen, verkorte studieroutes, postgraduaten, navormingen en bijscholingen biedt VIVES je de kans om je competenties op zeer gevarieerde domeinen te actualiseren en uit te breiden.

Vorming en bijscholing voor verpleegkundigen. Zorg op maat vraagt ook begeleiding en opleiding op maat. Daarom biedt UZ Leuven jou een zeer uitgebreid aanbod van interne opleidingen en bijscholingen. Daarnaast zijn er ook geregeld afdeling-specifieke. De HoGent is een doorgewinterd opleidingsinstituut. Onderwijs zit in ons DNA en we beschikken over verregaande expertise. Daarom zijn we de aangewezen partij om je onze vakkennis en begeleiding aan te reiken.

Zo benut jij je capaciteiten ten volle. Je kennis verdiepen in een bepaald onderwerp? Wij bieden een brede waaier aan navorming en bijscholingen. Als onderdeel van haar dienstverlening zorgt de hogeschool ook voor levenslang leren.

Elk jaar bieden deze navormingscentra een ruim gamma aan postgraduaten, seminaries, congressen. Voor verpleegkundigen die geïnteresseerd zijn in de zorg voor de cardiologische patiënt of die zich wensen bij te scholen in het kader van het behoud van hun bijzondere beroepstitel. Deze opleiding is een organisatie van de Kring Zelfstandige Verpleegkundigen i. LMN Brugge – Oostende – Houtland en LMN Centraal West-Vlaanderen. Een grondige opleiding en continue navorming zijn vanzelfsprekend, wanneer men kwaliteitsvolle, cardiologische patiëntenzorg wil verlenen.

De opleiding bestaat uit zes lesdagen waarin zowel theorie als praktijk aan bod komen. Je kan je ook inschrijven voor één dag, wat eveneens kan meetellen als navorming. De Hogeschool West-Vlaanderen organiseert daarom voor de elfde keer de postgraduaatsopleiding Cardiologische verpleegkunde. Het is een normaal onderdeel van het menselijk leven. Aandacht van (hoofd) verpleegkundigen voor dit onderwerp leidt tot een betere zorg.

Hoe draag je als (hoofd) verpleegkundige zorg voor dit aspect van het leven van. Deze cursus wil verpleegkundigen expertise en vaardigheden in reumatologie meegeven. Programma: De praktische schikkingen zijn nog niet volledig gekend. In de zorg voor mensen met reuma wordt meer en meer gewerkt met multidisciplinaire. Het RIZIV en in het bijzonder de Nationale raad voor kwaliteitspromotie (NRKP), hebben aandacht voor een kwaliteitsvolle zorgverlening. Individuele navorming via e-learning is hierbij een belangrijke piste.

Op termijn willen ze dan ook een ( evidence-based) bibliotheek met modules e-learning ter beschikking stellen van. Peter Burggraeve campuscoördinator navorming Roeselare tel. Heidi Vanden Eeckhoute studiegebiedcoördinator navorming heidi.