Nietgeregulariseerde achterstallige betalingen

Deze plaatst Uw naam in hun bestand onder de rubriek " niet geregulariseerde achterstallige betalingen " of beter gekend als de "zwarte lijst". Door de systematische registratie van de kredietovereenkomsten en de eventuele wanbetalingen te verplichten, wilde de wetgever objectieve informatie. Bij bestand van de niet-gereglementeerde registraties. Goede raad is goud waard – Advocatenkantoor Elfri De. Er zijn verschillende gevallen van wanbetaling die aanleiding geven tot de registratie op de zwarte lijst, afhankelijk ook van het type kredietovereenkomst.

Lees ons artikel: Waarom u een plekje op de zwarte lijst van de Nationale Bank moet vermijden. Dat wil zeggen dat consumenten met een niet geregulariseerde melding van meer dan 1. Deze toename doet zich enkel voor bij de. Toen we eind mei terugkwamen heb ik de premie van de familiale betaald (die verliep eigenlijk eind februari). Mijn overschrijving werd niet aanvaard omdat onze polis op 13 mei opgezegd was wegens de niet – betaling van de premie. Teleurgesteld wou ik een familiale sluiten bij een andere verzekeraar. Nationale bank van België NBB Het bestand van de niet -gereglementeerde registraties (ENR) Centrale voor kredieten aan particulieren CKP, Voor het.

Wordt uw eigendom verkocht door de bank ?

Nietgeregulariseerde achterstallige betalingen

De meerderheid van de kredietnemers kampt gelukkig niet met betalingsachterstanden. Maar helaas stonden er toch op 1 september welgeteld 361. Men blijft op de zwarte lijst staan, zolang de achterstand niet is weggewerkt. Eens de achterstallige betalingen zijn ingelopen staat u onder de geregulariseerde " achterstallige betalingen " en dit nog voor een duurtijd van één jaar.

Zolang men vermeld staat op de zwarte lijst, zal een lening op afbetaling, verkoop. Het totale achterstallige bedrag van de niet – geregulariseerde beliep ruim,9 miljard. De gebruikte terminologie inzake de geregistreerde inlichtingen en de algemene werkingsprincipes van de Centrale worden verduidelijkt in de. NIET – GEREGULARISEERDE ACHTERSTALLIGE LENINGEN OP AFBETALING T. Laten schrappen kan normaliter niet (tenzij het misschien een duidelijke fout is van de bank zelf en niet van jezelf, maar dat zullen ze niet vaak toegeven), en zal er 1 jaar in blijven staan na regularisatie.

Positief is dan weer dat het totale achterstallig bedrag met 1,1% is gedaald tot 3,1 miljard euro. Het gemiddeld achterstallig bedrag per contract neemt met 2,6% af tot. Cijfers over betalingsachterstanden worden alleen voor kredieten structureel opgevolgd. Wallonië, maar hoe zit dat met de vergelijking van het percentage kredietnemers met een betalingsachterstand in elk gewest? Voor de wanbetaling : – Niet – geregulariseerde wanbetaling (wanneer de schuld niet betaald werd): tien jaar vanaf de datum van de eerste registratie van wanbetaling. Zij omvatten zowel de achterstallige niet – geregulariseerde als de geregulariseerde contracten. Onder regularisatie wordt de aanzuivering van de wanbetaling verstaan. De bewaartermijnen van de gegevens hangen af van de aard van de gegevens.

Nietgeregulariseerde achterstallige betalingen

Voor de kredietovereenkomsten zonder wanbetaling is die termijn. Het totaal achterstallige bedrag aan betalingen is aangegroeid tot 2,55 miljard euro. Het grootste aantal achterstallige betalingen treffen we aan in Wallonië. De niet – geregulariseerde contracten zijn die waarvoor de betalingsachterstanden niet geregulariseerd worden. Net zoals de voorgaande jaren blijft het aandeel van de betalingsachterstallen bij kredietopeningen stijgen ten opzichte van andere kredietvormen zoals bijvoorbeeld de lening op afbetaling en het.

Als u voor één of meer lopende leningen een betalingsachterstand hebt van 3 maanden moet uw kredietinstelling de achterstallige betalingen aan de Nationale Bank melden. Wanneer u uw schuld heeft geregulariseerd – m. De lijst beschermt niet alleen kredietverstrekkers, maar ook consumenten tegen het risico lopen van leningen die ze niet kunnen terugbetalen. B astiaensen 4×4 ontwikkelingssamenwerking no pago nicaragua. Inleiding Microfinanciering = één.