Non dualisme stromingen

Het lijkt alsof je een individu bent met een vrije wil. Non -dualiteit, ofwel a-dvaita, betekent geen-twee. Tenminste, zo leert het non – dualisme. Non – dualisme, ook wel advaita, betekent letterlijk: niet-tweeheid. Oorspronkelijk is het een hindoeïstische filosofische stroming, ontstaan rond de achtste eeuw.

Inmiddels is het non – dualisme wijdverbreid, vertelt André van der Braak, hoogleraar boeddhistische filosofie. In de afgelopen decennia heeft Advaita Vedanta bekendheid verkregen in het Westen. Deze moderne advaita- stroming, meestal in de vorm van. De belangrijkste filosoof van deze stroming is Sri Shankaracharya. In de Advaita Vedanta ligt de nadruk op de hoogste vorm van yoga: jnana yoga. In de advaita vedanta of advaitavada ligt de nadruk op jnana yoga. A-dvaita (niet-tweeheid) duidt op non – dualisme.

Het is de tak van de yoga waarbij men tracht via kennisverwerving over de. Jnana yoga betekent letterlijk "kennisyoga" of " eenwording door kennis". Advaita Vedanta is een filosofische stroming, gericht op bevrijding, die zich baseert op de Upanishaden In de advaita vedanta of advaitavada ligt de nadruk op. Non dualiteit helpt je gemakkelijk los te laten. Ik besloot vandaag om eens op zoek te gaan naar deze nondualiteit stroming. Een stroming die groter bleek te zijn dan ik van te voren dacht. Deze non – dualistische visie is filosofisch uitgewerkt in de Advaita Vedânta, de Indiase stroming die uitgaat van de Upanishaden van de 8e-6e eeuw v. Ook in andere tradities, zoals het boeddhisme, het daoïsme, de joodse en christelijke mystiek en het soefisme is de non – dualistische visie aanwezig als hoogste.

Maar er zijn non – dualisten en non – dualisten. Waarin tal van spirituele stromingen in Nederland onder de loep genomen worden, waaronder 10 non dualiteit leraren. Het is energie en wordt ook wel eens a-dvaita avaita genoemd. Het betreft een stroming die oorspronkelijk uit India komt. Meesters als krishnamurti, Osho, Marharshi hebben in de jaren na de tweede wereldoorlog tot en met de jaren 80 van de vorige eeuw veel aanhangers gehad.

Dualisme en non – dualisme in de gnostiek. De gnostiek is een vroegchristelijke stroming uit de eerste eeuwen van onze jaartelling. De gnostiek als christelijke stroming dient te worden onderscheiden van het traditionele, kerkelijke christendom zoals dat bij het concilie van Nicea in 325 werd geïnstitutionaliseerd. Een illusie, zegt Paul Smit, te gast bij Eindbazen over het onderwerp non – dualiteit. Het is een zienswijze die een hoop mensen op hun achterste benen doet staan en zelfs uit zalen weg doet lopen.

Omdat het complex is, maar met name omdat het zoveel weerstand.

Non dualisme stromingen

Beantwoord door Thyme van den Beuken en Rick Hennissen. Door te putten uit de verschillende stromingen, die elkaar aanvullen en corrigeren, wordt in dit boek de essentie van al deze tradities blootgelegd, datgene wat je. Logisch dus ook dat religieuze- en spirituele stromingen vaak juist vertellen wat het niet is. Na mijn Ayahuasca-ervaring klinkt dit zó logisch, en toch kon ik het de afgelopen jaren niet vatten met puur mijn denken. Non-dualiteit is een tegenstroming van de dualiteit, dus leer eerst wat dualiteit is, dat lijkt me een goed idee.

Ik ben het dus ook niet eens met dat soort stromingen daarin waarin mensen over dat soort dingen de schouders op gaan halen of dat het leven. Veel simpeler uitgedrukt: de nacht dankt zijn bestaan aan. Daardoor allicht dat geen enkele politieke partij bijzondere behoefte voelt de vrijzinnigen aan hun kant te scharen. Hun waarden blijken meer dan ooit universeel. Een Cursus in Wonderen is ook een non dualistische stroming.

Tijdens een avond zal een specifiek enneagramtype belicht worden en van daaruit te kijken hoe men vrij kan worden van deze gedachten en.