Non dualiteit boeddhisme

Het grootste deel van mijn leven, tot mijn 25ste, heb ik me nogal vervelend gevoeld. Depressief, zelfbewust en ongelofelijk verlegen. Ook in andere tradities, zoals het boeddhisme, het taoïsme, de joodse en de christelijke mystiek en het soefisme is de non-dualistische visie aanwezig. Dit is de grondslag van geweldloosheid.

Met de term non-dualisme of non – dualiteit wordt bedoeld dat de werkelijkheid, die zich als tweevoudig aan ons schijnt voor te doen, in essentie één is (non- duaal). Het nondualistisch denken vindt zijn oorsprong voornamelijk in Azië en is onder meer zichtbaar in het hindoeïsme (advaita vedanta) en het boeddhisme. Wat gebeurde er op het moment dat Boeddha de verlichting bereikte, oftewel ontwaakte? En hij doorzag met zijn wakkere geest dat het individu niet geïsoleerd staat tegenover de rest van de wereld. Het leven is een open en levend proces van weerklank en verbinding.

Je opvattingen veranderen overigens ook altijd, net zoals alles veranderlijk is. Laten we daarom hier dieper op ingaan. Inmiddels is het non -dualisme wijdverbreid, vertelt André van der Braak, hoogleraar boeddhistische filosofie aan de Vrije Universiteit. Het zenboeddhisme valt eronder, maar je vindt het ook terug bij allerlei substromingen in de wereld van de nieuwe spiritualiteit.

Non dualiteit boeddhisme

Kerngedachte is, legt Van der Braak uit:. Hoewel er weinig over non dualiteit wordt gezegd in het boeddhisme is het wel de basis.

In het boeddhisme is de oorspronkelijke geest permanent en leeg. De Dharma (de leer) is in het boeddhisme je beste vriend en leraar. Je kunt als beoefenaar steeds weer terugvallen op de texten. Je weg vinden in het boeddhisme is je weg vinden uit het boeddhisme. Dood de boeddha (en dood de boeddhadoder). Beantwoord door Thyme van den Beuken en Rick Hennissen. Met betraande ogen realiseerde ik mij al die tijd in de uienspiegel van non – dualiteit te hebben gekeken. Mijn vragen over de zin van het leven en over mijn essentie kwamen voort uit de overtuiging dat er een eerste oorzaak, een betekenis.

In het Boeddhisme wordt uitgegaan van non – dualiteit. Non-dualistisch denken gaat uit van de aanname dat tweedeling geen reëel verschijnsel is, maar dat dat een kunstmatig onderscheid is. Voorbeelden van dualisme zijn: ik-jij, man-vrouw, goed-kwaad. De Perzische dichter en soefi -mysticus Rumi.

Je zou kunnen zeggen dat de mystieke kern van iedere religie non -dualis- tisch is. Wim Zonjee, de onlangs overle- den uitgever van Samsara books, was een expliciete advaita liefhebber en lever. Een gesprek over nondualiteit met deze wereldberoemde hardstyle dj. Filosofe en presentatrice van het tv programma Dus Ik Ben neemt ook een duik in de wereld van nondualiteit. Het lijkt alsof je een individu bent met een vrije wil. Non – dualiteit, ofwel a-dvaita, betekent geen-twee. Geest) en non – dualiteit als niet-differentiatie van subject en object.

Gezien het feit dat mijn kennis van en ervaringen met non – dualiteit ingegeven zijn door het zenboeddhisme beperk ik mij tot reflecties over die laatste. Toch brengen de diepgravende dialogen van zenmeester Rients Ritskes en filosoof Arthur Nieuwendijk de persoonlijke ervaring van non – dualiteit heel dichtbij. Aan de hand van telkens nieuwe beschrijvingen wordt het principe van non – dualiteit vanuit.