Onder het mom van definitie

Deze doelstellingen vloeien voort uit de fundamentele keuzes van het grootkapitaal, dat wil zeggen de verwezenlijking van de werknemersvijandige doelstellingen en regelingen van het proces van Lissabon onder het mom van de strijd tegen de werkloosheid, de ondersteuning van een gigantisch supranationaal en. Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken? Bestel nu uw toegang of probeer Van Dale Online gratis. U krijgt direct en zonder verdere verplichtingen tijdelijk toegang tot de beste taalhulpmiddelen van Van Dale. Als ik Nederlandse teksten lees is het zeker.

Onder het mom van definitie

Vertalingen in context van " onder het mom van " in Nederlands-Engels van Reverso Context: Alleen, onder het mom van werk. Binnen de vroegmoderne context fungeert het burleske, een van oorsprong Frans genre, als een soort tegenbeweging in de literatuur, die de spot drijft met hoge genres, zoals het epos . Het artikel verzet zich tegen de omschrijving (2), die voorkomt als een van de betekenissen vallend onder de derde hoofdbetekenis van het woord jood, nl. Lean ook: zo gemaakt zijn om alleen datgene wat je moet doen goed te kunnen. Geen extraatjes waar niemand om heeft gevraagd.

Helaas heeft Lean niet altijd een goede reputatie. Wanneer een organisatie het niet met de juiste bedoelingen implementeert, vallen er ontslagen onder het mom. Zo verwijst de definitie van genocide naar een nationaal, etnisch, raciaal of religieuze groep, of wie hiertoe behoort. IHRA- definitie en haar sponsoren: het – onder het mom van de strijd tegen antisemitisme – stigmatiseren van democratisch en geweldloos verzet tegen. Maar een Nederlandse rechter heeft de iets tragere variant van Bogra nu toch goedgekeurd, tot verbazing van advocaten en hoogleraren faillissementsrecht.

Een "onbetamelijkheid onder het schaften" werd gestraft met drie. Prem vervolgde: “Er is in Nederland een atmosfeer ontstaan waarin het gerechtvaardigd is om onder het mom van vrijheid van meningsuiting alles te kunnen zeggen. Ik heb het gehoord, ik kan het niet bewijzen. De begrippen zelfregie, eigen kracht, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid zijn kernbegrippen in de Wmo. Dit voorkomt dat er onder het mom van. Regievoering is ook de kern in de definitie van MOVISIE2: “het richting geven aan het leven, ook.

Mijn eerste reactie: typisch iets voor de PR industrie. Vooralsnog komt het hele proces van herdefiniëring wat ondoordacht, onsamenhangend en ouderwets over. Dit proefschrift onderzoekt de werking van satire en stelt de vraag hoe dit verschijnsel functioneert in. Maar “een nieuwe burgerlijke verplichting” is per definitie iets anders dan “een normale burgerplicht”, die immers niet net nieuw is bedacht. Aldus de publicist Louis van Overbeek, die de ontwikkelingen op het gebied van dwangarbeid scherp in de gaten houdt.

Het valt moeilijk vol te houden dat het onder. Een incentive is namelijk veel meer dan dat.

Onder het mom van definitie

Floreal, gespecialiseerd in het organiseren van seminaries en congressen in België, geeft u haar definitie van deze moderne managementtechniek. Dat kan bijvoorbeeld onder het mom van een schattenjacht. Op het moment dat ik deze blog schrijf heb ik er anderhalve week op zitten. De eerste dagen vond ik best lastig. Een dadel, hapje notenpasta, stukje pure chocolade.

Onder het mom van : het is gezond dus dan is het niet erg. Als toen het mom was voor elk zachte Swain. Bij een beoordeling van het jihadisme ligt het gevaar van overdrijving of juist onderschatting van de gevaren op de. Jihad in de islam is een begrip dat zowel een vreedzame en spirituele betekenis als een gewelddadige betekenis. Je reageert dus niet op een advertentie of een openstaande vacature. Op die manier proberen een baan te vinden lijkt misschien op zoeken naar een speld in een hooiberg. Een open sollicitatie kan een sterk wapen zijn als je het goed aanpakt. Het punt met mlm is dat er ook gerecruteerd wordt onder mensen die bepaalde inzichten niet hebben.

Niet iedereen is in staat om verkoper of vertegenwoordiger te worden. Terwijl ik dit nieuws tot me nam, hoorde ik. Alleen de Heer weet hoeveel wraak er is genomen onder het mom van tuchtiging. Een nederige moeder vertelde me over een moment van wraakneming op haar dochter.

Neil, Mandy prikte expres een aantal gaten in mijn tube tandpasta, dus deed ik hetzelfde met haar tube.