Op welke toeslagen heb ik recht als alleenstaande moeder

Denk bijvoorbeeld aan huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of het kindgebonden budget. Check op welke toeslagen je recht hebt. Als alleenstaande ouder heb je wellicht recht op zaken waar je geen weet van hebt. Wat zijn je rechten als alleenstaande moeder op financieel gebied?

Het NIBUD heeft een handige rekentool waarmee je online berekent op welke subsidies en toeslagen je recht zou kunnen hebben. Op welke tegemoetkomingen heeft u recht ? Er bestaan allerlei tegemoetkomingen. Bereken in een paar stappen op welke bedragen u mogelijk recht heeft. Als we uw verzamelinkomen weten, kunnen we de hoogte van uw toeslagen nauwkeuriger berekenen.

Met behulp van een voorbeeldbegroting van het Nibud voor huishoudens met een minimuminkomen en de. Toeslagen als alleenstaande moeder waneer uitbetaald. Iedereen van 18 jaar of ouder kan misschien een bijdrage krijgen in de kosten voor zijn (Nederlandse) zorgverzekering. Dit hangt af van de hoogte van je inkomen en vermogen. Als het goed is, hoef je de uitkering niet aan te vragen. Het Kindgebonden Budget wordt bepaald aan de hand van je belastingaangifte. Een alleenstaande moeder die de kinderbijslag krijgt, vormt eveneens een eenoudergezin en kan in aanmerking komen voor een toeslag ongeacht of haar kinderen bij haar gedomicilieerd zijn of. Als eenoudergezin heb je naast de basiskinderbijslag recht op een bijkomende toeslag, de toeslag voor eenoudergezinnen.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen? Uiteraard zijn er ook voor de huurtoeslag een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen. Je vraagt dan gewoon huurtoeslag aan met je bruto loon en hun berekenen hoeveel toeslag je krijgt. Het verschil tussen wat je verschuldigd bent aan belasting en wat je daadwerkelijk betaald hebt via de loonheffing is het bedrag wat je, afhankelijk van de situatie, terug krijgt of moet betalen.

Als minstverdienende partner of als alleenstaande, werkende ouder heb je met een kind jonger dan 12 jaar recht op inkomensafhankelijke combinatiekorting. De Sociale Verzekeringsbank stuurt ons hierover een bericht, waarna wij bepalen of u kindgebonden budget krijgt. Als dat zo is, krijgt u bericht van ons. Krijgt u geen bericht, maar denkt u dat u wel recht hebt op kindgebonden budget? Zie ook: Ik wil een toeslag aanvragen. Ik heb een zusje met een zoon van 2 jaar. HELP, waar heeft een alleenstaande moeder recht op. Veel Nederlanders hebben recht op toeslagen van de Belastingdienst.

Weet goed waar je recht op hebt, en voorkom terugbetalingen. Huurtoeslag, zorgtoeslag, kind gebondenbudget en misschien ook nog kinderopvang toeslag als je werk heb. Je zou ook even op de site van de belastingdienst kunnen kijken en een proefberekening kunnen maken. Daar kan je meer informatie krijgen en ook kijken waar je recht op heb. Bent u alleenstaande ouder met een laag inkomen? Als de Belastingdienst besluit dat u geen recht heeft op tegemoetkoming van het kindgebonden budget (bijvoorbeeld omdat u een toeslagpartner heeft), dan komt u. Welke belastbare beroepsinkomsten en uitkeringen tellen mee bij de berekening van het grensbedrag?

Hoe vraag je de toeslag als alleenstaande ouder aan? De persoon die de kinderbijslag ontvangt.