Operatienummers

Het basisprincipe van de tarifering is dat er rekening wordt gehouden met het peesletsel, ongeacht of het om een flexor voor de palmairenzijde of een extensor voor de rugzijde gaat, en dat aan de tarifering de reconstructie van de andere elementen die hierbij betrokken zijn wordt toegevoegd. Speciale technische geneeskundige verstrekkingen – Heelkunde – Artikel 14, k) – Orthopedie. De nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen is een gecodeerde lijst met de geneeskundige verstrekkingen die de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) geheel of gedeeltelijk vergoedt. De lijst en de wijzigingen worden in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Hartelijk welkom op de website van de BVOT (Belgische Vereniging voor Orthopedie en Traumatologie). De BVOT is een dynamische wetenschappelijke vereniging van orthopedisch chirurgen en junior orthopedisch chirurgen in opleiding. ORTHOPEDIE ROND DE KNIE Daghospitaal-gehospitaliseerd. Komen in aanmerking: postoperatieve revalidatie met een operatienummer hoger dan N200, bepaalde conservatief behandelde breuken en luxaties, lymfoedeem, polytraumata,… Fc-pathologie: Ook hier kan u een reeks van 60 maximaal terugbetaalde behandelingen toegestaan worden op basis van de lijst van. De verstrekker moet medische gegevens waaruit blijkt dat op het tijdstip van de verstrekking is voldaan aan de voorwaarden die in de omschrijving ervan zijn gesteld, in zijn medische dossier bewaren ten behoeve van de adviserend geneesheer. AC-resectie, calciumdepotuitruiming of cuffdebridement zonder hechting. Operatiedatum : Dienst orthopedie Virga Jesse Ziekenhuis Hasselt. Blauw adductieverband, onmiddellijk na de operatie aangelegd.

Operatienummer : Indien gekend, graag zeker het operatienummer in te vullen a. Huidige ziektegeschiedenis: Huidige symptomatologie: Evolutie: Huidige behandeling: Revalidatie: Kine Ergo Logo Psycho. Psychische toestand: Prognose toestand: Reden voor opname in Sp ziekenhuis: Aanvraag tot opname. Naam en voornaam van de patiënt: …………………………………………………… …………………………. Gerechtigde – Echtegenote – Kind – Ascendent. Patiënt: HIERNA IN TE VULLEN OF KLEEFBRIEFJE V. Titel die de naam van het accessoire aangeeft. Dit nummer geeft aan hoe lang het duurt om het accessoire te monteren. Voor producten die de klant zelf monteert, is geen op.

KINESITHERAPEUTISCHE BEHANDELING NA EEN ARTHROSCOPISCHE. Bij uw ontslag uit het ziekenhuis krijgt u een ontslagbrief mee voor de huisarts. De brief bevat alle relevante gegevens i. U krijgt eveneens een attest mee voor de kinesist: het operatienummer staat hierop vermeld zodanig dat u geniet van een verhoogde. Het total bedrag van de transactie of transactiegroep (inclusief kosten acquirer). Week 0 tot 6: – Gangrevalidatie met FWB (krukken ter protectie van gluteus medius reïnsertie). Manuele activo-passieve mobilisatie van heup en knie tot aan de pijn- en weerstandsgrens. Statische en dynamische tonificatie.

Tegemoetkomingen tegen BUITENGEWONE hoegrootheid van de verzekering: Na vb een knieprothese waarvan het operatienummer groter is dan een N375, dan heb je 3 maanden recht op een hogere tegemoetkoming. Dit is het courante nummer waarvoor je recht hebt op een normale terugbetaling, zijnde 18. Van het BDF waren drie personen aanwezig die een stand met materialen. De kennisgeving werd dan ook ingetrokken, waarna men de kinesiste hiervan op de hoogte bracht.

Er werd aan de kinesiste gevraagd om, via een correctiedocument, de reeds geattesteerde 60 prestaties.