Opleiding referentieverpleegkundige palliatieve zorg

In het postgraduaat Palliatieve Zorg leer je hoe je terminaal zieken optimaal kan begeleiden. Je hebt aandacht voor zowel fysieke als psychische problemen. Op vrijdag 5 januari zijn de kantoren en het Infopunt gesloten. Vanaf maandag 8 januari zijn we opnieuw bereikbaar in het Sociaal Huis Oudenaarde, Meerspoort 30. Alle onze andere contactgegevens blijven ongewijzigd. Een degelijke palliatieve zorgcultuur kan pas aanwezig zijn als het multidisciplinaire team zich achter éénzelfde palliatieve visie schaart.

Opleiding referentieverpleegkundige palliatieve zorg

Opleiding en werkveld bieden gezamenlijk een. Het opleidingsaanbod van de netwerken richt zich naar zorgverstrekkers werkzaam op algemene verpleegafdelingen en palliatief deskundigen in palliatieve settings.

Lees ervaringen van deelnemers, vraag info aan of schrijf je direct in! Tijdens de opleiding ontwikkel je kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van palliatieve zorg. Zo leer je bijvoorbeeld de specifiek aspecten van de palliatieve fase en de stervensfase. Daarbij krijg je inzicht in de invloed van cultuur, religie, spiritualiteit en maatschappelijke normen en waarden. Aan het aanbod vorming op maat wordt momenteel gewerkt, we hopen dit spoedig op de website aan te vullen. Deze opleiding wordt georganiseerd door Karel de Grote- Hogeschool in samenwerking met AP Hogeschool Antwerpen, GZA, Palliatieve.

Volg het postgraduaat Palliatieve zorg aan Odisee en kies voor een maatschappelijk relevante opleiding. Zorgen voor palliatieve patiënten is mensen nabij zijn in een zeer intieme en kwetsbare periode aan het einde van het leven. Welkom op de website palliatieve zorg van de provincie. Het betekent ook voelen wat de impact hiervan is op jezelf en. Op deze site stellen wij u de vier netwerken palliatieve zorg van de provincie West- Vlaanderen voor. Wij bieden u een brede waaier van informatie aan die u wegwijs maakt in de palliatieve zorg. Christel Dries, palliatief verpleegkundige. Op verschillende verpleegafdelingen zijn er referentieverpleegkundigen palliatieve zorg werkzaam.

Er kan tevens beroep gedaan worden op ergotherapeuten en kinesisten met specifieke opleiding in de palliatieve zorg. De maandelijks bijeenkomsten worden gewijd aan kennisoverdracht en reflectie over de functie als referentieverpleegkundige. Daarbij een aantal populaire zoals de Bachelor na Bachelor opleiding Spoed en Intensieve zorg en de master verpleegkunde en vroedkunde, maar ook mogelijkheden die een meerwaarde zouden kunnen zijn voor de woonzorgcentra zoals opleidingen die leiden tot referentieverpleegkundige palliatieve zorg, dementie. Bewustmaking van het belang van palliatieve zorg en kennisopbouw over deze zorg is ons doel.

Daarom bieden we enerzijds basisopleiding en anderzijds verdieping in palliatieve zorg. Andere verpleegkundige die precies hetzelfde doen en ook alle opleidingen volgden krijgen wel die erkenning? Voor zeer functie- of organisatiespecifieke opleidingen. Netwerk Palliatieve Zorg De Mantel vzw. Je thuisverpleegkundige heeft een brede kennis en schoolt zich continu bij.

Zij geven de vaste verpleegkundige advies en. Om deze doelstelling te bereiken werd gekozen voor een kwalitatieve aanpak volgens de principes van de inhoudsanalyse.

Opleiding referentieverpleegkundige palliatieve zorg

We geven hier geen overzicht van hetgeen palliatieve zorg in de praktijk inhoudt. Naast ervaring en interesse is gespecialiseerde vorming in het aandachtsgebied nodig om een referentieverpleegkundige te kunnen zijn.

Deze opleiding kan leiden tot een bijzondere beroepsbekwaamheid of een bijzondere beroepstitel in het desbetreffende referentiedomein. Hierbij werd gestart met de opleiding voor verpleegkundigen. Daarnaast is de FPZV de bevoorrechte getuige van de noden en verwachtingen. Thuissituatie, woonzorgcentra, of instituten waar palliatieve zorg slechts een onderdeel vormt van de klinische.

Basiscursus Palliatieve Zorg en biedt de mogelijkheid zich verder. Verpleegkundige in de Palliatieve Zorg. De opleiding richt zich tot verpleegkundigen die een coördinerende, sturende en voorbeeldfunctie in de palliatieve zorg hebben. Rol en taken als referentieverpleegkundige.

De lichamelijke zorg is uiteraard erg belangrijk, maar ook de psychische, spirituele en sociale noden vereisen de nodige aandacht. Bij DE BRES wordt die totaalzorg gecoördineerd door de referentieverpleegkundige palliatieve zorg : Lut Van den Bosch. Lut heeft een specifieke opleiding in palliatieve zorgen en een ruime. Lijst met hogescholen verpleegkunde, Meer >>.

Waar kan je je bachelor diploma verpleegkunde behalen? Beroepstitel, diabetes, geestelijke gezondheidszorg, geriatrie, kinderen, ouderenzorg, palliatieve zorg, thuisverpleegkunde, thuiszorg. Als verpleegkundige heb je hierbij nauw overleg met de (huis)arts of ondersteun je collega s vanuit je opdracht als referentieverpleegkundige palliatieve zorg. In deze opleiding leer je hoe je dat kan aanpakken.

Aan het einde van de lessenreeks integreren we alle leerstof aan de hand van casussen.