Opsomming in lopende tekst apa

Voor opsommingen in een lopende tekst, kan de auteur gebruikmaken van kleine letters. Onderstaande opsomming is een voorbeeld uit Es-Saghir (z.j.). Een onderzoek op microlevel kan mogelijk antwoord geven op a) in hoeverre handelsinnovatie bijdraagt aan productiviteit en productiegroei en b) de. Spring naar Bronnen plaatsen bij opsomming – Bij een opsomming plaats je de bron achter het laatste punt van de opsomming. Wanneer de opsomming afkomstig is van meerdere verschillende bronnen dan kun je per opsomming een bron opschrijven.

Naast het vermelden van de bronvermelding direct in de tekst schrijft de APA -stijl ook voor dat je de bron als referentie vermeldt in de literatuurlijst.

Opsomming in lopende tekst apa

Hoe verwijs in een lopende zin naar verschillende bronnen? Op deze manier geef je aan dat de opsomming afgelopen is. Deze regel geldt alleen voor opsommingen in een lopende tekst. APA – conventies voor publicaties met auteur en publicatiejaar (1e verwijzing). Als het citaat langer dan drie regels is, plaats je het tussen witregels en laat je het citaat zonder aanhalingstekens als een tekstblokje inspringen.

Auteur(s) en jaartal tussen haakjes. Het verwijzen naar literatuur volgens het systeem van de American Psychological Association ( APA ) wordt behandeld, uitgaande van de 6th edition van de. Als de namen in de lopende tekst zijn opgenomen staat er "en" tussen, als ze tussen haakjes staan, moet er een ampersand ("&") tussen.

Opsomming in lopende tekst apa

Opsomming die uit hele zinnen bestaat. De zin die de opsomming inleidt, eindigt met een. Als hulpmiddel bij correct citeren en parafraseren in een tekst heeft de American Psychological Association regels gepubliceerd over de wijze waarop literatuurverwijzingen vermeld moeten worden. Deze APA -richtlijnen worden inmiddels door veel universiteiten, hogescholen en andere instellingen gehanteerd, waaronder.

Verwijzingen naar auteur(s) en jaar van publicatie staan veelal tussen ronde haakjes, maar kunnen ook in lopende tekst worden verwerkt. Voor parafrases waarin de auteur van de brontekst in de lopende tekst wordt genoemd, wordt altijd de verleden tijd of het perfectum gebruikt. Refereren volgens APA – Arteveldehogeschool mediatheken. Naar deze informatiebronnen verwijs je zo gedetailleerd mogelijk in de lopende tekst tussen. Gebruik bij lijsten verschillende opsommingstekens voor verschillende niveaus. De APA stijl, gepubliceerd door de American Psychological Association, is de meest gebruikte stijl op. Of, wanneer je de auteurs in de lopende tekst noemt:. Hier wordt wel naar verwezen in de tekst maar niet in een bronnenlijst omdat de bron voor de lezer niet te achterhalen is.

Voetnoten zijn erg handig voor het vermelden van aanvullende informatie en bronnen onderaan een pagina van een tekst. Voeg er een pagina met bronvermeldingen aan toe, of een literatuurlijst in het geval van de APA -stijl. Bij indirecte bronvermelding (naam en jaartal tussen haakjes) is het gebruikelijk om dit aan het eind van het citaat te vermelden. Alleen bij direct bronvermelding komt de naam in de lopende tekst.

Volgens Jan de Vries is het onderzoek niet volledig.

Opsomming in lopende tekst apa

Voor het verwijzen naar bronnen en het maken van een literatuurlijst kun je gebruik maken van het programma Refworks (zie bibliotheekinstructie). De stijl zoals opgenomen in dit document komt overeen met de stijl APA 6th edition uit. De tekst (ook de opsommingen en voetnoten!) moet links en rechts uitgelijnd wor – den. Je moet de tekst correct laten splitsen in lettergrepen (zeker niet te veel witruimte tussen de woorden!). In tabellen: – doorlopende tekst in cellen van tabellen: enkel links of links en rechts uitlijnen;. Er hoeft geen komma te staan voor en dergelijke, enzovoort(s), et cetera, e. En dergelijke, enzovoort en et cetera, of de afkortingen hiervan, kunnen gebruikt worden om een opsomming in een lopende zin af te sluiten.

Kies voor je werk een sobere, goed leesbare opmaak. Voor de basistekst gebruik je lettertype Times New Roman, punt 12 en interlinie 1,5. Citaten kunnen opgenomen worden in de voetnoten, in de lopende tekst of als blokcitaten. Voor alle andere, digitale bronnen, zie de APA Style Guide to Electronic References (zie p. 4 voor vindplaatsen).