Oude matras containerpark

Vlaanderen gaat verkopers en producenten van matrassen verplichten om afgedankte exemplaren in te zamelen en te recycleren. Vandaag eindigen oude matrassen via het containerpark in de verbrandingsoven of – erger nog – als sluikstort. Een zogenaamde “aanvaardingsplicht” voor afgedankte. Heidi Van Rompuy Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) wil dat fabrikanten en verkopers van matrassen de afgedankte exemplaren terugnemen en recycleren. Moet ik dan naar dezelfde winkel als waar ik mijn oude matras kocht? Elke winkel die matrassen verkoopt, zal verplicht worden om je oude matras terug te nemen bij aankoop van een nieuwe.

En als ik geen nieuwe matras nodig heb? Dan kan je zoals vandaag terecht in je containerpark. De volgende zaken horen WEL bij het grof huisvuil: – oude matrassen – zittingen van oude fauteuils – niet-houten meubelen – tapijten -. Het grofvuil kan op het containerpark aangeboden worden of via de huis-aan-huisophaling ingezameld worden (raadpleeg hiervoor je ophaalkalender). Als matrassen moeten worden gerecycleerd, betaalt de consument er mogelijk ook iets meer voor. Hier vindt u een overzicht van de verschillende soorten afval die u naar de stedelijke containerparken mag brengen.

Stapel het grofvuil in de mate van het. In oude materialen zit dikwijls nog asbest. Weekends waarin veel wordt verhuisd, zijn steevast goed voor een nieuwe berg versleten matrassen in het lokale containerpark of in het ergste. Hoe bied ik het op een juiste manier aan?

Oude matrassen op zich behoren tot het (brandbaar) grof vuil en kun je soms zelf naar het containerpark brengen of laten ophalen op afroep, volgens de kalender van ophaling van uw betrokken bedrijf voor vuilverwijdering en verwerking. Let op de afspraken geldig in uw regio. Heb je een oude matras en wil je ervan af? Binnenkort zal je het afgedankte exemplaar niet langer kwijt kunnen in het containerpark, waar hij vervolgens in de verbrandingsoven terechtkomt. De Brugse containerparken zijn diftar- containerparken. DIFTAR is de afkorting van geDIFferentieerde TARifering. Het systeem houdt in dat je voor sommige af- valstoffen moet betalen, terwijl andere dan weer beperkt worden in aanvoer.

De meeste afvalstoffen mag je echter gratis en onbeperkt aanvoeren. Afval dat niet selectief wordt ingezameld en te groot is voor de huisvuilzak. Matrassen, beschadigd meubilair en ander groot huisvuil dat niet recycleerbaar is, kunnen op de IlvA- containerparken worden afgeleverd in de daartoe geplaatste. Oude kleren en lederwaren zijn eveneens gegeerd door kringloopwinkels en kunnen in de desbetreffende container. Brommer, Oude metalen, Containerpark of inzameling oude metalen (Gelieve de banden te verwijderen en de benzinetank te ledigen.) Brons, Oude metalen. Matras, Herbruikbaar: herbruikbare goederen, De Kringwinkel of containerpark, Hou je matras in goede staat door hem regelmatig om te keren. Wat nog bruikbaar is, kan je naar De Kringwinkel brengen of thuis laten ophalen. Bijvoorbeeld een kapotte bureaustoel, oude matras, kapotte reiskoffer.

Kijk eerst of bepaalde stukken in aanmerking. Grof huisvuil kan je naar het containerpark brengen.