Oude vlaamse woorden

Als ingelogde gebruiker kunt ge bijvoorbeeld nieuwe termen aan ons woordenboek toevoegen, andermans definities verbeteren, en reageren op bestaande definities. Historisch waren de Oude Belgen de Keltische (Gallische) en Germaanse stammen die onze contreien bewoonden (o.a. in de tijd van de Romeinen). Maar het begrip wordt ook overdrachtelijk gebruikt, ook zeker het enkelvoud, voor iemand die nog authentiek is. De lijst is verre van volledig en bevat ongetwijfeld woorden die er niet in thuis horen. Uw commentaren zijn meer dan welkom op het Woordenschat -forum. Informatie voor studenten uit Nederland over studeren aan de KU Leuven.

Vlaamse omgangstaal, en dan heb ik het niet. De Germaanse klank hl (chl) in het begin van een woord is in het Oudnederduits bewaard gebleven maar in het Oudnederlands vereenvoudigd tot l. Het “ Vlaams ” (of "Zuid-Nederlands") verschilt van het "Noord-Nederlands" op het gebied van uitspraak, woordenschat en zinnen. Dialectenwoordenboek en gezegden voor west- vlaams. Bovendien plaatsen derde partijen tracking cookies om u gepersonaliseerde advertenties te tonen en om buiten de. Niettemin blijft de woordenschat het kwetsbaarste onderdeel van het dialect, en daarop vormt het West- Vlaams geen uitzondering. Vlaanderen en Nederland samen tot de Lage Landen.

Het kan ook gaan om woorden die nooit ver buiten het gebied van het huidige West- Vlaams zijn voorgekomen, bijvoorbeeld oude leenwoorden uit het naburige Picardisch of vernieuwingen. Confituur, droogkuis en schotelvod: het zijn woorden die we in Nederland niet zo gauw zouden gebruiken, maar toch zijn ze correct Nederlands. In het Frans heeft het die betekenis nog steeds: mannequin wordt zowel voor levende als niet-levende modellen (zoals etalagepoppen) gebruikt. Het westen behield de kwaliteit van de oude monoftongen, maar niet de kwantiteit: de klinker in ies en muus. Het resultaat is een uitgebreide lijst van woorden, soms landelijk, soms regionaal. Door die website heb ik een leuk idee gekregen. Nederlands en Vlaams, meestal hetzelfde maar ook soms heel anders. Van de meeste woorden is aangegeven in welke stad of streek ze werden of worden gebruikt.

Verschueren Encyclopedisch Woordenboek. Hij zag dat de louter taalkundige woordenboeken van Van Dale, Koenen en Kramers de. Moeten taaladviseurs zich daarbij neerleggen? Ik heb wel eens gehoord van een penalty. De Vlaming Fons Wuyts voert promotie voor woorden zoals plezant, bengel en goesting.

Vierendertig jaar na het verschijnen van het Zuidnederlands Woordenboek van Walter de Clerck (uitgeverij Martinus Nijhoff) en.

Oude vlaamse woorden

De oude klerenverkopers hadden op het einde van de 13de eeuw hun standplaats op de Grote Markt te Ieper. Dankzij een tip van Daan Wesselink weet ik inmiddels meer over de etymologie van dit woord. Zo is Den Boon zuinig geweest met het aantal woorden die hij uit de oude berijmde psalmen haalde. De oorzaak waarom bepaalde woorden uit het taalgebruik verdwijnen, is dubbel.

In de meeste gevallen moest een woord zijn plaats afstaan aan een synoniem. Zo werd beseffeloosheid vervangen door. De jury heeft bij haar keuze de voorkeur gegeven aan woorden die in het dagelijkse leven nog voorkomen, boven oude benamingen, bijvoorbeeld voor diertjes en planten. De woorden zijn onderverdeeld in vele deelonderwerpen zodat het een beetje overzichtelijk blijft. Momenteel bevinden er zich 94 woorden in deze woordenlijst. De meeste van deze woorden waren ooit wijdverbreid in de taal van onze voorouders, of dit nu het Middelnederlands, het Oudnederlands of het Oudgermaans was. Sommige van deze woorden zijn in enige hoedanigheid nog.

Hebreeuwsche, Grieksche, en Latynsche spraaken, als ook de oude Duitsche, uit de overblyfzels der gryze aaloudheid, en die.