Parafraseren apa

Werk je met de APA -stijl voor het verwijzen naar bronnen? De APA -stijl heeft regels opgesteld voor de lay-out van het citaat. Probeer een citaat zo kort mogelijk te houden. Het liefst niet meer dan enkele zinnen. Op de plek waar je het gedeelte hebt weggehaald zet je dan. Deze APA -richtlijnen worden inmiddels door veel universiteiten, hogescholen en andere instellingen gehanteerd, waaronder.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al…. de MLA-stijl (waarin in de tekst met auteursnamen wordt verwezen naar titels die in een aparte lijst met geraadpleegde werken staan) en de APA -stijl. Refereren volgens APA – Arteveldehogeschool mediatheken. Bij citeren neem je letterlijk tekst over van iemand anders. Na het citaat vermeld je uiteraard steeds de referentie en de pagina. Je mag een citaat in een andere taal dus niet vertalen naar het Nederlands.

Die bron staat ook al uitgebreid in de bronnenlijst. Je kunt hier dus volstaan met een verwijzing tussen haakjes, direct achter het citaat of de parafrase. Dit overnemen van delen van andermans werk kan op twee manieren: Door te. Parafraseren is het omschrijven van een citaat in eigen woorden. Lees alles over correct parafraseren op Bronvermelding. Wie in de tekst naar een andere bron verwijst kan dat op twee manieren doen: 1) citeren, het letterlijk overnemen van een gedeelte uit een bron of 2) parafraseren, het in eigen woorden weergeven van informatie uit een bron. Er is dan sprake van een parafrase – het weergeven in eigen woorden – en dan worden de APA richtlijnen voor parafraseren gehanteerd.

Er hoeft niet te worden aangegeven dat het om een eigen vertaling gaat. In onderstaand voorbeeld van een tijdschriftartikel, overgenomen van het APA Style Blog. Examples” vormen de basis voor de APA -richtlijnen die door de meeste hogescholen en universiteiten. Psychological Association, “Crediting Sources” en “Reference. Als je een werkstuk moet afleveren in APA -stijl, dan is het belangrijk om de tekst ook in de feitelijke tekst te vermelden. Binnen Stenden wordt het citeren, parafraseren en annoteren zonder bronvermelding aangemerkt als plagiaat wanneer de 5 % grens wordt overschreden. Pleeg je plagiaat, dan loop je het risico te worden uitgesloten van tentamens of examens (Stenden Hogeschool, z.j.). Verwijzingen naar de gebruikte bronnen geef je in.

Bij Stenden hanteren we de APA -richtlijnen bij het verwijzen naar bronnen. APA is een format voor het schrijven van stukken. Als je citeert (tekst van een ander letterlijk overneemt) of parafraseert ( tekst van een ander in je eigen woorden weergeeft), moet je de bron vermelden. De gebruikte bronnen moeten op de juiste wijze worden verwerkt in je tekst. Als hulpmiddel bij het correct citeren en parafraseren in een tekst heeft de. Bronnen, citaten, parafrase en bronvermelding in een artikel Wil je een artikel of verslag schrijven voor je school of studie?

Dan kan je niet alles zomaar overnemen, maar zal je je aan de regels van de Voorschriften voor Bronvermelding moeten houden. In dit artikel wordt uitgelegd hoe bronnen, citaten en. Het opnemen van een referentielijst aan het eind van je product met daarin de gebruikte. APA : Citeren en parafraseren, literatuurverwijzingen en literatuurlijst. Je verwijst naar alle bronnen waaruit je informatie put, zodat die bronnen als uniek kunnen worden geïdentificeerd. Om in jouw scriptie de APA -stijl correct toe te passen, is het belangrijk dat je onderscheid weet te maken tussen verschillende typen bronnen.

Informatie uit bronnen kun je op twee manier in je eigen tekst opnemen: je kunt deze informatie citeren (letterlijk overnemen) en parafraseren (in eigen woorden weergeven of samenvatten). Een korte video waarin wordt uitgelegd op welke wijze je volgens de APA -norm bronnen kunt.