Paragraaf meervoud

Het meervoud van paragraaf is paragrafen. Bij Nederlandstalige woorden die in het enkelvoud op een -f eindigen verandert deze -f in het meervoud meestal in een -v. Paragrafen is hier een uitzondering op. Dit komt omdat paragraaf uit het Grieks is afgeleid. Bij dit soort woorden blijft de -f in het meervoud staan. Soortgelijke voorbeelden zijn fotograaf – fotografen en. Je hebt gezocht op het woord: paragraaf. Het woord paragraaf staat in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Nederlandse Taalunie.

De f van bijvoorbeeld fotograaf, geograaf, hiëroglief, filosoof en antroposoof blijft ook in het meervoud staan. Medeklinkerverdubbeling: Er treedt medeklinkerverdubbeling op wanneer de laatste lettergreep een korte klinker bevat. Een van de volgende: paragrafen paragraven ? Het correcte meervoud van paragraaf is. Voorbeelden van onjuiste meervoudsvormen van het woord paragraaf, zijn. Vervolgens gaan we nader in op factoren die bepalen waarom allochtonen in het algemeen een minder gunstige arbeidsmarktpositie hebben dan autochtonen ( paragraaf 5.3). Daarbij bestaat aandacht voor de participatiegraad, de werkloosheid, het functieniveau en het arbeidsinkomen.

In principe kan het meervoud als uitgangspunt ook aldus geformuleerd worden: enkelvoud of meervoud wordt ingegeven door de omstandigheid of het begrip wel of niet aftelbaar is. Uitgaande van de indeling in paragraaf 3. Woorden die op -ie eindigen, kunnen in het meervoud eindigen op -ies. In de volgende paragraaf zullen we de hier beschreven methoden en onderscheidingen hanteren in een daadwerkelijke analyse van enkele pedagogische begrippen. De meeste zelfstandige naamwoorden hebben een enkelvoud en een meervoud. Huygens vermeldt in een paragraaf over „hoofdbestanddelen en versiersels in de kant" als versiersel op p. De laatste medeklinker verandert niet altijd: pols – polsen, fotograaf- fotografen, paragraaf – paragrafen. Als de klemtoon op deze laatste lettergreep valt, dan krijgt het woord.

Tegenwoordige tijd: STAM: als er ik bij staat: als er jij achter staat. Infinitief: als het meervoud moet zijn. Zie over het gebruik van andere bronnen door de Middelnederlandse vertaler hoofdstuk 4, paragraaf 4. Het bepaalde lidwoord voor ieder meervoud is die (die). In de verschillende naamvallen daarentegen ondergaan de drie bepaalde lidwoorden der, die en das allerlei veranderingen. Soms verandert de f niet in een v, maar blijft het een f. Hier zijn geen duidelijk regels voor, dit moet je gewoon leren en onthouden. Het gaat om de volgende woorden: cultuurparagraven landbouwparagraven loonparagraven milieuparagraven saneringsparagraven.

De- en het-woorden en het gebruik van lidwoorden 2. In deze paragraaf som ik duidelijkheidshalve de verschillende structuren en vormen op die in deze studie aan bod komen. Opwarmertje: bekijk eerst eens wat Griekse woorden. Eindig de meervoudsvorm op -ums of -a, ALS het. Over de opzet van dit boek gaat de slotparagraaf van hoofdstuk 1. De paragrafen die daaraan voorafgaan, bevatten een eerste verkenning. Om te beginnen bezien we enige ideeën over de buitengrenzen. Hij eindigt de desbetreffende paragraaf met de alweer duistere opmerking dat hij vooral vormen zonder Umlaut heeft genoemd. Mogelijk slaat deze opmerking op het feit dat inderdaad slechts in een paar voorbeelden een Umlautsvocaal in enkel- én meervoud optreedt, bijv.

Sommige woorden veranderen in het Italiaans niet in het meervoud of veranderen op een andere manier dan de regelmatige zelfstandige naamwoorden (les 2). Deze zou je uit het hoofd kunnen leren, maar gelukkig is er wel een beetje een regelmaat in te vinden. Op Niveau Onderbouw blok 3 paragraaf 4 spelling.