Passeren vervoegen

Op mijnwoordenboek kunt u eenvoudig Werkwoorden vervoegen in het Nederlands, Frans, Duits, Engels en Spaans. Vertalingen in context van "de revue passeren " in Nederlands-Engels van Reverso Context: Laat u dat vooruitzicht eens even de revue passeren. Wanneer echter door verhinderingen eenig ingezeten dezer Kolo»rie belet mogt worden om zich in persoon ten hunnen Kantore te vervoegen, zal het in zoodanig geval, doch verder en ziekte of andere anders niet, aan den Gezworen Klerken vergund zijn, om zich tot het passeren der. Op den Mars en in het Parlament, als den Koning daar zitting neemt, zal den. U heeft mijn direct bevel genegeerd, dat kan ik niet laten passeren. Desobedeciste mis órdenes, no puedo dejarlo pasar. Nous devons passer en revue les protocoles.

Aan de GezWoren Klerken wordt uitsluitend opgedragen het passeren van alle Akten en Contracten, waaraan partijen het kenmerk van echtheid, aan. Toon alle vervoegingen (een officieel document) opstellen, laten ondertekenen en geldig verklaren juridisch Voorbeeld:&nb. Men kan het arriveren der Engelsche brieven, die twee mael ter weke van Londen vertrekken, niet noteren, om dat zy de Zee passeren, Dat de brieven nae. Angelina Jolie laat Orient Express passeren. De Hollywoodster voerde onderhandelingen om de cast te vervoegen, maar tot een overeenkomst kwam.

Goeienavond – Ik was op zoek naar de gebiedende wijs (U-vorm) van het werkwoord passeren. Enkele sites met vervoegingen, vermelden twee vormen :. De bewooners der huyzen voorby welke den stoet zal passeren, zullen worden genood om het voorenste hunner nuyzea te vercieren. Den Zoudad 6 Augusti, zal de Maetschappye van den Kruys-bogen gezeyd het Gilden van St. Jooris, zig vervoegen met alle de andere Gildens der Stad, ten twee ueren naer-middag.

Klagen wordt regelmatig (zwak) vervoegd : klagen, klaagde, geklaagd. Vervoegde woorden voor en na passen. Rekken wordt regelmatig vervoegd : rekken, rekte, gerekt. De regering staat garant voor de afwerking van. Hebben jullie iemand zien passeren met een cijfer? Wij "wandelen" tegen de stroom in, nemen de ondergrondse en belanden.

Met een knipoog passeren we Adlon en vervoegen ons op de Tribune nabij de finish! Muziek, applaus, gejuich, respect en vooral véél, véél lopers! Hetzelfde geldt voor de werkwoorden «κερνάω, κερνώ» – aanbieden, «ξερνάω, ξερνώ» – braken en «περνάω, περνώ» – passeren, voorbijgaan, die ook bij deze groep horen. Het werkwoord «ανακλώ» behoort tot een kleine groep met dezelfde vervoeging in de actieve en passieve vorm.

Frans naar Nederlands: Meer gegevens. Meer en meer mensen verzetten zich tegen de vrijhandelsakkoorden TTIP en CETA die op dit moment onderhandeld worden tussen de Europese Unie enerzijds en. Het Chinees wordt door meer mensen gesproken dan welke ander taal dan ook. Maar als we "Chinees" zeggen, welk Chinees bedoelen we dan? Verder laten we een aantal interessante eigenschappen van het Chinees de revue passeren. Twintig jaar geleden hoefde je niet aan te komen met een tekst die wemelde van de fouten met D en T. Tegenwoordig merken… Spelling, wanneer een d, t of dt? Veel mensen hebben moeite met de spelling van de Nederlandse taal. In de volgende secties zullen we het uitgebreide stelsel van vervoegingen van het Latijnse werkwoord de revue laten passeren.

We zullen de vormen voorstellen aan de hand van de volgende vijf werkwoorden, die typische vertegenwoordigers van hun conjugatie zijn:. Let op: de tegenwoordige stam is de enige onregelmatigheid waarmee we bij het vervoegen te maken hebben. De bekerwedstrijd in Kortrijk moet hij echter aan zich laten passeren, omdat ze uit Antwerpen komen en dus door allerh.