Postgraduaat palliatieve zorg gent

Volg het postgraduaat Palliatieve zorg aan Odisee en kies voor een maatschappelijk relevante opleiding. Odisee bij de grootste onderwijsinstellingen van Vlaanderen. Ze heeft 6 campussen in Brussel, Aalst, Gent en Sint-Niklaas. Odisee maakt deel uit van de Associatie KU Leuven. In het postgraduaat Palliatieve Zorg leer je hoe je terminaal zieken optimaal kan begeleiden.

Postgraduaat palliatieve zorg gent

Je hebt aandacht voor zowel fysieke als psychische problemen. Het postgraduaat palliatieve zorg richt zich tot alle verpleegkundigen die zich willen specialiseren in de palliatieve zorgverlening. Deze opleiding wil gespecialiseerde kennis en inzicht bijbrengen over de verschillende aspecten van de palliatieve zorg. In de laatste fase van zijn leven heeft elke patiënt recht op goede palliatieve zorg die de kwaliteit van leven van hemzelf en zijn. Volgende hogescholen bieden een postgraduaatopleiding palliatieve zorg aan i. Karel de Grote-Hogeschool en Artesis- Plantijn Hogeschool. Binnen deze context ontstond het samenwerkingsverband tussen het Netwerk Palliatieve zorg De Mantel en VIVES campus Roeselare. Opleiding en werkveld bieden gezamenlijk.

Postgraduaat palliatieve zorg gent

De basisopleiding moet gevolgd worden.

Waarom deze interactieve en verdiepende opleiding? Pijn- en symptoomcontrole staan hierbij uiteraard op het. De opleiding is uniek voor West-Vlaanderen omdat de vier netwerken rond palliatieve zorg erbij zijn betrokken. Zorgen voor palliatieve patiënten is mensen nabij zijn in een zeer intieme en kwetsbare periode aan het einde van het leven. Het betekent ook voelen wat de impact hiervan is op jezelf en. Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen deze opleiding, dit in samenwerking met vertegenwoordigers van 3. Martine De Laat, anesthesist en palliatief arts UZ Gent dr. Introductie-opleiding, postgraduaat palliatieve zorg en sessies voor bijzondere cliëntengroepen. Postgraduaat Palliatieve Zorg voor Artsen, een verdiepende opleiding.

Palliatieve zorg betekent een intense zorg voor mensen in een onomkeerbaar stadium van hun ziekte, die geen kans meer hebben op genezing. Simon Van Belle (UZ Gent ), Kris Van de Gaer (LEIF), Vicky Van de Velde (Forum Palliatieve Zorg ). Deze basiscursus verschilt van de gewone basiscursus doordat ze inhoudelijk volledig afgestemd is. Lezing: Emotionele en spirituele aspecten van pijn en symptoomcontrole bij palliatieve zorg (1u). Moderator: Nele Van Den Noortgate, geriater en palliatief arts UZ Gent. Zij hebben een zekere klinische ervaring in palliatieve zorg of dragen verantwoordelijkheid in een palliatieve zorgsetting.

Postgraduaat palliatieve zorg gent

Inhoud: Voor meer informatie: klik hier. Interuniversitair postgraduaat palliatieve zorg voor artsen. Elke lesdag omvat 3u kennisoverdracht en 3u interactie op basis van vooraf gemaakte opdrachten. Ook begeleidde hij onderzoek naar kwaliteit van meetinstrumenten voor de palliatieve zorg.

Nu begeleidt hij onderzoek naar gezondheid bij ouderen met verstandelijk handicap. Isabelle François is doctor in de Toegepaste Biologische wetenschappen. Daarnaast heeft zij een postgraduaat Wetenschapsonderwijs en. Het staat in voor de uitbouw van de palliatieve zorgcultuur binnen dit gebied en verleent daarbij de nodige ondersteuning aan de professionele.

Het Netwerk palliatieve zorg De Mantel vzw is werkzaam binnen de regio Roeselare – Izegem – Tielt – Torhout.