Primair synoniem

Behalve voor het vertalen van woorden, kunt u bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten. Synoniem voor primair, ander woord voor primair. Hier vind je synoniemen van het woord primair. Onderstaande woorden hebben ongeveer dezelfde betekenis als het woord primair. In de wetenschapsethiek verschijnt integriteit primair als subjectintegriteit.

In deze context is de term synoniem met zorgvuldigheid en betrouwbaarheid.

Primair synoniem

Zorgvuldigheid betreft de wijze waarop het wetenschappelijke. Primair is echter geenszins een synoniem voor superieur en primaire bronnen hoeven ook niet altijd als meer waardevol tegenover secundaire bronnen gezien te worden omdat de persoonlijke betrokkenheid vaak in sterke "kleuring" van de gegeven informatie resulteert, door het gebruik van eufemismen, weglaten van. Twee woorden worden synoniemen genoemd als ze (ongeveer) dezelfde betekenis hebben. Voorbeelden: godsdienst – religie, ogenblik – moment, gebeuren – geschieden.

Een synoniem is een woord dat wat betreft betekenisinhoud ongeveer. De informatie komt dus zelf uit de periode waarover wordt gesproken en is niet later samengesteld of uit tweede hand vernomen. Processen die gericht zijn op het door de organisatie leveren van toegevoegde waarde aan haar omgeving. Het zijn processen waaraan een organisatie haar bestaansrecht ontleent. Dit rapport gaat over bestuurlijk vermogen van onderwijsorganisaties in het primair onderwijs. Het doet verslag van de resultaten van. Voor het primair onderwijs (po) geldt dat de grondwettelijke vrijheid van onderwijs en de autonomie van schoolbesturen. Een veel gebruikt synoniem in het algemene spraakgebruik binnen de overheid is het begrip "Bedrijfsvoering".

Uitdrukkelijk vermelden wij hier dat het gebruik. De Algemene Rekenkamer hanteert in. Door onze ogen te richten op een bepaald object, krijgen onze hersenen dus een beter beeld van dit object. De primaire visuele cortex bevindt zich in het midden van de occipitaalkwab, in de calcarine sulcus.

De basisbehoeften worden in de economie vaak de primaire behoeften genoemd. Dit zijn de behoeften van een mens aan voedsel, woonruimte en kleding. Polydipsie ( synoniem : drinkt u meer dan anders?) Ik drink veel, maar dat heb ik altijd gedaan. Commentaar: Polyurie komt voor als gevolg van primaire polydipsie of als primair polyurie. Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra. De Wet primair onderwijs BES wordt als volgt gewijzigd: A. Aan artikel 147 worden na het zevende. Pseudonimisering beperkt alleen de.

Je begrijpt elkaar met weinig woorden Door Spierziekten Nederland sta ik er niet alleen voor Je weg vinden in de regels en wetten. Alle leden van Spierziekten Nederland. De PO-Raad wil met dit project de schoolbesturen in het primair onder- wijs ondersteunen om hun financiële deskundigheid. Zelfs in toonaangevende publicaties, zoals.

De betekenis van Primair vind je op deze pagina. Er werden 8 verschillende definities van Primair gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken. Te veel ijzer in de lever kan leiden tot een vergrote lever, leverfalen, leverkanker of levercirrose (= vorming van littekenweefsel in de lever). Ijzerstapeling in het hart kan leiden tot een. De paleozoïsche sokkel bevindt zich ten zuiden van de lijn Samber-Maas en bestaat uit gesteenten afkomstig van het Primair.

Deze zijn sterk geplooid en gebroken. Daarom noemen we hemochromatose een ijzerstapelingsziekte. Hemochromatose is een aandoening waarbij het lichaam te veel ijzer opslaat. De kenmerken verschillen per persoon en per vorm.

Er zijn twee soorten: primaire hemochromatose en secundaire hemochromatose. Credit Management wordt vaak als synoniem gebruikt voor de term debiteurenbeheer.