Proef met recht op maatwerk op middelbare scholen

Dertig middelbare scholen doen mee aan een proef met verschillende vormen van onderwijs op maat voor leerlingen. Steeds meer middelbare scholen willen hun onderwijs beter aan laten sluiten bij de specifieke behoeften en talenten van leerlingen. Proef met maatwerk op middelbare scholen. Dertig scholen voor voortgezet onderwijs doen mee aan een proef met verschillende vormen van onderwijs op maat. Hiermee willen het ministerie van OCW, de VO-raad en de scholierenorganisatie LAKS onderzoeken hoe een recht op maatwerk in de praktijk uitpakt en wat het leerlingen oplevert. De proef loopt twee jaar en wordt intensief gevolgd door onderzoekers.

Dagelijks het actuele nieuws over het voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo). Voor al het onderwijsnieuws en onderwijsvacatures bezoek: Groningen, Netherlands. Het ministerie van OCW, de VO-raad en scholierenorganisatie LAKS willen hiermee onderzoeken hoe dit " recht op maatwerk " van leerlingen in de praktijk uitpakt en hoe. Deze week gaat Midden-Nederland weer naar school. NRC verkent wat er speelt in de klas.

Deel 1: elke leerling volgt zijn eigen les. Leerlingen van deze scholen kunnen. Voor ouders is het nuttig om te weten welke vormen van onderwijsmaatwerk wettelijk mogelijk zijn en in Nederland worden toegepast op middelbare scholen, voor. Vandaag maakte staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs, VVD) zijn plannen bekend voor meer maatwerk in het onderwijs.

Op dinsdagmiddag verruilt zij de middelbare school voor de collegebanken en volgt zij werkgroepen en hoorcolleges met eerstejaarsstudenten. Maatwerk in het onderwijs, de wet biedt daar al langer ruimte voor, maar in de praktijk gebeurt het weinig. Een leerling kan bij onderwijs op maat zelf zijn opleiding. Er blijft ons niets bespaard dit jaar. Je kunt door het gebouw lopen, sfeer proeven en meedoen aan activiteiten en lessen. Voortgezet Onderwijs, kennis te laten maken met (voor hun) nieuwe vakken en de sfeer van de " middelbare " school te proeven. Het Rembrandt College uit Veenendaal doet als een van de dertig middelbare scholen in Nederland mee aan de pilot Recht op maatwerk. De school hoopt na de zomervakantie met vijftig leerlingen te kunnen starten die enkele vakken op een hoger niveau gaan volgen.

Besprak ik in het Weekblad voor het lager-, middelbaar- en Gymnasiaal onderwijs, XVIIden jaargang, No. Leesboek voor Lagere en Middelbare Scholen, door C. Noord en Zuid gelijkelijk recht wedervaren. Zoiets zit niet in ons onderwijs, maar is wel goed voor deze leerling”, zegt rector. Daarom is Den Besten blij dat op initiatief van het Rijk in onder meer Utrecht dit jaar proefpro.

Zowel op de basis- als op de middelbare school moeten de reken – en taalprestaties van leerlingen tussentijds worden getoetst, zodat scholieren op tijd kunnen worden. De maat is nu echt vol voor de basisschooldirecteur. Deutsche Bank verhoogt het koersdoel van ABN AMRO naar € 25,00 van € 23,50. Dit vorige advies heeft geresulteerd in een rendement van %. Een andere keer was ze klaar met de leerstof, maar ze kon niet verder omdat er eerst een proefwerkweek aankwam. Dat is toch zonde van ieders tijd en talent? Oud-leerlingen smeekten Mondomijn zowat om een middelbare school te starten.

Levendiger is de zang, waarvan de meisjes alléén, en ook met de jongens vereenigd, een paar proeven gaven. Een goede begeleiding van leerlingen op de middelbare school is van groot belang. Kunnen middelbare scholieren in de toekomst een diploma op maat behalen, waarin ze vakken op verschillende niveaus volgen? De koepel van middelbare scholen, de VO-Raad en scholierenvakbond LAKS zijn ook voor een proef. In het plan van Dekker lijkt het alsof scholieren alleen recht hebben om te excelleren,".

Wat op de basisschool vanzelf ging, kan op de middelbare school extra aandacht vragen. Hoe je op tijd begint voor een proefwerk – maar niet.