Protocol fysiotherapie na tkp

Het protocol moet bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit, eenduidigheid en uniformiteit van de fysiotherapeutische zorg rondom een. Algemene adviezen bij dagelijkse activiteiten: – Voer activiteiten veilig uit door: o Zoveel mogelijk op een stabiele kruk of stoel te werken o Langdurig staan of lopen te vermijden o Schoenen te dragen op. Starten met fysiotherapie in de eerste week. In principe kan de prothese vanaf de eerste dag postoperatief volledig belast worden. Daarna kan de belasting opgebouwd worden op geleide van pijn en zwelling. Bevoegdheden: Specialist, fysiotherapie, verpleging en andere betrokken disciplines. Richtlijnen revalidatie fysiotherapie na een knieprothese.

Voor totale of hemi knieprothese patiënt. Het herstel na een knieprothese operatie kan individueel sterk verschillen. Waar moet de fysiotherapeut rekening mee houden? De meest recente systematische review met studies naar het effect van postoperatieve fysiotherapie na een gewrichtsvervangende operatie van de heup, is gepubliceerd door Minns Lowe et al. Leefregels en oefeningen na een totale-knieprothese. Voor een goed herstel na een totale-knieoperatie is het belangrijk dat u zich houdt aan een aantal leefregels. Uw fysiotherapeut in het ziekenhuis zal u uitgebreid over deze leefregels vertellen.

Deze folder is bedoeld als geheugensteuntje: u vindt hier kort de. U zal zien dat er verschillende leidingen en slangetjes zijn aange- sloten: het infuus, een wonddrain (om overtollig bloed en vocht af te voeren), een pijnpompje (via een slangetje in de rug wordt de pijn geblokkeerd) en een urinesonde. Het been is gespalkt met een gipsgoot om de zwelling te beperken. Wat is de plaats van perioperatieve fysiotherapie en klinische paden? Welk advies moet aan patiënten met een TKP worden gegeven met betrekking tot belasting van de knie tijdens sport en werk? Is het veilig om het werk (volledig) te hervatten na een TKP operatie.

Post operatieve fase (klinische fase). De revalidatie na een totale knieprothese kan een lange tijd in beslag nemen. Herbekleden van de aangetaste gewrichtsoppervlakken van de knie door een slijtvaste kunsstoflaag ( cobaltchrome, polyethyleen), aangebracht met botcement. Dit protocol is gezamenlijk door de in het netwerk aangesloten fysiotherapeuten en orthopedisch chirurgen van het Alrijne Ziekenhuis samengesteld. De antwoorden op de vragenlijst zullen worden meegenomen in de definitieve versie van het THP protocol. Gebruiksaanwijzing protocol : ▫ Het protocol begint. Wanneer wordt een knieprothese geplaatst? Op zoek naar informatie over knieprothese?

Lees meer over deze behandeling bij het Radboudumc. Misschien is het nodig dat u nog twee dagen extra gaat herstellen in Naarderheem of Dennenheuvel. Heeft u meer dan twee dagen nodig om te herstellen, bijvoorbeeld door bijkomende. Wat betreft de revalidatie na een TKP is het mij ook een doorn in het oog dat deze zoveel slechter verloopt dan bijvoorbeeld een heupprotese. Krijg zelfs soms het idee dat een bilaterale TKP -operatie een betere revalidatieverwachting heeft dan een unilaterale. Zou interessant zijn om hiernaar onderzoek. Intensieve begeleiding door fysiotherapie. Op de afdeling gaat u binnen vier uur na de operatie met behulp van de fysiotherapeut uit bed en loopt u al een paar pasjes op uw kamer.

Vervolgens wordt dit verder uitgebreid en mag u onder begeleiding lopen op de gang. Dit betekent dat de eerste 20 behandelingen door u zelf worden betaald of. Fysiotherapie na een totale knieprothese krijgt een chronische code. Vanaf behandeling 21 worden de behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering tot een jaar na operatie. Eventuele vragen noteren en meenemen. Afspraak als kunstgewricht klachten blijft geven.

Welke adviezen kunnen zinvol zijn bij een knieprothese. Dit zijn revalidatietrainingen na een vervanging van een kniegewricht ( TKP : Totale Knie Prothese). In Eindhoven volgen ze het KNAP protocol ( KNie Actief Programma). In dit artikel vind je een casus van een Mw. Er wordt beschreven hoe het beloop en verloop is geweest van de operatie tot de eerste keer fysiotherapie. Wat haar beperkingen op stoornis, ADL (alledaagse activiteiten) en participatieniveau zijn.

Wat de meest geschikte plek voor de patiënt is direct na Totale Knie Prothese ( TKP ) hangt af van de fysieke mogelijkheden van de patiënt, de thuissituatie, sociale. Ook de oefeningen na ontslag uit het ziekenhuis waren geprotocolleerd en dienden 2x per dag uitgevoerd te worden, tot ontslag bij de fysiotherapie.