Refereren naar figuren apa

Hey APA -team, Ik refereer in mijn thesis naar een figuur die ik heb overgenomen uit een doctoraatsproefschrift. Na diverse sites te hebben doorspit heb ik nog steeds geen duidelijk antwoord op hoe ik precies dien te refereren hiernaar. In mijn tekst schrijf ik het volgende: "Dit model, weergegeven in Figuur. BRONVERMELDING VOLGENS DE RICHTLIJNEN VAN DE APA. De handleiding is gebaseerd op de zesde editie (2e druk) van de Publication Manual of the American. Figuur 1 om uit te maken hoe je dit probleem oplost. Praktische handleiding voor wetenschappelijk refereren.

Document direct van stagebegeleider. Alle bronvermeldingen in de tekst zijn terug te vinden in de bronnenlijst – persoonlijke communicatie uitgezonderd – en alle titels in de bronnenlijst zijn terug te vinden in de tekst. In de tekst verwijs je dan naar dit nummer, gevolgd door haakjes. APA -stijl ook gebruik maken van bibliografische software. Die regels en die stijl(en) verschillen per opleiding – soms zelfs per afstudeerrichting. Deze stijlen bepalen niet alleen de opmaak van tabellen, figuren. APA -normen voor de auteursinformatie. Als de auteur onbekend is, komt op de eerste plaats de titel van de bron te staan.

Het ABC van de APA – refereerstijl – KU Leuven Bibliotheken. Een bronvermelding bij een plaatje, figuur of foto is verplicht. Lees hier hoe je een correct bronvermelding plaatst bij een foto, plaatje of figuur. Sommige regels betreft opmaak gelden voor zowel tabellen als grafieken. Zo dienen ze beide genummerd te zijn, maar wel apart genummerd: in een tekst kan er dus zowel een tabel 1 als een figuur 1 opgenomen zijn. Een website als geheel wordt niet opgenomen in de literatuurlijst.

Voorbeelden van verschillende soorten bronnen. Refereren of verwijzen naar bronnen is vereist:. In rapporten worden vaak referenties opgenomen. Hoe ziet een correcte literatuurlijst eruit?

De gebruikte bronnen moeten op de juiste wijze worden verwerkt in je tekst. Als hulpmiddel bij het correct citeren en parafraseren in een tekst heeft de. Binnen ieder onderzoek is het van groot belang je bronnen te verantwoorden. Aangezien dit niet het favoriete onderdeel is van studenten, heeft Microsoft een aparte APA stijl ontwikkeld om tot de juiste bronvermelding te komen. Verwijzingen in teksten volgens the American Psycological Assiciation ( APA ). Vaak is het voor auteurs een hele klus om. APA -‐stijl is de Publication Manual of the American.

Werkstukken moeten in een academische stijl worden geschreven: helder, eenduidig. APA heeft regels opgesteld voor zowel de verwijzing in de tekst als de wijze waarop je een bronvermelding weergeeft in de literatuurlijst. Ten slotte is het mogelijk (en soms zelfs gewenst) om naar een specifiek deel van een bron te verwijzen (een pagina, hoofdstuk, tabel of figuur ). Psychological Association ( 5th ed.). Als je onderzoek doet voor een eigen publicatie, bijvoorbeeld een artikel, boek of afstudeerscriptie, maak je gebruik van bestaande literatuur en andere informatiebronnen. Het gebruik van teksten en ideeën van anderen in een eigen publicatie is toegestaan, mits je de originele (informatie)bron vermeldt.

De uitgave ‘ APA richtlijnen : Een praktische handleiding voor bronvermelding in het hoger onderwijs. Na de probleemanalyse fase volgt het onderzoeksontwerp. Hierin wordt aangegeven: – hoe de onderzoeksvraag beantwoord gaat worden;. APA -richtlijnen zichtbaar zijn gemaakt.