Regelafstand apa

Je kunt met deze gratis tool je bronnen eenvoudig volgens de officiële APA -stijl genereren. Alle geraadpleegde bronnen staan op alfabet met dezelfde regelafstand van 1½ en wanneer een verwijzing meer dan één regel lang is worden de tweede en eventuele latere regels ingesprongen: De reden waarom voor deze opmaak is gekozen wordt door Jeff Hume-Pratuch van het APA Style Blog. Dubbele regelafstand " betekent dat de tekst worden gescheiden door een aparte lege regel. Breng typografisch een onderscheid aan tussen titels van verschillend niveau. We willen hier slechts wijzen op één regel: zorg er (weer) voor. Hoewel een document in Microsoft Word om te voldoen aan de APA -formaat formatteren is niet moeilijk, weten welke eigenschappen van het document te veranderen is essentieel.

Regelafstand apa

Stel dubbele regelafstand voor het hele document. Klik met de rechtermuisknop en ga naar de optie " Paragraaf ". BRONVERMELDING VOLGENS DE RICHTLIJNEN VAN DE APA. Deze beknopte handleiding over de referentiestijl van de American Psychological Association ( APA ) is bedoeld voor studenten van Tilburg University. De handleiding is gebaseerd op de zesde editie (2e druk) van de Publication Manual of the American. Zorg ervoor dat je werk logisch opgebouwd en evenwichtig gestructureerd is. Elk onderdeel en elke paragraaf moet voldoende uitgewerkt zijn en één onderwerp behandelen. APA normen verwerken in je scriptie?

Zie hier hoe je in zowel de tekst van je scriptie als in de literatuurlijst moet refereren.

Regelafstand apa

Een uitzondering vormen lange citaten, waarvoor je de enkele regelafstand en een inspringende kantlijn toepast, en waar je geen aanhalingstekens plaatst, zoals in het volgende voorbeeld. Met name het gezaghebbende format van de. Let op: sommige docenten schrijven voor dat je regelafstand 1. APA -richtlijnen voor literatuurverwijzingen.

Je geeft de ideeën van anderen in eigen woorden weer. Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA. Wanneer je een paper of thesis schrijft onderbouw je je argumentatie met inzichten en onderzoeks- bevindingen uit de vakliteratuur. Je doet dit door ideeën van anderen letterlijk over te nemen (citeren) of door ze in eigen woorden. Let erop dat voetnoten en eindnoten overal hetzelfde zijn qua lay-out ( lettergrootte, regelafstand, lettertype). Wanneer dit wel gebeurt, dan dien je een deel van de hoofdtekst te verplaatsen. Ik hoop dat ze niet zo aan het mierenneuken zijn dat ze vallen over dat het volumenummer cursief moet zijn volgens APA (is bij jou inconsistent).

Titels enkel links uitlijnen en logisch schikken (indien een titel niet volledig op dezelfde lijn kan, dan zorg je voor een logische onderbreking en de tweede lijn moet inspringen). De APA stijl, gepubliceerd door de American Psychological Association, is de. Een overzicht van de huidige werkgelegenheidsmaatregelen in. Ik leer nu dus academisch schrijven, volgens bepaalde regeltjes, maar hoe kun je in word je regelafstand regelen (bijv. 2 of 1.5)? Het verslag heeft een consequente opmaak in lettertype en regelafstand. Zowel de bronverwijzingen in de tekst als in de literatuurlijst zijn volgens APA richtlijnen. De eerste regel hoofdtekst van uw artikel wordt met een half inch ingesprongen en heeft een dubbele regelafstand.

Het woord Inleiding mag niet als eerste koptekst worden gebruikt, omdat er al vanuit wordt gegaan dat uw artikel.

Regelafstand apa

In deze uitlegvideo laat ik je zien hoe je snel de regelafstand kunt veranderen in je document. Zie voor een bespreking van de oorspronkelijke. De regelafstand in tabellen is gelijk aan de regelafstand van de tekst: 1. Bij het maken van figuren wordt de standaard van de American Psychological Association. Voorbeelden van figuren zijn: staafdiagrammen, histogrammen. Kies voor een regelafstand van minimaal 1,2 of een regelafstand van 1,5 voor comfortabele tekst. Denk niet alleen na over het lettertype en de lettergrootte, maar ook over de kleur.

Door een klein setje basiskleuren te kiezen en daar het hele proefschrift mee op te maken, creëer je eenheid in je verslag. A4 met regelafstand anderhalf) en maximaal. Harvard- APA -stijl Deze stijl neemt in de hoofdtekst weinig ruimte in, doordat je verwijst in de tekst zelf via. Stijlen en opmaak openen, 8 Regelafstand : 1. Opmaakprofiel toepassen, 9 Regelafstand : 2. Rechts uitlijnen, 12 Inspringing verkleinen.

Uitgevuld, 13 Inspringing vergroten. Houd hetzelfde lettertype en dezelfde lettergrootte (12pt) aan voor de volledige tekst, ook voor titels, citaten en conclusies e.