Regeling tegemoetkoming meerkosten

Regeling tegemoetkoming meerkosten (Rtm) aanvragen. Als u een laag inkomen hebt, dan kunt u een vergoeding krijgen voor de extra kosten die u moet maken voor uw ziekte of beperking of die van uw kinderen. Laag inkomen en iemand in uw gezin een handicap of een chronische ziekte? U kunt geld krijgen voor extra kosten.

Vastgesteld door, college van burgemeester en wethouders.

Regeling tegemoetkoming meerkosten

Onderwerp, maatschappelijke zorg en welzijn. In deze regeling wordt verstaan onder: de minister: de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen;. Wet op het primair onderwijs, artikel 165 van de Wet op de expertisecentra en artikel 280 van de Wet op het voortgezet onderwijs;. ANBO is van mening dat gemeenten verplicht zijn een regeling te treffen voor tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten. Deze regeling is voor mensen met een blijvende beperking of psychische problemen. Bijvoorbeeld als u gebruik maakt van een rolstoel, ondersteuning thuis ontvangt bij het huishouden of gebruik maakt van begeleiding of. Heeft u hoge zorgkosten en een laag inkomen?

De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam willen inwoners met een laag inkomen met deze tegemoetkoming financieel een steuntje in de rug bieden. De Tegemoetkoming meerkosten zorg is er voor Rotterdammers met een beperking of chronische ziekte. De kostendelersnorm zoals vastgesteld in artikel 22a van de Participatiewet is op deze regeling niet van toepassing. De gemeente Oldebroek heeft meerdere minimaregelingen voor inwoners met een laag inkomen en geen of weinig vermogen: Bijzondere bijstand. Wellicht komt u in dan aanmerking voor de tegemoetkoming op grond van de compensatieregeling meerkosten Delfzijl. Delfzijl – Onlangs heeft het college in Delfzijl een regeling opgesteld voor inwoners die kampen met extra kosten als gevolg van een ziekte of beperking. Inwoners die een blijvende beperking of psychische problemen hebben kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van meerkosten.

Meppel via bijzondere bijstand en minimaregelingen. Meerkostenregeling gemeente Noordenveld. In verband met het afschaffen van een aantal regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten heeft de gemeente Noordenveld een nieuwe regeling getroffen. Aanvraag tegemoetkoming regeling meerkosten. Als u extra kosten heeft door een ziekte of handicap kunt u misschien een deel van dat geld terug krijgen. Dat noemen we de tegemoetkoming meerkosten. Hartelijk dank voor uw reactie op de uitgangspunten voor de nieuwe regeling tegemoetkoming meerkosten als gevolg van chronisch ziekte of beperking.

Hebt u moeite om rond te komen van een laag inkomen vanwege de extra kosten die u heeft als gevolg van uw ziekte of beperking? Voor wie is de tegemoetkoming bedoeld? Inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen (tot 120% van de bijstandsnorm) komen in aanmerking voor deze regeling. De regeling bestaat uit twee onderdelen: een vaste. Dat geldt ook voor degenen die na aftrek van noodzakelijke zelf betaalde medische meerkosten uitkomen op dit inkomen.

Als u chronisch ziek bent of een beperking heeft, dan maakt u waarschijnlijk extra hoge zorgkosten. Deze meerkosten maakt u bijvoorbeeld doordat u medicijnen moet aanschaffen die niet worden vergoed. Of doordat u extra zorg moet inkopen. Om mensen met hoge zorgkosten en een laag inkomen te.

We ontvangen uw aanvraag graag zo snel mogelijk. Dat kan via het aanvraagformulier tegemoetkoming meerkosten (PDF).