Rekenoefeningen tot 10

Het optellen en aftrekken tot 20 vormt de basis voor het rekenwerk tot 100. Het is dus belangrijk dat kinderen deze sommen goed en vlot beheersen. Dit type sommen kan ook uitstekend geoefend worden met het GRATIS adaptieve oefenprogramma Rekenblobs, dat net als deze website is ontwikkeld door RT Amersfoort. Generator zelf het somtype samenstellen. Online rekenen oefenen op tempo met allerlei rekensommen. Doe mee met dit spel en kom in de highscores.

De sommen tot 10 snel leren uitrekenen. In dit leermiddel vind je jpg-bestanden van alle mogelijke sommen tot tien. Met deze bestanden kan je makkelijk zelf werkblaadjes samenstellen. Voeg de oefeningen toe in kolommen, voeg een leuke tekening toe en je werkblad is klaar. Te snelle overgang naar het formele rekenen. In de fase van het verkennen en oefenen onvoldoende tijd gekregen voor: – Het relatie leggen met de werkelijkheid.

Rekenoefeningen tot 10

Inpassing van effectieve strategieën in het eigen denken. REKENEN in de loop van het eerste leerjaar.

Prik seffens de ballon stuk waarin het juiste antwoord staat. Bij tien juiste rekenoefeningen krijg je een pijltje bij. Maar pas op, bij een foute bewerking verlies je een pijltje. Spring naar Automatiseren tot 10 – Automatiseren tot 10. Het automatiseren begint met het leren optellen en aftrekken tot en met tien. In het begin mogen kinderen gebruik maken van materialen, zoals blokjes en hun vingers.

Hieronder beschrijf ik de opbouw van het leren rekenen tot tien. Getallenlijn tot 10 (vanaf 10 jaar). De leerlingen oriënteren zich in het getallengebied 10. Daarbij leren ze het begrip vermenigvuldigen als afkorting van het optellen kennen. Neem elke dag een kort hoofdrekendictee af bij je groep. Dit kan door alle cijfers (bijv. tot 20) op een blad te schrijven en deze allemaal in een lange rij of slingerend door het lokaal neer te leggen. Schrijf enkele getallen op halve A4tjes. Deze methode biedt voor iedere dag, op basis van uitgekienze leerlijnen, een scala aan activiteiten aan de hand waarvan kinderen kunnen leren rekenen.

Rekenoefeningen tot 10

Met dit spel oefenen kinderen het automatiseren van het optellen tot 10. Oefening 3, Tel de bollen van het telraam ( tot 10 ). Rechts bovenaan kan je de flitstijd (tijd waarin je de vingers kan zien) verlengen of verkorten. Getalslierten, Vul de ontbrekende getallen van de getalslierten in. Binnen het leerplan van het vrij onderwijs moet het hoofdrekenen tot 10 paraat gekend zijn eind eerste leerjaar, maar volgens de leerplannen van OVSG moet het hoofdrekenen tot 20 dan reeds. Max oefensysteem Didactische Therapeutische Rekenen Remedial Teaching Dyslexie Logopedie Basisonderwijs Ergotherapie Psychomotoriek ADHD Leermiddelen Afasie Speltherapie Dyscalculie. Max Oefenkaarten – Oriënteren en rekenen tot 100.

UP is de reken-app voor kinderen die op een speelse (en competitieve) manier het rekenen tot 10, 20 en zelfs tot 100 willen verbeteren. Spaarpot 1, Wat zit er in mijn spaarpot? Kinderen zoeken met deze zoekmachine in geselecteerde bronnen als JeugdBieb, Het Klokhuis, Jeugdjournaal, Jouw Zoekmachine, Schooltv en Willem Wever. Deze oefeningen zijn voornamelijk om het automatiseren tot en met 10 te oefenen.

Dit oefenen we vanaf ongeveer december tot en met het einde van het jaar). Spelletjes verzameld op een placement om bijv. Samen10 Bingo: Erg leuk spel om samen de.