Resultaten totale knieprothese

Sindsdien zijn er steeds verbeteringen gekomen op gebied van materialen en op gebied van chirurgische techniek. Aldus is een totale knieprothese een ingreep geworden met een zeer voorspelbaar, duurzaam en goed reproduceerbaar resultaat. U bespreekt dan ook met de anesthesist (slaapdokter) uw onderzoeksresultaten, de verdoving tijdens de ingreep en de pijnbestrijding erna. Nadien wordt u gevraagd om een toelating te tekenen voor de gekozen verdoving en de operatie. Ongeveer 75 tot 80 % van de patiënten met een totale knie prothese zal 2 jaar na de operatie de pijn kwijt zijn en een verbeterde beweeglijkheid van de knie ervaren, ongeveer 80% is tevreden tot zeer tevreden over het resultaat. Ook het verhaal van de knieprothese is inmiddels een orthopedisch succesverhaal.

Resultaten totale knieprothese

Prothesechirurgie van de knie geeft over het algemeen zeer goede resultaten. De eerste knieprothese werd ongeveer 30 jaar geleden geplaatst. Sindsdien werden miljoenen patiënten geholpen met een totale knieprothese. Deze ope- ratie is een routine-ingreep geworden.

Meer dan 90 % van de patiënten met een totale knie prothese zal na de operatie de pijn kwijt zijn en een verbeterde beweeglijkheid van de knie ervaren. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het wel of niet plaatsen uiteindelijk niets zegt over de tevredenheid of het resultaat van een nieuwe knie. In de anamnese dienen de relevante componenten uit de ICF te worden nagegaan. Een knieprothese is een kunstgewricht dat alle verschillende be- schadigde oppervlaktes van de knie herbekleedt.

Resultaten totale knieprothese

De knie wordt niet in zijn totaliteit vervangen. De ligamenten en de spieren worden behouden. Omdat deze operatie zo veel voorkomt, zijn de specialisten er in het algemeen ook erg ervaren in.

Na plaatsing van een totale knieprothese heb je meestal geen pijn meer en kun je normaal lopen en. U bent onder behandeling bij de Sint Maartenskliniek voor knieklachten. Hierbij hebben wij samen met u gekozen voor een operatie waarbij het kniegewricht vervangen wordt door een knieprothese. Het kniegewricht bestaat uit twee botdelen: het scheenbeen en het dijbeen. U krijgt binnenkort een operatie waarbij uw knie wordt vervangen door een halve of totale knieprothese.

Knieprothesen zijn tegenwoordig van hoge kwaliteit. Enige tijd na plaatsing van een knieprothese is de pijn meestal sterk verminderd en de loopfunctie sterk verbeterd. We onderzoeken waarom primaire en revisieknieprothesen falen en hoe de survival van revisie. TKP ( totale knieprothese ) eruitziet.

We vergelijken de resultaten na revisie TKP (UZ Gent) met de literatuur. Er zijn veel variabelen die de uitkomst na revisie TKP bepalen, zoals de indicatie voor de primaire en revisieoperatie. Het kan wel een jaar duren voordat het eindresultaat bereikt is. Een gedeelte van de patiënten houdt in enige mate klachten na de operatie.

Vaak wordt hiervoor geen goede verklaring gevonden.

Resultaten totale knieprothese

Zelfs tot 5 jaar na de operatie kan er, bij sommige patiënten een geleidelijke vermindering van de pijn optreden. De resultaten van een Totale Knie Prothese zijn goed, meer dan 90 procent is de pijn van voor de operatie kwijt. Bij sommige mensen gaat hij langer mee, en bij. Graag wil ik bij jullie peilen hoe jullie staan tegenover de resultaten van een TKP.

Deze vraag komt natuurlijk niet uit de lucht vallen: ik heb de laatste jaren de indruk dat het met een TKP vaak niet zo goed gaat. De prothese is zo ontworpen dat ze zo. In CWZ wordt voor alle totale heup en totale knieoperaties gewerkt volgens een herstelprogramma, wat. U bent sneller weer op de been, kunt sneller naar huis en ook weer u normale leven oppakken.

In tegenstelling tot de zorg die vroeger werd gegeven heeft u nu een veel actievere. U brengt deze resultaten mee op de joint-care infosessie, die doorgaat één week voor de gepland ingreep.