Richtlijn totale heupprothese

De richtlijn is gemaakt op basis van de op dat moment geldende wetenschap en de praktijk, door en voor orthopedisch chirurgen. Aan het begin van het document leest u een. De werkgroep adviseert de indicatie voor totale heupvervanging te stellen op basis van pijn, functieverlies en radiologische afwijkingen na het falen van conservatieve therapie. Jonge leeftijd en overgewicht vormen hierbij relatieve contra-indicaties. Op hoge leeftijd is langdurig uitstel van de operatie te ontraden vanwege. Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten die in aanmerking komen voor een totale heupprothese.

Richtlijn totale heupprothese

De werkgroep adviseert om de keuze voor een heupprothese (zowel gecementeerd als ongecementeerd) te laten bepalen door de goed gedocumenteerde langere termijneffectiviteit en de. Adviezen die de levensduur van uw nieuwe heup ten goede komen.

Richtlijnen voor thuis na een totale heupprothese. U bent in Tergooi geweest voor een totale heupprothese. Onze artsen en medewerkers doen er alles aan om u met de beste zorg te omringen en uw verblijf in het ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te. Algemene adviezen bij dagelijkse activiteiten: – Voer activiteiten veilig uit door: o Zoveel mogelijk op een stabiele kruk of stoel te werken o Langdurig staan of lopen te vermijden o Schoenen te dragen op een gladde of vochtige vloer o Loshangende snoeren, vloerkleedjes en. De NOV is actief in het ontwikkelen en reviseren van richtlijnen voor orthopedisch medisch handelen. We nemen zelf het initiatief hiertoe en we participeren in de richtlijnontwikkeling van aanverwante specialismen. De richtlijnen die in ontwikkeling zijn vindt u in het overzicht lopende richtlijnen.

Richtlijn totale heupprothese

Het herstel na een heupoperatie operatie kan individueel sterk verschillen. Hier treft u algemene richtlijnen voor de heuprevalidatie. Het UZ Gent wil u graag helpen om uw revalidatie zo goed mogelijk te laten verlopen. In deze brochure vindt u heel wat tips om uw heup veilig te revalideren na de operatie. Het is belangrijk om deze richtlijnen te volgen, en dit zeker tot zes weken na de operatie. U vindt hier ook tips voor aanpassingen en hulpmiddelen die.

Voor u ligt het Protocol Totale Heup Prothese. Dit document is nog niet definitief vastgesteld maar zal bijgesteld worden op basis van de ervaringen die de gebruikers zullen terugkoppelen. Dit protocol is tot stand gekomen vanuit een initiatief van het Regionaal. Medicamenteuze tromboseprofylaxe na operatie (min 6 w) Percentage patiënten dat medicamenteuze tromboseprofylaxe heeft gehad gedurende. Verder worden voor standaardoperaties kleine heupkoppen aangeraden om.

Onderhouden en verbeteren mobiliteit en functie van het heupgewricht na aanbrengen van een totale heupprothese of een revisie van een totale heupprothese. Patiënt kan zelfstandig (of evt. onder begeleiding), op verantwoorde wijze lopen. Gebruik de Patiëntensite Mijnheupprothese. Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) bij het kiezen van een prothese. Professionele richtlijnen (medische vaktaal). Bekijk de medische richtlijn Totale. Het protocol moet bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit, eenduidigheid en uniformiteit van de fysiotherapeutische zorg rondom een primaire totale heupprothese en moet voorkomen dat er een grote variatie bestaat in.

Richtlijn totale heupprothese

De operatie wordt vaak aangeduid als de " totale heup " (total hip) operatie. Dit in tegenstelling tot de situatie van een breuk van de hals van het heupbot. Dan wordt vaak alleen de (afgebroken) heupkop vervangen, een zogenaamde kophalsprothese. Lopen, bukken en de trap oplopen gaat steeds moeilijker. De klachten nemen toe als de slijtage verergert.

U kunt dan samen met een orthopedisch chirurg besluiten om uw versleten heup te vervangen door een totale heupprothese. Als u de avond voor de operatie opgenomen wordt brengt u zelf uw avond- en ochtendmedicatie (voor die ene dag) mee. Incidentie hematogene infecties bij prothesen: 0,5 %. In de eerste 2 jaar na implantatie waarschijnlijk grotere kans op hematogene infecties.