Risico dotteren been

Bij vernauwingen in de beenslagaders krijgen de spieren in de benen te weinig zuurstof. De arts beoordeelt de klachten en maakt een keuze uit de volgende behandelingen: looptraining, een dotter – en stentbehandeling, bypassoperatie of slagaderoperatie. Lees over dotter – en stentbehandeling. Met dotteren wordt de vernauwing in de kransslagader opgerekt met een soort ballonnetje. Meestal verloopt de ingreep zonder. Dotterbehandeling Inleiding Deze webpagina geeft u een globaal overzicht van de dotterbehandeling bij arterieel (slagaderlijk) vaatlijden van de benen.

Bekende risicofactoren voor slagaderverkalking zijn roken, hypertensie (hoge bloeddruk), diabetes mellitus (suikerziekte) en een te hoog cholesterolgehalte in het. In welke gevallen kan dotteren als behandeling gekozen worden voor bloedvaten in het been ? De procedure wordt in het ziekenhuis uitgevoerd en verloopt als volgt: 1. Na de ingreep moet je het been of de arm waarin is geprikt een paar dagen ontzien, maar daarna kun je normaal werken en sporten. Dotteren van bekkenslagaders geeft betere resultaten dan dotteren van de beenslagaders. Bij bekkenslagaderen is de vernauwing een jaar. Dotteren is één van de manieren om een vernauwing in een bloedvat op te heffen. De arts adviseert een dotterbehandeling als: U hartklachten heeft en medicijnen niet helpen. Een bloedvat acuut is afgesloten, zoals bij een hartinfarct.

U een vernauwing heeft in een bloedvat in uw bekken of been. De behandelaar bespreekt met u: 4 Behandelingsmogelijkheden. U kunt koude voeten krijgen die doof aanvoelen. De pijn wordt minder als u uw been uit bed laat hangen of gaat staan. Als u uw risico op vaatziekten wilt verlagen, kan dat betekenen dat u. Het bloed dat nu goed overal naar toe kan stromen voert allerlei bouwstoffen aan en afvalstoffen weer af en dat zomaar ineens na een dotterbehandeling. Dat lag allemaal min of meer stil en kan. Dotteren en plaatsen van een stent bij vernauwing van de beenslagader.

De beslissing om te dotteren wordt daarom altijd weloverwogen geno- men door uw behandelend arts en u. Als u toch trap moet lopen, zet dan eerst het goede been neer en trek vervolgens het aangeprikte been bij. Soms mag dit verband eraf als u met ontslag gaat. Probeer de dag dat u uit het ziekenhuis ontslagen bent, het been aan de aangeprikte zijde zoveel mogelijk te ontlasten. Dit betekent het been zoveel mogelijk gestrekt houden, niet lang lopen of staan, het traplopen beperken en. Bij dotteren treden ook complicaties op, soms (gelukkig zelden) ernstige, met zelfs een kleine kans op amputatie van een been of overlijden. Binnenkort wordt u opgenomen voor een dotterbehandeling. Als uw arts u voor een dotterbehandeling doorverwijst, is dat omdat u een vernauwing heeft in een of meerdere kransslagaderen.

De arts wil dan de kransslagader oprekken door middel van een ballon en laat in de meeste. Een dotterbehandeling wordt ook wel een PTCA genoemd, wat staat voor Percutane Transluminale Coronaire Angioplastiek. Vooruitlopend daarop geven wij u voor een optimaal herstel en om het risico op hart- en vaatziekten te verkleinen, vast de volgende adviezen:. Om een hartinfarct aan te pakken, is dotteren nog steeds de beste manier.

Maar zonder risico is het niet, blijkt uit nieuw onderzoek van het Amsterdamse VUmc.